PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 33 | nr 89 | 59--68
Tytuł artykułu

Rezerwy na restrukturyzację w ujęciu bilansowym i podatkowym

Warianty tytułu
The reserves for restructuring in the light of accounting and tax regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rezerwy na zobowiązania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw są w głównej mierze uzależnione od planu restrukturyzacji, który zawiera niepewne, szacunkowe kwoty przyszłych zobowiązań. Ustawa o rachunkowości poświęca rezerwom zaledwie jeden artykuł. Analiza ustawowych zapisów dotyczących rezerw na restrukturyzację doprowadza do wniosku, że rozwiązania stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z polską ustawą różnią się od zapisów przyjętych na gruncie MSSF. Ustawa o rachunkowości wprowadza restrykcyjne obostrzenia: aby utworzyć rezerwę jednostka musi być zobowiązana do jej przeprowadzenia na podstawie przepisów prawnych lub wiążącej umowy. Wymagany przez MSR 37 formalny plan może, ale nie musi być wiążący dla restrukturyzowanej jednostki. Na gruncie MSSF liczą się intencje jednostki i możliwości realizacji planu, natomiast według polskiej ustawy musi wystąpić obowiązek prawny. Z kolei MSR 37 wymaga wzbudzenia uzasadnionego oczekiwania stron, których plan dotyczy, w zakresie realizacji planu, co w świetle ustawodawstwa polskiego nie jest konieczne. Tworzenie rezerw na restrukturyzację jest przejawem wykazywania ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasada ostrożnej wyceny, tak ważna wprawie bilansowym dla ukształtowania kwoty realnego wyniku, jest negowana wprawie podatkowym. Ze względu na realizację funkcji fiskalnej, prawo podatkowe odrzuca zasadę ostrożności i nie uznaje rezerw na restrukturyzację za koszt uzyskania przychodu. (abstrakt oryginalny)
EN
The reserves related to the restructuring of enterprises are largely dependent on the restructuring plan, which contains rough, estimates of the amounts of future liabilities. However, in the Accountancy Act, merely one paragraph is devoted to the reserves. Analysis of the statutory provisions related to the restructuring shows that the solutions used in financial statement preparation according to the Polish Act are slightly different from the provisions agreed on the basis of MSSF. The Accountancy Act introduces some strict limits - in order to create a reserve fund, the organisation must be obliged to execute the restructuring as stipulated in relevant legal regulations or a binding agreement. The formal plan required by MSR 37 may, but it is not necessary, be binding for the organisation which is being restructured. On the basis of MSSF, the organisation's intentions and the potential to execute the plan arę of highest importance; while according to the Polish Act, the legal obligation must occur. By contrast, MSR 37 requires to make both parties, involved in the plan, interested in its execution, which is not obligatory in the Polish law. Creation of reserves for the restructuring is a sign of caution in the preparation of the financial statement. The prudence principle, so important in the accounting law to shape the actual resultant amount, is negated by the tax law. The tax law focuses on the fiscal aspect and hence it discards the prudence principle and fails to recognise the restructuring reserves as the organisation's cost incurred to gain profit. (original abstract)
Rocznik
Tom
33
Numer
Strony
59--68
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Gmytrasiewicz M. (2002)., Rezerwy w księgach rachunkowych, Difm, Warszawa.
  • [2] Helin A.(2006), Sprawozdanie finansowe według MSSF, C.H.Beck, Warszawa.
  • [3] Jaruga A.(2005), Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR, SKwP, Warszawa.
  • [4] Marciniuk J.(2005), Podatek dochodowy od osób prawnych, C.H.Beck, Warszawa.
  • [5] Olchowicz I.(2005), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
  • [6] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2001), International Accounting Standards Board, London.
  • [7] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach -1. 4, (2006), Ernst&Young, LexisNexis.
  • [10] Zamknięcie roku 2005, „Rachunkowość", Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128926504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.