PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 11-12 | 39--45
Tytuł artykułu

Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skupiono uwagę na rozwoju aktywności obywatelskiej i społecznej. Okres spontanicznych działań społecznych już mija. Obecnie znaczenia nabierają działania bardziej profesjonalne. Wymagają one innej infrastruktury i kadr, a także odmiennych narzędzi (prawnych i finansowych) służących skutecznej działalności oraz współpracy między różnymi podmiotami. W artykule umieszczono następujące tabele: Możliwe kanały współpracy organizacji społecznych i administracji; Typy współpracy w ramach partnerstwa publiczno-społecznego; Działania wytypowane do badania oraz ich cechy.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
39--45
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arczewska M., Makowski G. (2005), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - szanse i zagrożenia, "Trzeci Sektor" nr 2.
 • Boni M. (1999), Rola i szanse organizacji pozarządowych, w: S. Golinowska, D. Głogosz (red.), Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, IPiSS, Warszawa.
 • Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J. (2003), Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badania 2003, Klon/Jawor, Warszawa.
 • Dyskusja ekspercka na temat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2005), "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Faliszek K. (2005), Lokalna polityka społeczna a aktywność sektora obywatelskiego, w: Aktywizacja środowisk lokalnych, BRPO, Warszawa.
 • Frączak P. (2004), Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, ISP Warszawa.
 • Frączak P., Realizacja zasady partnerstwa wewnątrz trzeciego sektora, tekst powielony.
 • Gąciarz B., Pańków W. (2004), Bariery rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, IFiS PAN, Warszawa.
 • Gliński P. (2004) Bariery samoorganizacji obywatelskiej, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, IFiS PAN, Warszawa.
 • Gluziński A. (2005), Nowe regulacje prawne i praktyka ich stosowania, w: Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego - współpraca organizacji pozarządowych z administracją samorządową, Materiały z konferencji w biurze RPO, Warszawa.
 • Głogosz D., Strzemińska H. (1999), Współpraca pozarządowych organizacji non-profit z administracją publiczną. Raport z badań empirycznych IPiSS, w: S. Golinowska, D. Głogosz (red.), Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa, IPiSS.
 • Golinowska S. (1998), Economic and Labour Market Development and International Migration - Czech Republic, Germany, Poland, Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek Pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, IPiSS, Warszawa.
 • Grosse T.G. (2003), Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, ISP Warszawa.
 • Gumkowska M., Herbst J., Niecikowska R., Wygnański J. (2004), Głos w dyskusji nad strategią wspierania inicjatyw obywatelskich. Wybrane wyniki najnowszych badań, Klon/Jawor, Warszawa.
 • Herbst J. (2005), Stare problemy wedle nowych reguł. Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracja w świetle badań ilościowych, "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Łazarowicz-Kowalik M. (2005), Wybrane problemy z dyskusji eksperckiej, w: M. Rymsza, G. Makowski, Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu wżycie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ISP, Warszawa.
 • Mandes S. (2004), Przykłady udanej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki, FRDL, Warszawa.
 • Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - raport z badań (2005), Stowarzyszenie KLON/JAWOR.
 • Rymsza A. (2005a), Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego z administracja publiczną w świetle doświadczeń amerykańskich, "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Rymsza M. (2005b), Polityka państwa wobec trzeciego sektora: nie tylko jedna ustawa, "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Rymsza M., Makowski G. (2005), Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ISP, Warszawa.
 • Schimanek T. (2004), Prawo jednego procenta w Polsce - obawy i wyzwania, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracja publiczną, ISP, Warszawa.
 • Skrzypiec R. (2005), Realizacja zasady partnerstwa między III sektorem a instytucjami samorządu terytorialnego, Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy FRSO Warszawa, tekst powielony.
 • Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31.12.2004 r. (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Tracz T. (2005), Niektóre aspekty współpracy władz publicznych z sektorem pozarządowym - niewykorzystane możliwości i mankamenty systemowe, "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2003), DzU nr 96, póz. 873.
 • Wilkin J. (2005), Głos w dyskusji - Jaka ekonomia społeczna w Polsce, "Trzeci Sektor" nr 2.
 • Wyka A., Kościański A. (2004), Elementy wzoru obywatela w świetle oczekiwań Polaków A.D. 2002, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, IFiS PAN, Warszawa.
 • Wywiad z dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Polityki Społecznej K. Więckiewiczem, Widziane z drugiej strony (2005), "Trzeci Sektor" nr 3.
 • Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (2004), MPiPS, Warszawa (dokument wypracowany wspólnie z RDPP dostępny na stronach www.mps.gov.pl).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000124026155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.