PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 180
Tytuł artykułu

Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie

Autorzy
Warianty tytułu
Processes of Regional Economic Integration in Europe and all Over the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ewolucje procesów integracyjnych zachodzących w różnych częściach świata w aspekcie postępującej globalizacji. Poddano analizie wielopłaszczyznowy proces globalizacji gospodarki światowej z uwzględnieniem nowego regionalizmu. Omówiono rolę Unii Europejskiej w rozwoju procesów integracyjnych w Europie. Na koniec przybliżono wybrane zagadnienia dotyczące ugrupowań integracyjnych w Amerykach i w Azji.
EN
Presented evolution of integration processes occurred in different parts of the world in aspect of globalization. Analysed multidimensional globalization process of world economy taking into consideration new regionalism. Discussed role of the European Union in development of integration processes in Europe. In the end presented selected issues connected to integration groups in Americas and Asia.(MP)
Rocznik
Strony
180
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Celebration of Trans - Tasman relations 20 years of closer economic relations between Australia and New Zealand. CER and Beyond: Economic integration in Depth, http://www.dfat.gov.au/ geo/new_zealand/anz_cer_20years/cerbeyond.html (10.2004).
 • A celebration of Trans-Tasman relations, 20 years of closer economic relations between Australia and New Zealand, Department of Foreign Affairs and Trade. The Road to CER, http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/anz_cer_20years/roadtocer.html (09.2004).
 • A celebration of Trans-Tasman Relations.20 Years of Closer Economic Relations between Australia and New Zealand, http://www.dfat. gov.au/geo/new_zealand/anz_cer_20years/cergains.pdf (2.11.2005).
 • A celebration of Trans-Tasman relations 20 years of closer economic relations between Australia and New Zealand..., http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/anz_cer_20years/diffscale.pdf (7.11.2005).
 • A new partnership for cohesion: convergence, competitiveness, cooperation. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • Agenda 2000 - Stärkung und Erwiterung der Europaischen Union. Luksemburg 2000.
 • Agenda 2000. Mogą nas powołać za dwa lata. "Rzeczpospolita" z ca 1999 r.
 • Ambroziak A.: Unia Europejska. IKiCHZ, Warszawa 2004.
 • Amerykańskie kontrpropozycje. "Rynki Zagraniczne" 2003, nr 28.
 • Annex: Services inscribed by Australia and New Zealand, as at 9 March 1999, http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/anz_cer/annex_990309.html (2.11.2005).
 • Annual Report EFTA 2003. http://www.efta.int/ (27.10.2004).
 • APEC Economic Leaders' Declaration for Action Osaka. Japan, November 19, 1995, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/1995.html (09.2004).
 • APEC Economic Leaders' Declaration of Common Resolve, Bogor. Indonesia, November 15, 1994, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/1994.html (09.2004).
 • APEC Economic Leaders' Declaration, Los Cabos. Mexico, 27 October 2002, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/2002.html (8.11.2005).
 • APEC Economic Leaders Declaration: Connecting the APEC Community. Vancouver, Canada, 25 November 1997, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/1997.html (09.2004).
 • APEC Economic Leaders Declaration: from vision to action. Subic. The Philippines, 25 November 1996, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/1996.html (09.2004).
 • APEC Economic Leaders' Declaration: Meeting New Challenges in the New Century. Shanghai, China, 21 October 2001, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/2001 .html (09.2004).
 • APEC Economic Leaders' Declaration: Meeting New Challenges in the New Century. Shanghai, China; Shanghai Accord; APEC Leaders Statement on Counter-terrorism, October 21, 2001.
 • APEC Economic Leaders Declaration: Strengthening the Foundations for Growth. Kuala Lumpur, Malaysia, 18 November 1998, http://www.apec.org//content/apec/leaders_declarations/l 998.html (09.2004).
 • APEC Leaders Economic Vision Statement. Blake Island, Seattle, 20 November 1993, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/1993 .html (09.2004).
 • APEC: Outcomes and Outlook 2003/2004. APEC Secretariat, February 2004, http://www.apec.org/apec/publications.html (10.2004).
 • ASEAN accelerates integration of priority sectors (media release), http://www.aseansec.org/16620.htm (11.10.2005).
 • ASEAN Annual Report 2003-2004, http://www.aseansec.org/ar04.htm (08.2004).
 • ASEAN Annual Report 2004-2005, http://www.aseansec.org/ar05.htm (4.11.2005).
 • ASEAN Free Trade (AFTA): an update, http://www.aseansec.org/11456.htm (09.2004).
 • ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/5408.htm (09.2004).
 • Asia-Pacific Economic Cooperation. Secretariat APEC 2003, http://www.apec.org/apec/about_apec.html (09.2004).
 • Australia Achieves Closer Economic Integration with Southeast Asia's Leading Economy. 5 July 2004 - MVT53/2004, http://www.trademinister.gov.au/releases/2004/mvt053_04.html (10.2004).
