PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 33 | 258
Tytuł artykułu

Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu

Autorzy
Warianty tytułu
Creativeness Process and its Conditions in Marketing Area.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono najważniejsze teoretyczne koncepcje twórczości, uwzględniając ewolucyjność tego pojęcia i wskazując na systemowe podejście do kreatywności jako najlepsze źródło odniesienia do sfery biznesu. Przedstawiono miejsce i znaczenie kreatywności w ekonomii i naukach o zarządzaniu. Podjęto próbę określenia procesu kreatywności w przedsiębiorstwie na podstawie źródeł teoretycznych. Zebrano i porównano wybrane modele procesu kreatywności - poddano analizie etapowość procesu, jego początek, ciągłość, koncentrując się na aspektach endogenicznych. Przedstawiono proces kreatywności w marketingu, jego źródła, przebieg i uwarunkowania, a następnie skoncentrowano uwagę na roli podmiotu (jednostki i zespołu) w procesie kreatywności w marketingu, uwzględniając w nim problematykę komunikacji.
EN
In this paper the most important conceptions of creativeness were discussed. Place and importance of creativeness in economics and management were presented together with creativeness process in enterprise. Comparison of selected models of creativeness process was covered and also this process in marketing was presented together with source, course and conditions of this process. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
258
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Amabile T., Creativity in Context, Westview Press, Oxford 1996.
 • Amabile T., The Social Psychology of Creativity, New York 1983.
 • Amabile T., The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45, 1983.
 • Amabile T.M., Discovering the Unknowable, Managing the Unmanageable, w: Creative Action in Organizations, eds. CM. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Ames M., Runco M.A., Predicting Enterpreneurship from Ideation and Divergent Thinking, Creating and Innovation Management, 2005, no. 3.
 • Andrews J., Creative Ideas Take Time: Business Practices that Help Product Managers Cope with Time Pressure, Journal of Product & Brand Management, vol. 5, 1996, no 1.
 • Andrews J., Smith D.C., In Search of the Marketing Imagination: Factors Affecting the Creativity of Marketing Programs for Mature Products, Journal of Marketing Research, May 1996.
 • Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
 • Antoszkiewicz J.D., Antoszkiewicz E.A., Piech K., Kształcenie kreatywności w praktyce gospodarczej, w: Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, red. K.J. Szmidt i K.T. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2002.
 • Backingham M., Coffman C., Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MTBiznes, Warszawa 2001.
 • Basset-Jones N., The Paradox of Diversity Management Creativity and Innovation, Creativity and Innovation Management, 2005, no. 2.
 • Bernacka R.E., Konformizm i nonkonformizm a twórczość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Bills T., Genasi Gh., Creative Business: Achieving Your Goals through Creative Thinking and Action, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • Birkenbihl V.F., Sygnały ciała. Podstawy komunikacji niewerbalnej dla trenerów i ludzi sukcesu, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1998.
 • Björkman H., Design Dialogue Groups as a Source of Innovation: Factors behind Group Creativity, Creativity and Innovation Management, 2004, no. 2.
 • Błaszczyk W., Obszary ksztaltowania się ograniczeń kreatywności w organizacjach, w: Twórcze myślenie w biznesie, red. S. Rudolf, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Bogdanienko J., Zarządzanie inwestycjami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.
 • Bouncken R.B., Cultural Diversity in Entrepreneurial Teams: Finding of New Ventures in Germany, Creativity and Innovations Management, 2004, no. 4.
 • Brass D.J., Creativity It's All in Your Social Network, w: Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Breier M., Szybcy i mądrzy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 • Brocławik K., Grupy jako środowiska aktywności twórczej, w: W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, red. A. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Burnside R.M., Ideas Dancing in the Human Being, w: Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Burton D., Marketing Theory Matters, British Journal of Management, vol. 16, 2005.
 • Buttner E.H., Gryskiewicz N., Hidore S.C., The Relationship between Style of Creativity and Managerial Skills Assessment, British Journal of Management, vol. 10, 1999.
 • Byrd J., Brown P.L., The Innovation Equation: Building Creativity and Risk-Taking in Your Organization, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco 2003.
