PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 32 | nr 88 | 159--173
Tytuł artykułu

Badanie przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych stosujących nadzór, kontrolę i audyt wewnętrzny

Warianty tytułu
Auditing of annual financial statements of the enterprises using supervision, control and internal Audit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe jednostki powinien korzystać z wszystkich dostępnych źródeł, które mogą mu ułatwić określenie dziedzin i zagadnień obarczonych wysokim stopniem ryzyka i dlatego wymagających szczególnie wnikliwego badania. Duże znaczenie dla biegłego rewidenta ma ocena rzetelności, wiarygodności i skuteczności funkcjonującej w podmiocie gospodarczym kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, jak też ocena jakości nadzoru sprawowanego przez kompetentne osoby. W artykule przedstawiono charakterystykę kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego oraz zasady korzystania przez biegłego rewidenta z ich wyników. Zaznaczono, że bez względu na zakres i sposób wykorzystania materiałów z kontroli i audytu wewnętrznego, odpowiedzialność za wyrażoną opinią o zbadanym sprawozdaniu finansowym zawsze ponosi biegły rewident. (abstrakt oryginalny)
EN
The auditor who examines a financial statement of an enterprise should use all available sources of information which might help him to identify all these spheres and issues which are connected with a high level of risk and because of that need a very detailed examination. Very important for the auditor is giving an opinion about dependability, reliability and efficiency of internal control and internal audit of an enterprise, and also giving an opinion about the quality of supervision performed by competent persons. The paper presents characterization of internal control and internal audit and rules of using their results by the auditor. It has been pointed out that no matter what the range and way of using materials provided by control an internal audit will be, the auditor is always responsible for the opinion given about an audited financial statement. (original abstract)
Rocznik
Tom
32
Numer
Strony
159--173
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Auditing into Twenty- First Century, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh 1993.
 • [2] Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zmian dyrektyw 787 660 EWG i 83/349 EWG.
 • [4] Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • [5] Kuc B. R., Audyt wewnętrzny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • [6] Lueck W., Die Zukunft der Internę Revision, Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Ueberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 • [7] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001 (IFAC), tłum. i wydanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 • [8] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005 (IFAC), Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • [9] Norma nr l wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych", Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005, Biuletyn nr 61.
 • [10] Paczuła Cz., Audyt wewnętrzny, [w:] Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • [11] Piaszczyk A., Czy istnieje paradygmat audytu wewnętrznego? Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • [12] Rochowicz P., Kradzieże w firmach coraz groźniejsze, „Rzeczpospolita", l grudnia 2005, nr 280.
 • [13] Sawicki K., Nadzór, kontrola i rewizja wewnętrzna w aspekcie zarządzania i badania sprawozdań finansowych, [w:] Rachunkowość u progu XXI w., Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998 (a).
 • [14] Sawicki K., Wybrane zagadnienia rachunkowości małych przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. K.Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński, wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2005 (b).
 • [15] Sawicki K., Zadania kontroli i audytu wewnętrznego jako instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2005, nr 29 (85).
 • [16] Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • [17] Smejda A., IV Doroczna Konferencja Auditingu, „Rachunkowość" - audytor, 2004, nr l (18).
 • [18] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. nr 102, poz. 1116).
 • [19] Winiarska K., Geneza i istota audytu wewnętrznego, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. K. Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005 (a).
 • [20] Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005 (b).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129297733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.