PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1090 Działania zbiorowe w teorii i praktyce | 217--232
Tytuł artykułu

Działania zbiorowe ukierunkowane na pokonywanie barier inwestycyjnych w energetyce wiatrowej

Warianty tytułu
Collective Undertakings Directed to Conquer Wind Energy Barriers.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano identyfikacji barier inwestowania w energetykę wiatrową oraz określono działania zbiorowe mogące stymulować dalszy rozwój energetyki wiatrowej.
EN
The aim of this article is to prove that collective undertakings will help to overcome wind energy development barriers. In the first part financial, economical, information and environmental barriers are presented which occur during an investment process. The main problems are connected with the energy law and protests of local people who have a poor ecological education. The solution of these problems is to create a local strategy to support investors and enhance their position on the market. The success would be obtained if only local people, investors, power utilities, energy turnover companies and local administrations, authorities, members of parliament and central government could co-operate together to create one compact strategy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Barzyk G. (2004), Prognoza rozwoju ÖZE na Pomorzu Zachodnim, http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/art_roz_pz.htm, z dnia 20.01.2004.
 • Burger T. (2002), Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Burzyński R. (2001), Procedury prawno-administracyjne w procesie przygotowania inwestycji w energetyce wiatrowej, Materiały z konferencji "Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce północnej - konieczność czy idealizm", Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
 • Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł w Polsce (2000), Europejskie Centrum Energii Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (EC BREC/IBMER), www.mos.gov.pl, z dnia 9.02.2000.
 • Głoćko W. (2002), Oszacowanie rynku energetyki wiatrowej w Polsce, EPA Spółka z o.o. Dział Nowych Technologii, http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/, z dnia 20.10.2002.
 • Grzybek A. (2003), Strategia rozwoju energetycznego gminy uwzględniającej możliwości wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych, "Czysta Energia", nr 7-8.
 • Jarosz W.. Krupanek J., Nowińska Z. (2000), Współpraca między administracją a społecznością lokalną jako istotny element zarządzania środowiskowego, "Problemy Ekologii", vol. 4, nr 6.
 • Kowalik T. (2001), Bardzo cenna lecz nie doceniana, "Środowisko" nr 4 (196), http://www.ekologika.com.
 • Krajobraz z wiatrakiem coraz, milej widziany (2002), http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/, za: E. Ginalska, P. Ginalski, "Energia Gigawat", wrzesień.
 • Kundera K., Pietrakowski T. (2000), Elektrownia wiatrowa w Słupie - koncepcja, realizacja, eksploatacja. Materiały konferencji "Energetyka 2000", PWr.
 • Michałowska-Knap K. (2003), Optymalizacja rozwoju energetyki wiatrowej na szczeblu lokalnym: rola samorządów terytorialnych, inwestorów i zakładów energetycznych, referat wygłoszony na konferencji "Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - konieczność czy idealizm". Kielce, 26.03.2003.
 • Mroczek J., (2003), Memorandum dotyczące praktycznych możliwości realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2000 roku, przez spółki obrotu oraz. możliwości sprzedaży tej energii przez producentów będących właścicielami turbin wiatrowych, http://www.elektrownie-wiatrowe.org. pl/pr_memorand.htm, z dnia 15.02.2004.
 • Mucha J. (2004), Herbert Blumerjako badacz, "stosunków rasowych", http://www.jezyk-polski.pl/pts/klasycy/blumera.ntml, z dnia 05.10.2004.
 • Nowak A. M. (2004), Minimalizowanie ryzyka wystąpienia konfliktów przestrzennych w energetyce wiatrowej, [w:] Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej t. II, red. T. Laguna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Pałasz J. (2000), Możliwości i problemy zarządzania środowiskiem w gminie, "Czystsza Produkcja w Polsce", nr 4.
 • Program rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na lata 2002-2005. Projekt, (2001), Ministerstwo Środowiska, Warszawa: EC BREC, www.mos.gov.pl.
 • Projekt zmian Ustawy Prawa Energetycznego (2004), http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/pr_zmiany_pe_09012004.htm, z dnia 09.01.2004.
 • Przez edukację do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (2001), Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Rechul H. (2003), Zielona energia, www.elektrownie-wiatrowe.org.pl, z dnia 2.06.2003
 • Seel G. (2000), Planowanie siłowni wiatrowych w praktyce, Materiały konferencji "Elektrownie wiatrowe 2000 (Projektowanie, budowa, eksploatacja, ekologia, finansowanie i współpraca z siecią elektroenergetyczną)", Kołobrzeg, 30-31 maja 2000.
 • Solska J. (2001), Walka z wiatrakami, "Polityka", nr 26/30.
 • Strategia ekoenergetyczna dla powiatu działdowskiego (2003), Starostwo Powiatowe w Działdowie, http://www.re rum. org/PDFS/Powiat_Dzialdowo-obejmuje_wszy stkie_gminy_powiatu.pdf.
 • Syntetyczny opis działań "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006" (2003) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.malopolskie.pl/panele/opisporr.doc.
 • Weiss E. (2003), Zarządzanie konfliktem ekologicznym w społeczności lokalnej, [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, red. S. Czaja, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 30, Wrocław.
 • Wiśniewski G. (2003 r.), Sektor energetyki odnawialnej w Polsce. Trendy, bariery i perspektywy rozwoju, konferencja "Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - stan i perspektywy, Kielce, 25-26.03.2003.
 • Z wiatrem pod prąd, http://www.windenergy.pl/zwiatrempodprad.html, z dnia 15.02.2004.
 • Akty prawne
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, DzU 2003 nr 104, poz. 971, s. 6949-6952.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, DzU 2000 nr 85, poz. 957, s. 4977-4987.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku, jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU 2000 nr 109, poz. 1157, s. 2-31.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 1984 r. o podatku rolnym art. 13., DzU 1993 nr 94, poz. 431 z późn. zm., s. 1-10.
 • Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, DzU 2000 nr 48, poz. 555, s. 2-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129750241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.