PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 34 | nr 90 | 77--90
Tytuł artykułu

Udziały mniejszości - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości

Warianty tytułu
Minority interests - controversial area of measurement and presentation in the system of accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Połączenia i przejęcia spółek były dotychczas związane z rynkiem kapitałowym. Uczestniczą w nich udziałowcy, którzy nie zawsze mają wpływ na politykę w tych przedsięwzięciach, ale jednak chcieliby znać korzyści wynikające z tytułu uczestnictwa w kapitale własnym danej jednostki gospodarczej. Tym wymaganiom powinna sprostać rachunkowość, która w postaci skonsolidowanego sprawozdania finansowego ma dostarczyć rzetelnych i porównywalnych informacji dla obecnych i przyszłych inwestorów. Artykuł przedstawia zmiany w międzynarodowej sprawozdawczości wynikające z wprowadzenia MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych" i zmienionego MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe", które wyznaczyły nowy kierunek w zakresie ujęcia i pomiaru udziałów mniejszości. Na kolejne zmiany w sprawozdawczości skonsolidowanej miały wpływ koncepcje podmiotowe rachunkowości, zwłaszcza teoria podmiotu gospodarczego ukierunkowała propozycje w zakresie udziałów mniejszości. W nowej terminologii zastąpiono je terminem "udziały niezapewniające kontroli" (non - controlling interest). Zaproponowano odmienny sposób ujmowaniem różnic powstałych w wyniku transakcji z udziałami mniejszości. Te wszystkie zmiany mają służyć rozwojowi rynku finansowego poprzez dostarczenie rzetelnej informacji dla właścicieli kapitałów w spółkach giełdowych oraz dla przyszłych inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The combinations and acquisitions of companies always have been connected with the capital market. The shareholders participate in them, do not always have influence on the policy in these ventures. However, they would like to know the resulting benefits from the participation in equity of a given economic unit. Accounting, which in the form of the Consolidated financial report is to provide reliable and comparable information for present and future investors, should meet these requirements. The article presents changes in international reporting resulting from the introduction of IFRS 3 "Business Combinations" and revised IAS 27 "Consolidated and separate financial reports", which have affected the presentation and the measurement of minority interests. The next changes in Consolidated reporting were affected by entity concepts of accounting, especially the theory of the economic entity. In the new terminology "minority interests" were replaced with "non - controlling interests". A different way was suggested for treatment of differences arising as a result of transactions with the minority interests. Ali these changes are aimed at development of the financial market by providing reliable information for owners of equity in companies listed on stock exchange and for future investors. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
34
Numer
Strony
77--90
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Deloitte, (2006); Połączenia jednostek gospodarczych, Przewodnik po MSSF 3, Biblioteka prawna "Rzeczypospolitej".
 • [2] Dobija D., Dobija M., (2005), O istnieniu i prawach kapitału, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, MBA 1/2005, Warszawa.
 • [3] Dobija D., Dobija M., O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, nr 17, 2003.
 • [4] Encyklopedia powszechna PWN, t-4, 1987.
 • [5] Hendriksen E., van Breda M., (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • [6] Ignatowski R., (2003), Niektóre problemy sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", nr 8/2003.
 • [7] Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Marcinkowska M., Śnieżek E" Świderska G., Więclaw W, (2005), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości-podobieństwa i różnice; SKwP, Warszawa.
 • [8] Larsen E. J., (1994), Modern Advanced Accounting; McGraw-Hill, New York.
 • [9] Maners T. S., (1988); Introduction to Corporate Finance, Baylon University, Mc-Graw-Hill.
 • [10] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom l, tom 2; IASB, SKwP, Warszawa 2004.
 • [11] Moonitz, M., The Entity Theory of Consolidated Statements, The Foundation Press, New York, 1951.
 • [12] Organizacja rachunkowości, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, 1999.
 • [13] Propozycje dotyczące połączeń jednostek gospodarczych jako zagrożenie dla sensu sprawozdawczości finansowej, Aktualności MSSF 34, PricewaterhouseCoopers październik 2005.
 • [14] Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., (1993), Fundamentals of Corporate Finance; IRWIN.
 • [15] Toborek-Mazur J., (2005), Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [16] Tosell A., MSSF- Połączenia jednostek gospodarczych - standard o różnych obliczach?, Aktualności MSSF, numer 18, kwiecień 2004, PricewaterhouseCoopers.
 • [17] Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694, z poz. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128603831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.