PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 2 | 67--94
Tytuł artykułu

Początki nowożytnego obywatela w Europie - obywatel państwa i katalog jego praw w dokumentach Rewolucji Francuskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Beginning of Modern Citizenship in Europe - Citizen and His Rights in the Documents of French Revolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozwiązania normatywne wypracowane w trakcie Rewolucji Francuskiej, którym to rozwiązaniom cywilizacja europejska zawdzięcza rozwój nowożytnej instytucji obywatelstwa. Zaprezentowano jak wyglądały prawa i obowiązki obywateli w przełomowych latach: 1789, 1793, 1795 i 1799.
EN
In the article presented legal aspects elaborated during French Revolution connected to citizenship. Presented evolution of rights and responsibilities of citizens in crucial years: 1789, 1793, 1795 and 1799.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
67--94
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t. I, Warszawa 1993.
 • Arystoteles, Polityka, zwłaszcza: 1276b i 1277b, Warszawa 1964.
 • Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B.Banaszak, A.Preisner, Warszawa 2002.
 • Baszkiewicz J., 1789: Spory o prawa człowieka i obywatela w: Człowiek jako obywatel, red. M.Szyszkowska, Warszawa 1995.
 • Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja Francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
 • Baszkiewicz J., Nowy człowiek w: Czy historia może się cofnąć?, red. B.Łagowski, Kraków 1993.
 • Baszkiewicz J., Wolność druku i rewolucja 1789 roku w: Studia z historii państwa, prawa i idei, red. A.Korobowicz, H.Olszewski, Lublin 1997.
 • BaszkiewiczJ., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1993.
 • Blanning T.C.W., Epilogue: The Old Order Transformed 1789-1815 w: Early Modern Europe. An Oxford History, ed. E.Cameron, Oxford 1999.
 • Condorcet J.A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, Warszawa 1957.
 • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku, art. II w: Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M.J.Ptak, M.Kinstler, Wrocław 1999.
 • Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka i Obywatela z 22 sierpnia 1795 r., Obowiązki, art. VIII w: Prawa i obowiązki obywateli. Wybór źródeł, red. Z.Kędzia, Wrocław 1978.
 • Dumont F.,Zgromadzenia stanowe we Francji a sprawy podatkowe, "Czasopismo Prawno-Historyczne", nr 2/1975, s.103.
 • Grzybowski K., Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucyj burżuazyjnych, Warszawa 1968.
 • Kant I., The Metaphysics of Morals, cz. I: The Metaphysical Elements of Right w: P.B.Clarke, Citizenship, London 1994.
 • Klein E., Historia ustroju Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki od XVI do końca XX wieku, Kolonia-Wrocław 1998.
 • Kodrębski J., Wielka Rewolucja Francuska a własność. Od własności feudalnej do własności kapitalistycznej, "Czasopismo Prawno-Historyczne", nr 1/1986, s.80.
 • Konstytucja Francuska z 3 września 1791 r., art. 2 w: Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, oprać, i przeł. B.Lesiński, J.Walachowicz, Poznań 1992.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Francuskiej z 13 grudnia 1799 r..
 • Koranyi K., Powszechna historia państwa I prawa, t.IV, Warszawa 1967.
 • Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.
 • Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
 • Markov W., Soboul A., Wielka rewolucja Francuzów 1789, red. nauk. J.Baszkiewicz, Wrocław 1984.
 • Meiler S., Pożegnanie z rewolucją, Chotomów 1991.
 • Mezey S.G., Women and democracy w: The Encyclopedia of Democracy, ed. S.M.Lipset, t. III, London 1995.
 • Montesquieu de Ch.L., O duchu praw, t.I, Warszawa 1957.
 • Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), Białystok 1996.
 • Motyka K., Prawa człowieka. Idee, instytucje prawne, praktyka w: Konstytucjonalizm we współczesnym świecie, red. KMotyka, Lublin 1998, s.57-60.
 • Popielski K., Znaczenie wartości w procesie stawania się człowieka i bycia obywatelem w: Człowiek jako obywatel, red. M.Szyszkowska, ISP PAN, Warszawa 1995.
 • Preuß U.K., Two Challenges to European Citizenship w: Constitutionalism in Transformation: European and Theoretical Perspectives, eds. R.Bellamy, D.Castiglione, Oxford 1996.
 • Riedel M., W poszukiwaniu "związku obywatelskiego". Idea tego, co polityczne, i problem demokracji europejskiej w: Obywatel. Odrodzenie pojęcia, red. B.Markiewicz, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 • Rousseau J.-J., Umowa społeczna oraz uwagi o rządzie polskim, Warszawa 1966.
 • Roy Ladurie Le E., Ku rewolucji? Uwagi o państwie ancien régime'u w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994.
 • Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2000.
 • Sieyès E., Co to jest stan trzeci? w: Filozofia francuskiego Oświecenia, Warszawa 1961.
 • Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, "Studia Europejskie", nr 2/2002, zwłaszcza: s.46-55.
 • Trzciński K., Prawo obywatelstwa a zagadnienia imigracji na tle doświadczeń niemieckich, "Państwo i Prawo", nr 2/2003, zwł. s.66-67.
 • Ustawa Konstytucyjna z 24 czerwca 1793 r., art. IV w: Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, przeł. i oprac. M.Z.Jedlicki, Warszawa 1955.
 • Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, t.I, oprac. I przeł. M. Sczaniecki, Warszawa 1987.
 • Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Warszawa 1996.
 • Zwierzchowski E., Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128943411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.