 • Clark L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1999.
 • Cohen S.G., Bailey D.E., What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite, Journal of Management, 1997, no. 23.
 • Collier J., Esteban R., Governance in the Participative Organization: Freedom, Creativity and Ethics, Journal of Business Ethics, vol. 21,1999.
 • Competing on Creativity: Placing Ontario's Cities in North American Context, eds. M.S. Gertler, R. Florida, G. Gates, T. Vinodrai, A report prepared for the Ontario Ministry of Enterprise, Opportunity and Innovation and the Institute for Competitiveness and Prosperity, November 2002.
 • Couger J.D., Creative Problem Solving and Opportunity Finding, Boyd & Fräser Publishing Co., Danvers, Mass., 1995.
 • Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, Oaks-London-New Delhi 1995.
 • Ćwik K., Organizacja ucząca się a wybrane współczesne koncepcje zarządzania, w: Management Forum 2020, red. J. Skalik, G. Bełz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Dennis A.R., Williams M.L., Electronic Brainstormin: Theory, Research and Future Directions, w: Group Creativity: Innovation through Collaboration, eds. P.B. Paulus, B.A. Nijstad, Oxford University Press, New York 2003.
 • Dewett T., Understanding the Relationships between Information Technology and Creativity in Organizations, Creativity Research Journal, 2003, no. 2-2.
 • Dimenas E., Gustafsson J.E., Seiart M., Drivers of Organizational Creativity: A Path Model of Creative Climate in Pharmaceutical R8fD, R&D Management, vol. 35, 2005, no. 4.
 • Domański C. W, Iluzja "ducha czasów" - pouczające losy przedwczesnych odkryć i twórczych idei, w: Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 • Domasio A.R., Bied Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 • Dru J.M., Disruption live. Zmiana reguł gry na rynku, TBWA, Warszawa 2002.
 • Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2004.
 • Drucker R, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
 • Dunply D., Brant B., Teams: Panaceas or Prescription for Improved Performance, Human Relations, vol. 49,1996, no. 5.
 • Durban G.G., Locke E.A., Effects of Group Golas and Time Pressure on Group Efficacy, Information - Seeking Strategy, and Performance, Human Performance, vol. 13, 2000, no. 2.
 • Ekiert-Oldroyd D., Twórcze rozwiązywanie problemów - model i jego zastosowanie w praktyce edukacyjnej, w: Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 • Ekvall G., Organizational Conditions and Levels of Creativity, Creativity and Innovation Management, 1997, no. 4.
 • Encyclopedia of Creativity, eds. M.A. Runco, S. Pritzker, Academic Press, 1999.
 • Eysenck H.J., Creativity and Personality: Suggestions for a Theory, Psychological Inquiry, 1993, no. 3.
 • Fillis I., McAuley A., Modeling am Measuring Creativity at the Interface, Journal of Marketing, Spring 2000.
 • Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.
 • Franek G., The Scientific Economy of Attention: A Novel Approach to the Collective Rationality of Science, Scientometrics, vol. 55, 2002, no. 1.
 • Fürst S., Blackburn R., Rosen B., Virtual Team Effectiveness: A Proposed Research Agenda, Information System Journal, 1999, no. 9.
 • Gaetner J.F., Ruhe J.A., Job-Related Stress in Public Accounting, Journal of Accountancy, June 1981.
 • Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Wydawnictwo Platan, Kraków 1992.
 • Gałdowa A., Nelicki A., Bycie twórczym jako odpowiedź na wartości, w: W poszukiwaniu zastosowań psychologu twórczości, red. A.Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Ganesan S., Malter A.J., Rindfleisch A., Does Distance Still Matter? Geographic Proximity and New Product Development, Journal of Marketing, October 2005.
 • Garbarski L., Rutkowski I, Wrzosek W, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Garcia-Prieto P., Bellard E., Schneider S.C., Experiencing Diversity, Conflict, and Emotions in Teams, International Association for Applied Psychology, vol. 52, 2003, no. 3.
 • Gasparski W, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Góralski A., Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia, PWN, Warszawa 1990.
 • Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M., Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 • Green A., Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004.
 • Gruber H.E., Cognitive Psychology, Scientific Creativity, and the Case Study Metod, w: On Scientific Creativity, eds. M.D. Greak, R.S. Cohen, G. Cimio, Amsterdam 1980.
 • Gwiazda P., Metody przedsiębiorczego zarządzania, w: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, red. S. Rudolf, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Haapasalo H., Kess P., In Search of Organization Creativity: The Role of Knowledge Management, Creativity and Innovation Management, June 2001, no. 2.
 • Handbook of Creativity, ed. R.J. Sternberg, Cambridge University Press, 1999.
 • Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, GWP, Gdańsk 2006.
 • Hemlin S., Managing Creativity in Academic Research: How Could Creative Action and Management be Reconciled in Research?, Science Study, 2006, no. 1.
 • Hong J.Ch., Sheu S.W., The Development of Technological Creativity through Project Work, Creativity and Innovation Management, 1999, no. 4.
 • lacobucci D., Nordhielm Ch., Kreatywny benchmarking, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2005.
 • Im S., Workman J.P., Market Orientation, Creativity and New Product Performance in High-Technology Firms, Journal of Marketing, April 2004.
 • Isaksen S.G., Kaufmann G., Adaptors and Innovators: Different Perceptions of Psychological Climate for Creativity, Studia Psychologica, 1990, no. 32.
 • Isaksen S.G., Lauer K.J., Ekvall G., Situational Outlook Questionnaire: A Measure of Climate for Creativity and Change, Psychological Reports, vol. 85,1999.
 • Janasz W, Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Jerzyk E., Kreatywność a opakowanie, Opakowanie, 2005, nr 2.
 • Jerzyk E., Kreatywność w kontekście marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem (referat wygłoszony na konferencji "Kreatywność kluczem do sukcesu", Warszawa, październik 2005 - w druku).
 • Jerzyk E., Proces myślenia kreatywnego i jego uwarunkowania, Handel Wewnętrzny, ma-rzec-kwiecień 2005.
 • Jerzyk E., Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie (niepublikowany raport z grantu WSZiB, Poznań, grudzień 2005).
 • Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004 (wyd. 2 zm. - 2006).
 • Jerzyk E., Leszczyński G., Pomiar kreatywności w marketingu, w: Marketing usług profesjonalnych. Usługi bogate w wiedzę, t. 6, Infomila, Poznań 2006.
 • Jon-Chao Hong, Shu-Wu Sheu, The Development of Technological Creativity through Project Work, Creativity and Innovation Management, 1999, no. 4.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" Gdańsk 1991.
 • Karcz K., Proces dyfuzji innowacji, podejście marketingowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 • Karcz K., Uwarunkowania ekspansji marketingu relacji w sferze B2C, w: Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa 2006.
 • Kaufmann G., Two Kinds of Creativity - But Which Ones, Creativity and Innovation Management, September 2004.
 • King N., Individual Creativity and Organizational Innovation an Uncertain Link, w: Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Klincewicz K., Etyka w marketingu i marketing w etyce biznesu - metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Konsultanci znowu potrzebni, raport Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2005.
 • Kotler Ph., Trias de Bes E, Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004.
 • Kotler Ph., Connor R.A., Marketing Proffesional Services, Journal of Marketing, vol. 1, 1997.
 • Kotter J.P., Przewodzenie procesem zmian: przyczyny niepowodzeń, Harvard Business Review Polska, 2004, nr 17.
 • Kraśnicka T., Nieporozumienia wokół innowacji, Przegląd Organizacji, 1993, nr 4.
 • Kratzer J., Leenders R.Th.A.J., Engelen J.M.L. van, Keeping Virtual R&D Teams Creativity, Research Technology Management, March - April 2005.
 • Kratzer J., Leenders R.Th.A.J., Engelen J.M.L. van, Stimulating the Potential: Creative Performance and Communication in Innovation Teams, Creativity and Innovation Management, March 2004, no. 1.
 • Kristensen T, The Physical Context of Creativity, Creativity and Innovation Management, June 2004, no. 2.
