PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 5 | 79--92
Tytuł artykułu

Budżet państwa w sektorze finansów publicznych w Polsce

Warianty tytułu
State Budget in Poland's Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym ogniwem sektora finansów w Polsce jest budżet państwa. Opracowanie omawia istotę sektora publicznego oraz jego zakres w Polsce w oparciu o przegląd literatury tego przedmiotu, gdyż brak jest jednoznaczności poglądów na temat pojęcia i znaczenia tego sektora.
EN
The basic element of public finance sector in Poland is state budget. In this article essence and range of public sector in Poland were described.(KZ)
Rocznik
Numer
Strony
79--92
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Chojna - Duch E., Polskie prawo finansowe, Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s.54 i następna.
 • Finanse publiczne, pod red. J. Głuchowskiego, R. Luterskiego, B. Kłosowskiej, J. Patryka, J. Wiśniewskiego, Wyższa Szkoła Bankowa - Tonik, Toruń, 2005, s. 21 i dalsze.
 • Kosikowskiego C., Finanse publiczne Komentarz, op. cit. s. 116 i następne.
 • Malinowska - Misiąg E., W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexix, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa - Rzeszów, 2006, s. 32.
 • Malinowska E., W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002, s. 320.
 • Nowak W. A., Budżet memoriałowy jednostki samorządu terytorialnego, "Rachunkowość budżetowa ", 4/2002.
 • Nowak W. A., Rachunkowość sektora publicznego, Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa 1998, s 82.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warszawa, PWN, 2005, s. 391 i dalsze.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne, Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa, 2006, s.22.
 • Polański Z., Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, w; System finansowy w Polsce, jak wyżej, s.44.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej ( Dz. U. nr 167, póz. 1400).
 • Ustawa 7 dnia 30 maj í) 1996 o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa uraz o Agencji Mienia Wojskowego ( D/,. U. 2004,nr 163, po. 1711 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia. 28 sierpnia 1997 r o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ( Dz. U. nr 123, póz. 777 z póżn. zm).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r o komercjalizacji i reprywatyzacji, art. 56 ust. l. pkt 1.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. nr 90 póz. 557 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia o Policji ( Dz. U. 2002 r nr 7, póz. 58, z późn zm).
 • Ustawa z dnia 30 maja 1996 r o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego ( Dz. U. 2004, nr 163, póz. 1711, z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 2 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz.U.2005 nr 249 póz. 2104).
 • Woźniak B., Sektor finansów publicznych, w: System finansowy w Polsce, pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego, B. Woźniak, PWN, 2003, Warszawa, 467.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129474641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.