PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 5 | 22--28
Tytuł artykułu

Unikanie niepewności a wdrażanie koncepcji zarządzania jakością

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej publikacji podjęto rozważania mające na celu określenie, jaki jest wpływ stosunku ludzi do unikania niepewności na wdrażanie w organizacji koncepcji zarządzania jakością. Przeprowadzona analiza ma na celu określenie, co jest lepsze dla firm angażujących się we wdrażanie projakościowych koncepcji zarządzania takich, jak TQM czy też normy z serii ISO 9000:2000 - pozytywny czy też negatywny stosunek do niepewności.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
22--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Allayre Y., FirsirotuM: Les raciness de l'innovation, Le systeme japonais et 1'experience amricaine, Gestion, Charette, Fotier, Hawey, Touch Ross, 1988.
 • 2. Alvesson M.: Cultural Perspectives on Organizations, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 • 3. Aniszewska G.: Geneza pojęcia „kultura organizacyjna", „Przegląd Organizacji", 2003, nr. 10, s. 17-20.
 • 4. Bank J.: Zarządzanie przez jakość, Felberg S JA, Warszawa 1999.
 • 5. Cameron K. S., Quinn Robert E.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 6. Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy za rządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
 • 7. Deal T.: Kennedy A.: Corporate Culures: The Rotes and Rituals, Adison-Wesley Publishing Company Inc., Reading 1982.
 • 8. Derek H., Chen C., Dahlman C. J.: The knowledge Economy, The Word Bank, Washington 2005.
 • 9. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • 10. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 11. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A,: Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 12. Hofstede G., Hofstede G. J.: Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival New York, McGraw-Hill 2004.
 • 13. Hofstede G.: A summary of my ideas about national culture differences, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/page3.htm .
 • 14. Hofstede G.: A summary of my ideas about organizational cultures, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/page4.htm .
 • 15. Hofstede G.: Cultural Differences in teaching and Learning, "International Journal of Intercultural Relations", nr 10, 1986.
 • 16. Hofstede G.: Culture consequences: international Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills, 1980.
 • 17. Hofstede G.: Dimensions of national Cultures in fifty Countries and three regions, w: Expiscation in Cross-Cultural Psychology, J. B. Deregowski, S. Dziurawiec, R. C. Annis, Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
 • 18. Hofstede G.: Geert Hofstede Cultural dimensions, http://www.geert-hofstede.com/hof stede_panama.shtml .
 • 19. Hofstede G.: Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • 20. Hofstede G.: Organisational culture, http://www.onepine.info/phof.htm .
 • 21. Hofstede G.: Organizing for Cultural Diversity, "European Management Journal", nr 7, 1989.
 • 22. IMD Report on International Competitiveness.
 • 23. Korpanty J.: Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 2001.
 • 24. Kożuch B.; Kożuch A.; Plawgo B.: Podstawy zarządzania organizacjami; Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005.
 • 25. Krzemień E., Wolniak R.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, w: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, pod red. J. Żuchowskiego, Radom 2004, s. 278-283.
 • 26. Kultura, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura.
 • 27. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M.: Radykalne zmiany w firmie, Infor, Warszawa 1998.
 • 28. March J. G.; Olsen P.: Ambiguity and Choice in Organizations, Universitetsforllaget, Bergen.
 • 29. Milewski R.: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.
 • 30. Organizational culture, http://www.onepine.info/mcult.htm .
 • 31. Ouchi W.: Theory Z, Avon Books, Addison-Wesley, 1981.
 • 32. Pascale R.; Athos A.: The Art of Japanese Management, Penguin Books, London 1981.
 • 33. Polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, http://www.parp.gov.pl/.
 • 34. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansowa w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
 • 35. Skrzypek E.: Jakościowe przesłanki sukcesu i poprawy efektywności przedsiębiorstwa w społeczeństwie wiedzy, w: „Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług" pod red. nauk. J. Żuchowskiego, Radom 2006, s. 80-87.
 • 36. Stępień B.: Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji", nr. 10, 2005, s. 15-19.
 • 37. Stewart E., Bennett M.: American Cultural Patterns: a Cross-Cultural Perspective, Intercultural Press, Yarmouth 1991.
 • 38. The culture concept, http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/courses/122/modulel/culture.html .
 • 39. Trompenaars A.: Riding the Waves of Culture, Nichols Brealy, London 1993.
 • 40. Wolniak R.: Dystans wobec władzy w różnych krajach świata a zarządzanie jakością, „Problemy Jakości", s. 25- 31, nr. l, 2006.
 • 41. Wolniak R.: Humanistyczne aspekty zarządzania jakością, w: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, pod red. J. Żuchowskiego, Radom 2004, s. 284-289.
 • 42. Wolniak R.: Humanistyrczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jakością, "Przegląd Organizacji", nr. 11 2005, s. 79-88.
 • 43. Wolniak R.: Indywidualizm i kolektywizm a zarządzanie jakością, w: „Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług" pod red. nauk. J. Żuchowskiego, Radom 2006, s. 395-402.
 • 44. Wolniak R.: Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością, „Przegląd Organizacji", artykuł w druku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000126338902

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.