PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 28 | nr 84 | 207--222
Tytuł artykułu

Doktrynalne i normatywne ujęcie powiązań podmiotów gospodarczych

Warianty tytułu
Doctrinal and normative approach to business combinations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano różne formy powiązań podmiotów gospodarczych, zaczynając od nieformalnych i luźnych, a kończąc na fuzjach i przejęciach. Powiązania pokazano w ujęciu doktrynalnym na podstawie literatury przedmiotu oraz ujęcia normatywnego, w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Dokonano podstawowego podział u powiązań na formy kooperacyjne i koncentracyjne, aby na tej podstawie przeprowadzić dalsze rozważania, dokonać klasyfikacji i opisu powiązań oraz równocześnie odwoływać się do przepisów prawnych, dotyczących określonej formy współ działania Zwrócono uwagę na różnorodność interpretacji i odmienną terminologie stosowaną w praktyce gospodarczej oraz w regulacjach prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was demonstrating types of relations between business enterprises, starting with the most informal ones, through cooperative forms, to mergers and acquisitions. The relations were presented from the doctrinal perspective taken by management science, which describes economic practice, and from the normative perspective of current accounting, tax and economic regulations. A diversity of interpretations and applied terminology was presented.(original abstract)
Rocznik
Tom
28
Numer
Strony
207--222
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Chadam J., Synergia w zarządzaniu organizacją holdingową, „Organizacja i Kierowanie", 2003, Nr l.
 • [2] Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkol y Biznesu, Kraków 2000.
 • [3] Cygler J., Alianse strategiczne, DIFIN, Warszawa 2002.
 • [4] Dolińska M., Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, „Organizacja i Kierowanie" 2002, Nr l.
 • [5] Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998.
 • [6] Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość holdingów, Difin, Warszawa 1996.
 • [7] Gorynia M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 • [8] Helin A., Zorde K. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • [9] Johnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • [10] Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. [11] Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
 • [12] Kreft. Z., Holding grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
 • [l3] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław 2003.
 • [14] Łuczynowicz Ł., W stronę regionalnych klastrów innowacyjności, „Integracja Europejska", 2004, Nr 4.
 • [15] Machała R., Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.
 • [16] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR 31, Udziały we wspólnych przedsięwzięciach, IASCF 2004.
 • [17] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR 24, Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, IASCF 2004.
 • [18]Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, IASCF 2004.
 • [19] Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny poradnik tworzenia, ODDK, Gdańsk 2000.
 • [20] Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • [21] Prawo bankowe, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z późn. zm.
 • [22] Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • [23] Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 • [24] Sobańska K„ Sieradzan P., Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004.
 • [25] Stecki L., Koncern, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • [26] Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG - Press, Warszawa 1998.
 • [27] Taborek-Mazur J., Kuchmacz J., Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Zakamycze, Kraków 2003.
 • [28] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • [29] Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r., Dz.U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r., z późn. zm.
 • [30] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 15 grudnia 2000 r. Dz.U. Nr 122, poz. 1319 z 2000 r.
 • [31] Włodyka S., Prawo koncernowe, Zakamycze, Kraków 2003.
 • [32] Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa, C. H. Beck 2000.
 • [33] Włoodyka S. (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, C. H. Beck, Warszawa 2001.
 • [34] Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, K. E. Liber, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000127170128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.