PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | 42 | z. 3-4 | 321--329
Tytuł artykułu

Identyfikacja zmian struktury trendowo-stochastycznej procesów makroekonomicznych w okresie transformacji

Warianty tytułu
The Identification of Changes in the Trend-Stochastic Structure of Macroeconomic Processes during a Period of Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy makroekonomiczne zaobserwowane w okresie transformacji polskiej gospodarki z gospodarki centralnie planowanej w kierunku jej rynkowego odpowiednika są niezmiernie interesujące z punktu widzenia modelowania ekonometrycznego; w tym samym czasie stworzyły one złożone problemy metodologiczne. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji zmian, które miały miejsce w trendo-stochastycznej strukturze wybranych procesów makroekonomicznych, obserwowanych kwartalnie od 1972 do 1992 r. W tym przypadku problem ekonometryczny może być formułowany jako odkrycie odpowiedniego momentu dla pojawienia się zmian w strukturze oraz jako identyfikację samego charakteru przemian w niestacjonarnej naturze analizowanych procesów. Zastosowanie instrumentów badawczych w formie mobilnego testu Dickey - Fullera w teście Perrona, który służy identyfikacji zmian strukturalnych, pozwala nam wyodrębnić podokresy, w których zmiany te stają się szczególnie wyraźne. Test Perrona umożliwia również -w odniesieniu do wybranych procesów - wskazanie momentów, w których nastąpiły zmiany oraz zdefiniowanie typu wyrażenia wolnego w liniowej funkcji trendu i poprawkę współczynnika kierunkowego modelu trendu.
EN
Macroeconomic processes observed during the transformation of the Polish economy from a centrally planned economy to its market counterpart are extremely interesting from the point of view of econometric modeling; at the same time, they create multiple methodological problems. The intention of this article is to try to identify changes which took place in the trend-stochastic structure of select macroeconomic processes, observed quarterly from 1972 to 1992. In this case, the econometric problem can be formulated as the discovery of a suitable moment for the appearance of a change in the structure, and as the identification of the very nature of transformations within the non-stationary nature of the processes under examination. The application of a research instrument in the form of Dickey-Fuller mobile test in the Perron test which serves the identification of structural transformations enabled us to distinguish sub-periods in which those changes became particularly marked. The Perron test also made it feasible - as regards particular processes - to indicate moments when changes took place, and to define the type of the free expression of the linear trend function and a correction of the coefficient of the directional trend model. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
321--329
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • [1] Charemza W.W., Formation and dynamics of foreign exchange rates in Eastern and Western Europe. Paper prepared for the Integration Symposium of the Confederation of European Association of Economists, Urbino 1991.
  • [2] Charemza W.W., Deadman D., New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publ. 1991.
  • [3] DeJong D.N., Nankerwis J.C., Savin N.E., Whiteman C.H., Integration versus trendstationarity in time series. Econometrica 60, 1992.
  • [4] Dickey D.A., Fuller W.A., Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 79, 1979.
  • [5] Osińska M., Romański J., Econometric analysis of dynamics of the Warsaw Stock Exchange processes. Paper presented at ESEM Conference, Uppsala, August 1993.
  • [6] Osińska M., Romański J., Testing for cointegration, exogeneity and cointegrating exogeneity in VAR model for bank deposits in Poland (1972 - 1992). Paper presented at XXI International Conference MACROMODELS, Łódź, December 1994.
  • [7] Perron P., The great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis. Econometrica 57.
  • [8] Perron P., Erratum. Econometrica 61, 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129424138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.