PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2003 | nr 3 | 12--15
Tytuł artykułu

Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka definiuje zjawisko marginalizacji sięgając do bogatej literatury przedmiotu. Wykaz tej literatury stanowi dodatkowy walor artykułu.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--15
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Balicki J. (1999), Marginalizacja społeczeństw krajów rozwijających się w epoce globalizacji, Roczniki Naukowe Caritas, Rok III, s. 95-114.
 • Butmanowicz-Dębicka I. (1995), Marginalizacja społeczna jako strategia przystosowawcza, w: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, PTS, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Sklodowskiej, Lublin, t. 1, s. 211-223.
 • Dziewięcka-Bokun L (1999), Recenzja książki T. Kowalaka pt. „Marginalizacja i marginalność społeczna", w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, s.189-192.
 • Encyklopedia socjologii (1999), Hasło Marginalność społeczna. Interpretacja pojęcia, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 167-170.
 • Fedyszak-Radziejowska B. (2001), Bieda wiejska, bieda polska - wieś w polityce i debacie publicznej, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Poznań, s. 17-34.
 • Frieske K.W., red. (1999a), Marginalność i procesy marginalizacji, Opracowanie PBZ, z. 13, IPiSS, Warszawa.
 • Frieske K.W. (1999b), Marginalność społeczna, „Polityka Społeczna" nr 11-12, s. 1-4.
 • Germani G. (1980), Marginality, Transaction Books, New Bruswick, New Jersey.
 • Grotowska-Leder J. (1999), Długość trwania w biedzie a procesy marginalizacji, „Polityka Społeczna" nr 11-12, s. 10-14.
 • Gruz M. (1999), Transformacja społeczno-polityczna a nierówności, w: Polityka społeczna wobec reform, red. nauk. L. Frąckiewicz, A. Frąckiewicz-Wronka, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie 26-28 czerwca 1999 r., Katowice, s. 43-56.
 • Halamska M. (1999a), Ludzie z PGR. Marginalizacja, „Nowe Życie Gospodarcze" nr 15/203, s. 34-37.
 • Halamska M. (1999b), Procesy marginalizacji na wsi popegeerowskiej, „Wieś i Rolnictwo" nr 2(103), s. 37-49.
 • Halamska M. (1999c), Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją, w: Aktywizacja zawodowa ludności zamieszkującej tereny objęte restrukturyzacją PPGR, niepublikowane materiały konferencyjne, Sieniawa 25-27 października 1999 r.
 • Hirszowicz M., Neyman N. (1997), Państwo opatrznościowe i jego ofiary, „Studia Socjologiczne" nr 3, s. 71-100.
 • Kolarska-Bobińska L, Rosner A., Wilkin J. (2001), Przyszłość wsi polskiej, w: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kornai J. (1977), Anti-Equlibrium, PWN, Warszawa.
 • Kowalak T (1998), Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Myrdal G. (1963), Chalenge of Affluence, Pantheon Books.
 • Niedzielski E. (2001), Marginalizacja środowisk popegeerowskich - przejściowe zjawisko czy trwały proces?, w: Środowiska popegeerowskie - diagnoza stanu, pod red. nauk. E. Niedzielskiego i R. Kisiela, UWM Olsztyn, s. 7-16.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2000), Proces marginalizacji bezrobotnych. Kwestia powstania nowej podklasy społecznej, w: Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Ludzie zbędni, ludzie luźni, materiały XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów-Tyczyn, s. 3-10.
 • Peterson P.B. (1991), The Urban Underclass and the Poverty Paradoks, w: The Urban Underclass, red. C. Jenks, R Peterson, The Brookings Institution, Washington D.C.
 • Polska wieś 2000. Raport o stanie wsi (2001), FDPA, Warszawa.
 • Poławski P. (1997a), Rodzina i instytucje w sferze ubóstwa, w: Kontrola społeczna procesów marginalizacji, pod red. J Kwaśniewskiego, Interart, Warszawa, s. 17-52.
 • Poławski P. (1997b), Kulturowe znaczenie underclass. Spór o sens terminu a polska transformacja, w: Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce, pod red. nauk K. Frieske, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 99-116.
 • Psyk-Piotrowska E. (2001), Pauperyzacja, ubóstwo czy marginalizacja środowisk popegeerowskich, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Poznań, s. 383-399.
 • Rossa J. (1999), Wymiary marginalizacji, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr I, s. 153-168.
 • Rossa J. (2000), Wykluczenie i proces marginalizacji w społeczności miejskiej na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego, w: Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Ludzie zbędni, ludzie luźni, materiały XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów-Tyczyn, s. 19-31.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2000), Nierówności społeczne a przemiany ustrojowe w Polsce, „Polityka Społeczna" nr 9, s. 11-13.
 • Słownik Języka Polskiego (1996) pod red. nauk. M. Szymczaka, t. I, PWN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (1998), Ubóstwo w byłych PGR-ach. W poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy, „Kultura i Społeczeństwo", Rok XLII, nr 1, s. 91-102.
 • Tarkowska E. (1999), Świat społeczny biednych a koncepcja kultury ubóstwa, „Polityka Społeczna" nr 11-12, s. 3-6.
 • Trepil J. (1994), Konsekwencje życiowe bezrobocia. Region siedlecki, w: Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat 90., pod red. J. Daneckiego i B. Rysz-Kowalczyk, wyd. II. uzup. i rozsz., UW, IPS, Ośrodek Badań Społecznych, s. 64-65.
 • Wilkin J. (1998), Przekształcenia państwowych gospodarstw rolnych - procesy racjonalizacji i marginalizacji, PAN, IRWiR, Warszawa, s. 43-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128617706

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.