PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1090 Działania zbiorowe w teorii i praktyce | 9--25
Tytuł artykułu

Konstytucyjne zasady partcypacji zbiorowości w sprawach publicznych

Warianty tytułu
Constitutional Principles of Community Participation in Public Affairs.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono wolności i prawa w przepisach Konstytucji PRL, podstawowe zasady Konstytucji RP z 2. kwietnia 1997 r., prawo zbiorowości do partcypacji w sprawach publicznych oraz formy wyrażania uprawnień zbiorowości w przepisach Konstytucji RP.
EN
The contents of this paper are the analysis of legal aspects of community participation in Poland from the point of view of constitutional regulations. From this analysis appears that on the basis of previously binding constitutional norms in compliance with Marxist ideology, the community decided about public behavior of an individual, whereas nowadays the regulations of Polish Constitution ensure for individuals participation in various forms of public affairs. Furthermore are analysed the problems of participation in public affairs of abstract subjects (nation, citizens, inhabitants), organized subjects (parties, associations, trade unions, self-governments etc.), non-governmental structures and special interest groups. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka (1997), Zakamycze, Kraków.
 • Fuks T. (1995), Prawo człowieka do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi. Standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • Hirsch H.J. (1993), Problem odpowiedzialności karnej związków osób, "Studia Prawnicze" nr 4 (118).
 • Jabłoński M. (2002a), Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 • Jabłoński M. (2002b), Zakres podmiotowy realizacji praw obywatelskich w Konstytucji RP z 2.04.1997 r., [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 • Jaskiernia J. (2004), Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Klimczak B. (2003), Funkcjonalne wyjaśnianie działań zbiorowych, [w:] Działania zbiorowe - teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 985.
 • Łopatka A. (2002), Jednostka. Jej prawa człowieka, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Matysiak A. (2003), Wpływ systemu wartości na wielkość kapitału społecznego, [w:] Działania zbiorowe - teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 985.
 • Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe (2000), red. M. Granat, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Prawa człowieka. Dokumenty (1989), t. 1. Dokumenty międzynarodowe, Bibliografia Polska, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 • Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (2002), red. B. Banaszak, A. Preisner, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 • Projekt traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2003), Konwent Europejski, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg. Pyclik K. (2002), Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia filozoficzno-prawne), [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 • Sarnecki P. (red.), (1997), Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I potowy XIX wieku, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 • Sokolewicz W. (1978), Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r., PWN, Warszawa.
 • Sokolewicz W. (2000), Nowa rola konstytucji w poslsocjalistycznych państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe. Materials of the Conference, Wyd. Morpol, Lublin.
 • Sokolewicz W. (2002), Opinia prawna w sprawie zgodności z konstytucją ustawy z 11 X 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Warszawa, 4 XI 2002 r. (dokument w posiadaniu Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, nie opublikowany).
 • Sokolewicz W. (2003), Polska droga ku demokratycznej konstytucji (1989-1997), [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, seria Prawo nr 8.
 • Wołpiuk W.J. (2001), Zasady tworzenia ustawy zasadniczej - tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r, "Studia Prawnicze" z. 3-4 (149-150).
 • Wołpiuk W.J. (2002), Zawód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Dział wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
 • Zubik M. (2002), Wykaz podmiotów, do których należy kierować projekty ustaw w trybie art. 31 ust. 3 Regulaminu Sejmu w celu konsultacji, Wyd. Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (DzU 1952 nr 33, poz. 232).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (DzU 1976 nr 5, poz. 29).
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU 2002 nr 197, poz. 1661).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003 nr 96, poz. 873).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000127737806

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.