PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 19--41
Tytuł artykułu

Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006)

Warianty tytułu
The Analysis of Corruption Threats in the Integrated Regional Operational Programme 2004-2006 Management System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System zarządzania ZPORR w niewystarczający sposób zapobiega zjawiskom korupcji politycznej i administracyjnej. W szczególności zagrożone są procedury wyboru projektów oraz niedawno zmieniony system przetargów z kilku przyczyn: (1) zbyt skomplikowanego i wieloetapowego procesu zarządzania, (2) niewłaściwego rozkładu odpowiedzialności między różnymi władzami publicznymi, a także między politykami i urzędnikami, (3) źle zaprojektowanych instytucji (np. regionalnych komitetów sterujących), (4) nieprecyzyjnych regulacji, dotyczących m.in. zapewnienia jawności procedur, (5) braku specjalnych regulacji zapobiegających korupcji, (6) kultury politycznej i administracyjnej w Polsce. Dlatego projektowany system zarządzania programami regionalnymi na lata 2007-2013 powinien uwzględniać konkluzje przedstawione w tym artykule, a także zostać przeanalizowany z punktu widzenia zabezpieczeń przed korupcją. (abstrakt oryginalny)
EN
The Integrated Regional Operational Programme (IROP) management system in a weak manner prevents possibility of administrative and political corruption. Particularly susceptible to corruption are procedures of choosing projects and new public procurement system. We could list following reasons, why IROP management system is vulnerable to corruption: (1) system is very complicated, (2) division of competences between various public authorities is incorrect, as well as between politicians and civil servants, (3) some institutions are wrongly designed (particularly regional steering committees), (4) blur regulations, for instance not clearly supporting transparency of administrative procedures, (5) lack of special anti-corruption regulations, (6) Polish administrative and political culture. Decision makers preparing a new system for regional programs (2007-2013) should take into consideration conclusions of this paper and revise this system from the point of view of preventing corruption. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--41
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baumol W.J., 1990, "Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive", Journal of Political Economy, t. 98.
 • Beck P.J., Maher M.W., 1986, "A comparison of bribery and bidding in thin markets", Economics Letters, t. 20, nr 1.
 • Czajkowska M., Kowalski M., 2006, "Urzędniczka dbała o interes męża", Gazeta Wyborcza (Bydgoszcz) z 9 maja.
 • Grosse T.G., 2000, Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, Warszawa-Florencja: Fundacja im. S. Batorego, Program "Przeciw Korupcji".
 • Grosse T.G., 2006a, "An evaluation of the regional policy system in Poland: Challenges and threats emerging from participation in the EU's Cohesion Policy", European Urban and Regional Studies, t. 13, nr 2.
 • Grosse T.G., 2006b, "Międzynarodowe doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji w administracji publicznej", w: C. Trutkowski (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Grosse T.G., 2006c, New modes of governance in new European Union member states. A report on social dialogue in selected European Union countries, NewGov, Project no. CIT1-CT-2004-506392, réf. No. 17/D08, http://www. eu-newgov. org/datalists/documents. asp.
 • Huntington S.P., 1968, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press.
 • Kostrzewski L., 2006, "Polska może stracić miliardy unijnej pomocy", Gazeta Wyborcza z 11 lipca.
 • Kowalski M., Aładowicz K., 2004, "Dzielą kasę po cichu", Gazeta Wyborcza z 29 listopada.
 • Leff N., 1964, "Economic development through bureaucratic corruption", American Behavioral Scientist, nr 8(3).
 • LienD.H.D., 1986, "A note on competitive bribery games", Economics Letters, (. 22, nr 4.
 • Leite C., Weidmann J., 2002, "Does Mother Nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth", w: G.T. Abed, S. Gupta (red.), Governance, Corruption & Economic Performance, Washington: International Monetary Fund.
 • Lui F. T., 1985, "An equilibrium queuing model of bribery", Journal of Political Economy, t. 93.
 • Lui F.T., 1996, "Three aspects of corruption", Contemporary Economic Policy, t.14.
 • Mauro P., 1995, "Corruption and growth", Quarterly Journal of Economics, t.110.
 • "Minister trzyma kciuki", 2005, Gazeta Prawna z 21 kwietnia.
 • Murphy K.M., Shleifer A., Vishny R.W., 1991 "The allocation of talent: implication for growth", Quarterly Journal of Economics, t. 106.
 • Myrdal G., 1968, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, New York: Twentieth Century Fund.
 • NIK, 2005, Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2004, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • NIK, 2006, Informacja o wynikach kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Niklewicz K., 2004, "Repeta z dotacji, bo to zły ekspert był", Gazeta Wyborcza 9 grudnia.
 • Niklewicz K., 2005, "Dobry rok w Unii. Przedsiębiorcy o unijnym rynku i fundszach strukturalnych", Gazeta Wyborcza z 17 maja (dodatek "Mój Biznes").
 • Panasiuk A., 2004, System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa Wydawnictwo OLYMPUS.
 • Pelowski W., 2006, "PiS ma czwarty już pomysł na podział funduszy UE" Gazeta Wyborcza z 11 lipca.
 • Podręcznik procedur wdrażania ZPORR z załącznikami, wersja z 28 paździenika 2005 r. (z poprawkami z dnia 2 grudnia 2005 r.), Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Poirson H., 1998, "Economic security, private investment, and growth in developing countries", IMF Working Paper, nr 98/4, Washington: International Monetary Fund.
 • Przejrzyste Fundusze Strukturalne, 2006, Instytut Ekonomii Środowiska, CEE Bankwatch Network, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju.
 • Shore C., 2005, "Culture and corruption in the EU: Reflections on fraud, nepotism and cronyism in the European Commission", w: D. Haller, C. ShoRl (red.), Corruption, Anthropological Perspectives, London: Pluto Press.
 • "Środki unijne muszą być wykorzystane", 2005, Gazeta Prawna z 20 grudnia.
 • Tanzi V., 2002, "Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures", w: G.T. Abed, S. Gupta (red.), Governance, Corruption & Economic Performance, Washington: International Monetary Fund.
 • Tanzi V., Davoodi H., 1997, "Corruption, public investment, and growth", IMF Working Paper, nr 97/139, Washington: International Monetary Fund.
 • Transparency International Polska, 2006, Organizacje pozarządowe proponują usprawniony system wdrażania funduszy strukturalnych, Warszawa, www.transparency.pl.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansom publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2006 r.).
 • Wielgo M., 2005, "Rewolucja w przetargach, czyli cel uświęca środki... z UE", Gazeta Wyborcza z 7 grudnia.
 • "Wielkopolskie w kolejce do NIK", 2005, Gazeta Prawna z 21 kwietnia.
 • Zbieranek J., Kozłowska U., 2006, "Access to information about the distribution of structural funds on regional level", w: SAVE PUBLIC ASSETS: Monitoring Corruption Threats in the Distribution of Structural Funds. The Case of Poland, maszynopis, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • ZPORR, 2004, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000123745465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.