 • Bachtler J., Wishlade F.: Searching for Consensus: the Debate on Reforming EU Cohesion Policy. European Policies Research Paper, Number 55, November 2004, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, UK.
 • Bainbridge T., Teasdale A.: Leksykon Unii Europejskiej. Platon, Kraków 1998.
 • Bangkok Declaration on Partnership for the Future. Bangkok. Thailand, 21 October 2003, http://www.apec.org/apec/leaders_declarations/2003 .html (10.2004).
 • Bartosik K.: Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwania strategü globalnych. "Ekonomista" 1996, nr 2.
 • Bednarski A.: Pułapy i pułapki globalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1998.
 • Bennett R.: International Business. Prentice Hall, Harlow 1999.
 • Bernatowicz G.: Polityka Śródziemnomorska Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1995, nr 4.
 • Bielecki J.: Cztery problemy do rozwiązania. "Rzeczpospolita" z 24 marca 2004 r.
 • Bielecki J.: Negocjacje bez Polski. Sześć krajów kandydackich puka do drzwi eurolandu. "Rzeczpospolita" z 9 października 2003 r.
 • Bielecki J.: Postulat nie do przełknięcia. "Rzeczpospolita" 2003. Bielecki J.: Pozorne ustępstwo. "Rzeczpospolita" 2003.
 • Bielecki J.: Rynek wspólny, a przepisy nie całkiem. "Rzeczpospolita" z 17 września 2004 r.
 • Bielecki J.: Unia podzielona jak nigdy. "Rzeczpospolita" z 20 czerwca 2005 r.
 • Bilefsky D.: Barrosoproposal divides U.K. and France. "International Herald Tribune" z 20 października 2005 r., http://www.iht.com/articles/2005/10/20/business/euecon.php
 • Blair A.: Nowy przewodnik po Unii Europejskiej. KiW, Warszawa 2002.
 • Blair Pressed to resolve EU-Budget Row with France, http://quote.bloomberg.coapps/news?pid=10000080&sid=aBiFSgi4ff44
 • Bożyk P.: Międzynarodowa integracja gospodarcza. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. A. Budnikowski i E. Kawecka-Wyrzy-kowska. PWE, Warszawa 1997.
 • Bożyk P., Misala J.: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa 2003.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 1998.
 • Brans H.: European Union. Trade Policy Monitoring. CAP Reform - Budget Impact 2003. Global Agriculture Information Network Report, 5.06.2003.
 • Brans H.: European Union Trade Policy Monitoring CAP Reform ~ Budget Impact 2003. Global Agriculture Information Network, Report No. E23059.
 • Brief guide to the Updated EFTA Convention.
 • Budnikowski A.: Pojęcie problemów globalnych. "Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 2.
 • Budżet UE 2007-2013. Serwis o Unii Europejskiej - PAP S.A., http://euro.pap.com.pl/cgi-bin/europap .pl?grupa=44&ID=278 (26.09.2005).
 • Buford N.A.: Out from down under. "Harvard International Review" Spring 1994, Vol. 16, Issue 2.
 • Building our common Future. Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Commission of the European Communities, Brussels, 10.2.2004, COM (2004) 101 final.
 • Building our common future: Financial and political outlook for the enlarged Union 2007-2013. IP/04/189, Brussels, 10 February 2004, http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/189 &format==HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (1.10.2005).
 • Cantelmi M.: Wolny handel w Ameryce. "Gazeta Wyborcza" z 5-6 lipca 2003 r.
 • CEFTA - milestones, http://www.cefta.org/cefta/milestones.htm (27.10.2007).
 • CEFTA - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, http://integracja.opoka.org.pl/cefta.html (27.10.2004).
 • CEFTA's development, http://www.cefta.org/cefta/development.htm (27.10.2004).
 • CEFTA's historical background, http://www.cefta.org/cefta/historical.htm (27.10.2004).
 • Ciepielewska M.: Nowe regulacje Wspólnoty Europejskiej dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 12.
 • Ciepielewska M.: Wspólna Polityka rolna Unii Europejskiej. W: Integracja Europejska. Droga do unii ekonomicznej i walutowej. UMSC, Lublin 1999.
 • Coatest J.F.: Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu. "Transformacje" 1996, nr 1-2.
 • Cohesion policy in support of Growth and Jobs: Community Strategic Guide-lines, 2007-2013. Communication from the Commission, COM (2005)0299, Brussels, 05.07.2005.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Building our common Future. Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013. Komisja Europejska, Bruksela, 26.02.2004.
 • Country, economy and regional information, http://www.dfat.gov.au/geo/ (6.11.2005).
 • Czarnocki B.: Ani "globalna" ani " wioska ". "Przegląd Zachodni" 2002, nr 2.
 • Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Tarrant J.J.: The global marketing imperative. NTC Business Books, Lincolnwood 1995.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L.W.: Zakres współczesnych stosunków międzynarodowych. PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Daquila T.C., ASEAN's economic performance. Reviewing the past, looking to the future. "Harvard Asia Quarterly Online" 2002, Spring.
 • Declaration of ASEAN CONCORD II (BALI CONCORD II), http://www.aseansec.org/!5160.htm (09.2004).
 • Der Haustalt der Europaischen Union: Was geschieht mit Ihrem Geld? Luksemburg 2000.
 • Dobroczyński M.: Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych. Referaty Kongresowe Sesja V. Kongres Ekonomistów. PTE, Warszawa 2000.
 • Dokumenty Europejskie. T. III. Opr. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska. Morpol, Lublin 1999.
 • Dokumenty Unii Europejskiej. T. IV. Opr. E. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska. Morpol, Lublin 2002.
 • Dokumenty Wspólnot Europejskich. Opr. E. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska. Morpol, Lublin 1996.
 • Doliwa-Klepacki Z.: Integracja Europejska. Temida 2, Białystok 2000.
 • Dunning J.H.: The global economy, domestic governance strategies and transnational corporations: interations and policy implications. "Transnational Corporations" 1992, No 3.
 • Dziołak A., Współpraca Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej. W: Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów trzecich. Red. B. Mucha-Leszko. Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 1999.
 • Eiras A.I.: The United States is No Longer the Champion of Economic Freedom. "Heritage Foundation Backgrounder" 2004, No 1781.
 • Eiras A.I.: Why America Needs to Support Free Trade. "Heritage Foundation Backgrounder" 2004, No 1761.
 • Enlargement of the EEA. The Fact Sheet of the EFTA, June 2004, http://secretariat.efta.int/(27.10.2004).
 • Ex-post evaluation of the Interreg II Community Initiative (1994-1999). Brief Report by LRDP LTD, December 2003 (revised), London, UK, http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evalu ation/rado_en.htm (1.10.2005).
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Petex, Katowice 1995.
 • Financial Framework for 2007-2013: Analytical Report. The Presidency European Council (Brussels, 17 June 2004.
 • Financial Perspectives 2007-2013, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Commission of the European Communities, Brussels, 14.7.2004, COM (2004) 487 final.
 • Framework Agreement on enhancing ASEAN Economic Cooperation Singapore. 28 January 1992, http://www.aseansec.org/1428.htm (10.2004).
 • Gajda M., Tamawska K.: Lobbing rolny a budżet UE. Zakamycze, Kraków 2002.
 • Galster J., Witkowkski Z.: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. TNOiK, Toruń 1999.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Giszczak B.: Wspólna Polityka Rolna. OIDE, http://libr.sejm.gov.pl/oide/ (1.09.2005).
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Red. E. Haliżak, R. Kuźniar, 3. Symonides. Wyd. Marszałek, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 • Grosse T.G., Olbrycht J.: Debata nad Nową Polityką Spójności UE: Rekomendacje dla polskiego stanowiska. Instytut Spraw Publicznych. "Analizy i Opinie" 2003, nr 6.
 • Grupa Lizbońska. Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Adam Marszałek, Toruń 1998.
 • Ha Noi Declaration of 1988, 16 December 1988, http://www.aseansec.org/2018.htm (09.2004).
 • Hale D., Hale L.H.: A trade bloc to rival Nafta and the EU. Global Agenda, January 2004, Issue 2.
 • Haliżak E.: Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Scholar, Warszawa 1999.
 • Hart S.L., Milstein M.B.: Global sustainability and the creative destruction of industries. "Sloan Management Review" 1999, Fall.
 • Hatsuse R., Regionalism in East Asia and the Asia Pacific. W: Globalism, regionalism and nationalism. Ed. Y. Yamamoto. Blackwell Publishers 1999.
 • Hayek F.A.: The fatal conceit: the errors of socialism. University of Chicago Press, Chicago 1988.
 • Hew D.: Towards an ASEAN Economic Community by 2020: vision or reality? 16.06.2003, Institute of South East Asian Studies, http://www.iseas.edu.sg/viewpoint/dhjun03.pdf (10.2004).
 • Hong Tan L., Samtani A.: The shifting paradigm in regional economic integration: the ASEAN perspective, 22 August 2002, http://ssrn.com/abstract=325484 (4.11.2005).
 • How APEC operates, http://www.apec. org/apec/about_apec/how_apec_operates. html (09.2004).
 • http://integracja.opoka.org.pl/cefta.html (27.10.2004).
 • http://integracja.opoka.org.pl/efta.html (27.10.2004).
 • http://news.ninemsn.com.au/article.spx?id=68070.
 • http://www.eu.int/comm/budget/pdf/financialfrwk/enlarg/tables_EN_publicati on_l .pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128557512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.