PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 27 | nr 83 | 75--96
Tytuł artykułu

Reorientacja sprawozdań finansowych i systemu rachunkowości jako skutek wdrażania MSR

Autorzy
Warianty tytułu
Reorientation of Financial Statements and the Accounting System as a Result of IAS Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrażanie od 1.01.2005 r. MSR i MSSF do sporządzania sprawozdań finansowych w spółkach publicznych jednostkowych i grupach kapitałowych mających siedzibę w Polsce jest procesem trudnym i generującym wiele nowych problemów, w różnych płaszczyznach. W artykule zostały objaśnione cechy nowych sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR oraz została przeprowadzona analiza wymogów zawartych w kilku standardach, których wdrożenie wymaga również informacji tworzonych w rachunkowości zarządczej, zorientowanej na zarządzanie strategiczne. Analiza ta oraz doświadczenia spółek niemieckich, które w latach dziewięćdziesiątych wdrażały MSR i US GAAP wchodząc na giełdę NYSĘ, wskazują na konieczność rozwinięcia w spółkach publicznych rachunkowości zarządczej (operacyjnej i strategicznej) i jej zintegrowanie ze sprawozdaniami finansowymi (rachunkowość finansowa). W końcowej części artykułu został wyspecyfikowany zakres potencjalnych zmian, jakie powinny być wprowadzone w spółkach publicznych w Polsce, aby wymogi MSR były prawidłowo zastosowane. Przedstawiony w artykule zakres zmian powinien umożliwić spółkom publicznym zbudowanie indywidualnych planów zmian w systemie rachunkowości, w których zostałby uwzględniony stan stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej (operacyjnej i strategicznej) oraz wykorzystywana technologia tworzenia informacji i komunikowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation from l Jan. 2005 of IAS and IFRS for the preparation of financial Statements by public companies and groups based in Poland is a difficult process raising a number of new problems in various dimensions. This paper explains the attributes of new financial Statements prepared under IAS and provides the analysis of the requirements laid down in several standards, which need for their successful implementation the information generated by management accounting, oriented to strategic management. This analysis as well as the experience of German companies, which adopted IAS and US GAPP in the 1990s for listing on NYSE, point to the need to develop management accounting (operational and strategic) in public companies and to integrate it with financial statement (financial accounting). The final part of the paper specifies the scope of the changes which should be carried out in public companies in Poland to ensure that IAS provisions are applied properly. The scope of changes presented in the paper should enable public companies to develop individual plans of changes in the accounting system, taking into account the state of the Instruments used in management accounting (operational and strategic), and making use of information generation and communication technology.(original abstract)
Rocznik
Tom
27
Numer
Strony
75--96
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Copeland T., Holler T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
  • [2] Hahn D., Hungenberg H., Planung und Kontrolle. Wertorientierte Controllingkonzepte, Gabler 2001.
  • [3] Ignatowski R., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej - co jeszcze warto wiedzieć, część l, „Rachunkowość" Nr 3/2005, ss. 12-16.
  • [4] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004.
  • [5] Szmigielski M., Lachowski W., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej - co warto wiedzieć, „Rachunkowość" nr 12/2004, ss.13-23.
  • [6] Sobańska L, Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer specjalny, tom 13(69), Rada Naukowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003, ss. 247-255.
  • [7] Sobańska L, Rachunkowość zarządcza w grupie kapitałowej — nowy obszar badawczy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17(73), Rada Naukowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
  • [8] Ziegler H., Neuorientierung des internen Rechnungswesens für das Unternehmens-Controlling im Hanse Siemens, in: ZfbF 46 (2/1994) Jg s. 175-188.
  • [9] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
  • [10] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz. U. Nr 213/2004, poz. 2155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000126712335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.