PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 35 | nr 91 | 50--60
Tytuł artykułu

Ujawnianie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce

Warianty tytułu
The disclosure of information about business segments in financial statements of groups in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Amerykański Standard Rachunkowości Finansowej SFAS 131 „Ujawnienia dotyczące segmentów przedsiębiorstwa oraz związanych z nimi informacji" stosuje do identyfikacji segmentów operacyjnych podejście zarządcze. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności" wymaga dalszego podziału przedsiębiorstwa, jeśli wewnętrzne segmenty nie są segmentami branżowymi i geograficznymi. W 2002 r. FASB i IASB osiągnęły porozumienie w sprawie projektu konwergencji. IASB wydała projekt Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ED 8 „Segmenty operacyjne" na początku 2006 r. i zaadoptowała podejście zarządcze. W Polsce wymagania dotyczące informacji w zakresie sprawozdawczości według segmentów branżowych i geograficznych znalazły zastosowanie w 2003 r. Artykuł przedstawia skutki wprowadzenia segmentów działalności do skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2003-2004. Większość grup kapitałowych rozwinęła informacje o segmentach i posiadała dosyć dobrą średnią segmentów objętych obowiązkiem sprawozdawczym. Wyniki analizy dwóch lat nie wskazały na znaczne zmiany liczby segmentów objętych obowiązkiem sprawozdawczym w ramach próby przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
American Statement of Financial Accounting Standards SFAS 131 "Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information" uses the management approach to identify operating segments. According to International Accounting Standard IAS 14 „Segment reporting", if internal segments are not business and geographical segments further disaggregation is required. In 2002 the FASB and the IASB reached an agreement on the project of convergence. The IASB published the project of International Financial Accounting Standard (IFRS) ED 8 "Operating Segments" and adopted the management approach. In Poland the requirements concerning information about business and geographical segment reporting were introduced in 2003. The article discusses results of introduction of segments to consolidated financial statements in 2003-2004. The majority of companies developed segment information with quite good average of reportable segments. The results of the two years analysis of the sample did not evidence significant changes in the number of reportable segments. (original abstract)
Rocznik
Tom
35
Numer
Strony
50--60
Opis fizyczny
Bibliografia
  • [1] Albrecht W. D., Chipalkatti N. (1998), New Segment Reporting, http://www.nvsscpa.org/cpaiournal/1998/0598/Features/F460598.htm.
  • [2] Co nowego w RMSR? - streszczenie najważniejszych projektów, Biuletyn MSSF nr 4, Deloitte, marzec 2003, http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/BiuletvnMSSF 2006.4 PL.pdf.
  • [3] ED 8, Exposure Draft ED 8 Operating Segments (2006), IASCF Publications Department, London.
  • [4] Ettredge M., Kwon S. Y., Smith D. (2000), The Effect of SFAS Ns.131 on Numbers of Reported Business Segments, http://papers.ssrn.com/paper.taf7abstract id=208549.
  • [5] Hope O-K., Kang T., Thomas W. B., Vasvari F. (2005) The Effects of SFAS 131 Geographic Segment Disclosures on the Yaluation ofForeign Eamings, Göteborg.
  • [6] Karwowski M. (2006), Wykorzystanie koncepcji segmentów działalności w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw na tle doświadczeń międzynarodowych, badanie własne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  • [7] MSR 14, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004 (Tom I i II), International Accounting Standards Board, wydanie polskie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  • [8] Pardal P., Morais I. (2005), Disclosing Financial Information by Segments in Portugal - A critical analysis to the implementation of segment reporting by Portuguese companies, Göteborg.
  • [9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568, z późn. zm.).
  • [10] SFAS 131, Statement of Financial Accounting Standards No. 131 Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information (1997), Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation, Norwalk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128545816

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.