PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 41--57
Tytuł artykułu

Parlament państwa członkowskiego Unii Europejskiej a badanie zgodności projektów aktów prawa wspólnotowego z zasadą subsydiarności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Parliaments of EU Member States and Examination of Consistence of the Community Legislation Acts with the Principle of Subsidiarity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono "horyzontalny" i "wertykalny" sposób sprawowania władzy w Unii Europejskiej. Opisano podział kompetencji w Unii Europejskiej i zasadę subsydiarności. Określono rolę parlamentów narodowych (krajowych) w procesie integracji europejskiej.
EN
There are good reasons for enhancing the role of national parliaments in the future system of the European Union. National parliaments have a unique role to play in activation of initiatives at the European level by investigating their consistence with the principle of subsidiarity. National parliaments are well placed to perform that function because they are not involved in the EU legislative process and hence their role in the process should be unbiased. The role of national parliaments, particularly in the area of subsidiarity and proportionality has finally been provided for in the Constitutional Treaty. However, this should not undermine the EU's capacity to make decisions efficiently. National parliaments have a distinct role to play within the EU and their enhanced involvement would help to strengthen democratic legitimacy of the Union and bring it closer to its citizens. More systematic exchange of information among national parliaments on methods and experiences should occur pivotal in increasing knowledge and awareness of European affairs and thus improve efficiency of national parliamentary scrutiny. For national scrutiny to be effective, it is important that national parliaments have the power to formulate their own positions on all proposals for EU legislative measures and actions. A new balance of power in the European Union after the Constitutional Treaty as regards the EU impact upon national institutions and policies will be based on: • the role of national parliaments in scrutinising governments (national scrutiny systems); • the role of national parliaments in monitoring the application of the principle of subsidiarity; • the role and function of multilateral networks or mechanisms involving national parliaments at the European level in the EU-decision making process.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--57
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Barcz J., Rola parlamentu w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych. Wnioski dla parlamentu polskiego w: Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzenia Unii Europejskiej oraz Konferencji Miêdzyrz¹dowej 2004, red. J.Barcz i St.Puzyna, Warszawa 2002.
 • Beschreibung der derzeitigen Regelung der Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, Europäischer Konvent, Das Sekretariat, CONV 17/02, Brüssel, 28 März 2002.
 • Dwie Europy. Przemówienia europejskie W.Martensa 1990-1994, Gliwice 1995.
 • Ein Weißbuch zur "Governance" für die Europäische Union. "Die Demokratie in der Europäischen Union vertiefen", Arbeitsprogramm, Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, SEK (2000) 1547/7, Brüssel, 11 Oktober 2000.
 • European Governance, A White Paper of the Commission of the European Communities of 25 July 2001, COM (2001) 428.
 • Jaskiernia J., Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucyjny system stanowienia prawa w: Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31.05.-2.06.2001 r., red. H.Zięba-Załucka, M.Kijowski, Rzeszów 2002.
 • Ludwikowska A.M., System prawa Stanów Zjednoczonych. Prawo i prawnicy. Struktura władzy. Spory prawne, Toruñ 1999.
 • Morawiecki W., Ponadpaństwowy i miêdzynarodowy charakter Unii Europejskiej w. Pañstwa narodowe w euroatlantyckich strukturach, red. J.Fiszer, Poznañ-Warszawa 1996.
 • Pöhle K., Parlamente in der EG - Formen der praktischen Beteiligung, "Integration", no. 2/1992, s.72-73.
 • Popławska E., Formy współpracy parlamentów w Unii Europejskiej w. Parlamenty a integracja europejska, red. M.Kruk, E.Popławska, Warszawa 2002.
 • Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do Konferencji Międzyrządowej 2004. Podział kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi, Uchwala Parlamentu Europejskiego w sprawie podziału kompetencji miêdzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, Strasburg, 16 maja 2002 r., "Monitor Integracji Europejskiej", nr 55/2002, s.139-140.
 • Raport końcowy Grupy Roboczej IV Konwentu Europejskiego w sprawie roli parlamentów narodowych, CONV 353/02, Bruksela, 22 października 2002 r.
 • Sprawozdanie - wnioski Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego I do spraw zasady subsydiarności, CONV 286/02, Bruksela, 23 wrzeœnia 2002 r.
 • Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000126890365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.