PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 26 | nr 82 | 61--76
Tytuł artykułu

Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego

Warianty tytułu
Fair wages as the rule of keeping of the human capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było ukazanie analitycznej funkcji produkcji zgodnej z naturą rachunku kosztów. Jest to koncepcja wywodząca się z obserwacji natury procesów wytwarzania produktu i określa wartość wytworzonej produkcji jako kompozycję kosztów pracy, pozostałych kosztów oraz kosztów ryzyka. Pracownik wydatkuje swoją energię na wykonywanie pracy, co w kategoriach ekonomicznych oznacza przekształcanie jego kapitału ludzkiego w produkty jego pracy. Pracodawca wykorzystuje kapitał pracownika i jest zobowiązany rekompensować koszt tego kapitału. Naturalna teoria płacy zasadniczej jest pochodną pomiaru indywidualnego kapitału zgromadzonego przez osobę pracownika oraz teorii stopy pomniejszenia kapitału zatrudnionego, lecz jego zrównoważenie i ewentualnie powiększenie kształtuje się na poziomie 8% kapitału ludzkiego. Płaca zasadnicza ma więc swoje uzasadnienie i zróżnicowanie w kapitale zatrudnionego, natomiast dodatkowe wynagrodzenia, jako uzależnione od okresowych wyników jednostki organizacyjnej, można analizować przy zastosowaniu analitycznej funkcji produkcji. Stopień opłacenia kapitału ludzkiego jest możliwy do oszacowania na gruncie systemu rachunkowości i sprawozdawczości, co zostało zaprezentowane w niniejszej pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
This text was aimed at showing the analytical production function compliant with the nature of cost accounting. This conception draws on the observation of the nature of product manufacturing processes and it determines the value of manufactured products as a composition of the cost of labour, the remaining costs and the cost of risk. An employee spends his energy to perform a job, which means - in economic terms - that his human capital is transformed into the products of his work. The employer uses the employee's capital and is obliged to compensate for the cost of this capital. The natural theory of the flat pay is a derivative of the measurement of the individual capital gathered by an employee and of the theory of employee's capital decrease rate. The latter theory claims that the depreciation rate of the capital embodied in an employed person is equal to 8%. Balancing and possible increase of the capital should reach the level of 8% of the human capital. Therefore, the flat pay is justified and differentiated by the employee's capital, while the incentive bonuses, as they are dependent on periodic results of an organization unit, may be analyzed by means of the analytical production function. The level of payment for human capital can be assessed within the framework of accountancy and reporting system, which has been shown in this text.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
26
Numer
Strony
61--76
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Atkinson A., Banker R., Kapłan R., (1995), Management Accounting, Prentice Hali, Englwood Clifts, N.Y.
 • [2] Blaug M., (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 • [3] Cieślak L, Kucharczyk M., (2004), Capital Analysis of Salaries, [w:] Dobija N., Martin S. (red), General Accounting Theory, Towards Balancing the Society, Leon Koźmiński, Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • [4] Dobija D., (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa. [5] Dobija.M., (2000), Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, Zeszyty Naukowe nr 553. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 39-62.6 [6] Dobija M.,(2002), Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji, nr l, ss. 8 -13.
 • [7] Dobija M., (2003), Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 2, Cracow University of Economics publishers, Cracow.
 • [8] Dobija M., (2004), Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital, [w:] Knowledge cafe for Intellectual Entrepreneurship. THROUGH or AGAINST Institutions, S. Kwiatkowski i P. Hou- dayer (red), Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • [9] Dyląg R., Koczuba-Sobieraj M., (2004), Production Function, Accounting vs. Econometric Approach, [w:] Dobija N., Martin S. (red), General Accounting Theory, Towards Balancing the Society, Leon Kozmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • [10] Dyląg R., Koczuba-Sobieraj M., (2004), Addytywna funkcja produkcji w rachunkowość zarządczej, Master of Business Administration, Nr 6(71).
 • [11] Jacukowicz Z. (2003), Płaca i praca w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji, [w:] Balcerzak-Paradowska B. (red), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa.
 • [12] Malkovich G.T., J.M. Newman, (1990), Compensation, BPI Irwin Inc., Boston.
 • [13] Smith A., (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000124048824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.