PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 4 | 5--22
Tytuł artykułu

Normy domniemania w prawie samorządu terytorialnego (część I)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono badania, których przedmiotem została objęta przede wszystkim konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego w ramach władzy publicznej i administracji publicznej w kontekście sposobu budowania regulacji prawnych dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Omówiono funkcje języka prawnego i prawniczego. Zaprezentowano normy domniemań prawnych oraz normy domniemania uprawniającego, które następnie zweryfikowano z klauzulami generalnymi.
Rocznik
Numer
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Błaś: Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2000.
 • J. Borkowski: Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra, s. 35.
 • M. Bugajski: Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993, s. 47.
 • D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka polskiego, Warszawa 1987.
 • Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 63.
 • W. Czachórski: Domniemania prawne w projekcie kodeksu cywilnego polskiego, „Państwo i Prawo" 1948, z. 5-6, s. 49.
 • W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1969, s. 41.
 • Ch. Delsol: Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 • K. Defecińska: Spory o właściwość organu administracji publicznej, Warszawa 2000.
 • DzU nr 78, póz. 483.
 • DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1590 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591z późn. zm.
 • J. Filipek: Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCXXVII, Prace Prawnicze 99, Kraków 1982, s. 78.
 • J. Filipek: Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974, z. 65, s. 38.
 • S. Frydman, E. Drapkin: Domniemania prawne, (w:) Ogólna nauka o prawie, pod red. B. Wróblewskiego, Wilno 1938, s. 247.
 • T. Gizbert--Studnicki: Język prawny i prawniczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze, 1972, z. 55, s. 223.
 • W. Góralczyk: Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • A. Hanusz, P. Czerski: Zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym a domniemania i fikcje prawne, „Przegląd Sądowy" 2002, nr l, ss. 90-109.
 • H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie III rozszerzone, Warszawa 2004, s. 251 i nast.
 • L. Kieres: Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., pod red. W. Miemiec, B. Cybulskiego, Warszawa 1996, s. 10.
 • J. Kolarzowski: Zastępowanie domniemań presupozycyjnych przez zwroty kategorycznie jednoznaczne [online]. Dostęp: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4566, s. 3.
 • M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 58 i nast.
 • K. Kumaniecki: Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1964, s. 13.
 • A. Kunicki: Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969.
 • E. Kustra: Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000, s. 208.
 • L. Leszczyński: Funkcje klauzul odsyłających a model ich tworzenia w systemie prawa, „Państwo i Prawo" 2000, z. 7, s. 3.
 • L. Leszczyński: Praworządne stosowanie prawa, „Państwo i Prawo" 1989, z. 11, s. 63.
 • A. Łopatka: Prawoznawstwo, Warszawa 2002, s. 184.
 • M. Matczak: Kompetencja organu administracji publicznej, Zakamycze, 2004, s. 61.
 • M. Miemiec: Klasyfikacja norm ustrojowo-prawnych administracji państwowej, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 857, Prawo CXLIII, s. 215.
 • L. Morawski: Domniemania a dowody prawnicze, Toruń 1981, s. 114.
 • L. Morawski: Wstęp do prawoznawstwa, wyd. VIII, Toruń 2004, s. 183.
 • Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, pod red. C. Kocińskiego, Wrocław 2006, s. 12 i nast.
 • J. Nowacki: O przepisach zawierających klauzule generalne, Prawo i Polityka, Warszawa 1988, s. 99.
 • J. Nowacki: Prawo publiczne - prawo prywatne, Katowice 1992.
 • Nowy słownik języka polskiego, pod red. Elżbiety Soból, Warszawa 2002, s. 144.
 • Prawo samorządu terytorialnego, pod red. P. Czechowskiego, S. Piątka, Warszawa 1996, s. 17.
 • T. Rabska: Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 21 i nast.
 • A. Rembowski: O gminie, jej organizacji i stosunku do państwa, Warszawa 1873, ss. 200 i 201.
 • A. Rossa: J. Kaczor: Prywatnoprawny kontekst wykonywania kompetencji, (w:) Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, pod red. W. Jedleckiej, Wrocław 2004, ss. 127-141.
 • M. Safjan: Klauzule generalne w prawie cywilnym, (w:) Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, pod red. A. Rzeplińskiego, Warszawa 1993, s. 97.
 • P. Sarnecki: Rozdział VI „Rada Ministrów i administracja rządowa", artykuł 146, (w:) Konstytucja RP: komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2003, s. 6.
 • F.E. Schnapp: Samorząd jako element polityki porządku państwowego. „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 5.
 • W. Skrzydło: Konstytucja RP. Komentarz, Zakamycze, 2000, s. 194.
 • Z. Stój: Z problemów pojęcia domniemań prawnych, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, „Prawo i Ekonomia" 1998, tom XXIII, s. 97.
 • J. Supernat: Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.
 • A. Szewc: Domniemania w prawie wynalazczym, „Radca Prawny" 1996, nr 6.
 • M. Szpringer w glosie do wyroku NSA z 22 listopada 1990 r., SA/Gd 965/90, OSP 1992, nr l, póz. 24.
 • J. Trzciński w glosie do uchwały SN z 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, „Przegląd Sejmowy" 2002, nr l, s. 122.
 • P. Winczorek: Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 192.
 • M. Wojtak: Styl urzędowy, (w:) Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.
 • J. Wróblewski: Domniemania w prawie - problematyka teoretyczna, Studia Prawno-Ekonomiczne 1973, t. X, ss. 9 i 10.
 • M. Wyrzykowski: Osiem tez w sprawie systemu rządów premierowskich, (w:) Administracja publiczna w państwie prawa, pod red. Stanisława Każmierczyka, CCLXVI, Wrocław 1999, s. 438.
 • M. Wyrzykowski: Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • T. Zieliński: Klauzule generalne w demokratycznym państwie prawnym, (w:) Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, pod red. A. Rzeplińskiego, Warszawa 1993, s. 75.
 • T. Zieliński: Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, ss. 9-29.
 • Z. Ziembiński: Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, „Państwo i Prawo" 1989, z. 3., s. 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000127664922

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.