PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-2 | 75--84
Tytuł artykułu

Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poważnym problemem, z jakim borykają się polskie gminy uzdrowiskowe, jest brak środków finansowych, co spowodowane jest malejącym udziałem nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie państwa i niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi. W artykule przedstawiono zasadnicze bariery rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych, na które w swoim raporcie zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Przedstawiono postulaty w zakresie prawno-administracyjnym, które mają na celu wzmocnienie warunków konkurencyjności funkcjonowania sektora lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
75--84
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • M. Daszkowska: Marketingowe uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce, (w:) Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Jastrzębia Góra, 3-5 września 1999, ss. 79-90.
 • W.W. Gaworecki: Kurorty w strukturze miejscowości turystycznych (wybrane zagadnienia), (w:) Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Jastrzębia Góra, 3-5 września 1999, ss. 62-71.
 • J. Golba: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1993, nr l, ss. 33-39.
 • J. Golba: Uwarunkowania prawne i finansowe uzdrowisk polskich, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2001, nr 1-2, ss. 56-64.
 • J. Golba: Aktywizacja społeczno-gospodar-cza gmin uzdrowiskowych jako podstawa zahamowania wzrostu bezrobocia, a w konsekwencji docelowego generowania miejsc pracy, Krynica 2002.
 • J. Hlebowicz: Promocja turystyki zdrowotnej w Polsce - zadanie dla gmin uzdrowiskowych, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1999, nr 2, ss. 30-32.
 • A. Madeyski: Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich, Problemy Turystyki, Warszawa 1997, nr 1-4.
 • A. Madeyski: Szansę polskich uzdrowisk w warunkach gospodarki rynkowej, (w:) Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Jastrzębia Góra, 3-5 września 1999 r., ss. 52-56.
 • P. Reinhard: Model funkcjonowania i finansowania uzdrowisk europejskich, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2001, nr 3, ss. 31-38.
 • N. Sagstetter: Uzdrowiska polskie a standardy europejskie, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1997, nr l, ss. 26-30.
 • T. Wołowiec: Proces prywatyzacji i komercjalizacji uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, (w:) Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, sierpień 2001, nr 3, ss. 61-67.
 • T. Wołowiec: Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 10, s. 59.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania lecznictwa sanatoryjno-klimatycznego, nr ewid. 12/1998/P/1997/126/DZ, Warszawa 1998.
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (DzU nr 23, póz. 150, z 1987 r. nr 33, póz. 180, z 1989 r. nr 20, póz. 107, nr 35, póz. 192 i z 1990 r. nr 34, póz. 198).
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, póz. 408, z 1992 r. nr 63, póz. 315, z 1994 r. nr 121, póz. 591, z 1995 r. nr 138, póz. 682, z 1996 r. nr 24, póz. 110 i z 1997 r. nr 104, póz. 661 oraz nr 121, póz. 769).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych, pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 34, póz. 198, nr 43, póz. 253, nr 87, póz. 506, z 1991 r. nr 95, póz. 425, nr 114, póz. 492, nr 107, póz. 464, z 1995 r. nr 90, póz. 446, nr 141, póz. 692, z 1996 r. nr 114, póz. 542, z 1997 r. nr 121, póz. 769).
 • Ustawa z 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych (DzU nr 64, póz. 272 i z 1996 r. nr 34, póz. 148).
 • Ustawa z 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (DzU nr 33, póz. 180).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 1970 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów 0 uzdrowiskach na inne miejscowości (DzU nr 31, póz. 260, z 1974 r. nr 16, póz. 89 1 z 1987 r. nr 41, póz. 238).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 marca 1994 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym (DzU nr 43, póz. 166).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych (DzU nr 2, póz. 3 i z 1972 r. nr 19, póz. 140).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU nr 74, póz. 366, z 1993 r. nr 16, póz. 77 i z 1994 r. nr 26, póz. 95).
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (MP nr 45, póz. 228, z 1974 r. nr 10, póz. 77).
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 sierpnia 1967 r. w sprawie typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (MP nr 55, póz. 272).
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 kwietnia 1968 r. ustalające wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska (MP nr 19, póz. 123).
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 26 lutego 1991 r. w sprawie odpłatności za przejazdy na leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych (MP nr 9, póz. 68).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129286379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.