 • Kubicka D., Strategie i techniki badania twórczości, w: W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, red. A.Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kylen S.R, Shani A.B., Triggering Creativity in Teams: An Exploratory Investigation, Creativity and Innovation Management, 2002, no. 1.
 • Latimer R.L., The Case for Diversity in Global Business and the Impact of Diversity on Team Performance, Competitiveness Review, Indiana, vol. 8, 1999, no. 2.
 • Leenders R.Th.A.J., Kratzer J., Hollander J., Engelen J.M.L. van, Managing Product Development Teams Effectively, w: The PDMA Toolbook for New Product Development, eds. P. Belliveau, A.Grimn, Wiley, New York 2002.
 • Leśniewska Z., Kreatywność i oryginalność w reklamie: sztuka dla sztuki czy szansa na zwiększone sprzedaż?, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2005.
 • Levinson J.C., Marketing partyzancki, PWE, Warszawa 1998.
 • Luecke R., Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Harvard Business Essentials, MTBiz-nes, Warszawa 2005.
 • Malczewski L, Łowcy głów w galerii sztuki, Zarządzanie Personelem, 2005, nr 3.
 • Management Forum 2020, red. J. Skalik, G. Bełz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Martyniak Z., Inwentyka przemysłowa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
 • Mathisen G.E., Einarsen S., A Review of Instrument Assessing Creative and Innovative Environments within Organization, Creativity Research Journal, 2004, no. 1.
 • Mauzy J., Harriman R., Creativity, Inc. Building an Inventive Organization, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 2003.
 • Maxwell J.C., Być liderem. Czyli jak przewodzić innym, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • McFadzelan E., The Creativity Continuum: Towards a Classification of Creative Problem Solving Techniques, Creativity and Innovation Management, 1998, no. 3.
 • Mendel T., Ignyś A., Formy i metody angażowania pracowników w rozwiązywanie problemów firmy. Modele grupowego podejmowania decyzji, w: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mrówka R., Organizacja wirtualna - siły i słabości, w: Management Forum 2020, red. J. Skalik, G. Bełz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Nagasundaram M., Brostrom R.P., The Structuring of Creative Processes Using GSS: A Framework for Research, Working Paper, University of Georgia, 1993, no. 81.
 • The Nature of Insight, eds. R.J. Sternberg, J.E. Davidson, MIT Press, Cambridge, Mass., 1995.
 • Nelson D.L., Quick J.C., Organizational Behaviour: Fundations, Realities, and Challenges, West Publishing Company, New York 1994.
 • Necka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995.
 • Necka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.
 • Necka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
 • Ng Aik Kwang, A Cultural Model of Creative and Conforming Behavior, Creativity Research Journal, 2003, no. 2-3.
 • Ng Aik Kwang, Ribecca P. Ang, Ooi Lee Boon, Shin Wong Shyh, Tian P.S. Oei, Leng V., Do Adaptors and Innovators Subscribe to Opposing Value?, Creativity Research Journal, vol. 17,2005.
 • Nilsen D., Campbell D.P., Self-observer Rating Discrepancies: Once an Overrate, Always an Overrate? Human Resource Management, 1993, no. 32.
 • Nosal Cz.S., Umysł menedżera, Wrocławskie Wydawnictwo "Przecinek", Wrocław 1993.
 • Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 • Nystrom H., The Dynamie Marketing - Entrepreneurship Interface: A Creative Management Approach, Creativity and Innovation Management, 1998, no. 3.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Paulus P.B., Groups, Teams, and Creativity: Potential of Idea-generating Groups, Applied Psychology: An International Review, vol. 49, 2000, no. 2.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • Penc J., Twórcze podejmowanie decyzji, w: Twórczość użyteczna w zarządzaniu i działaniu, red. M.K. Stasiak, Wyższa Szkoła Handlowo-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2001.
 • Perlaka I., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 • Peterson D.E., Personality Predictors of Correspondence between Self-report and Observer Rating, paper presented at the annual conference of the American Psychological Association, Washington 1992.
 • Pietrasiński Z., Sam sięgnij do psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 • Pietruska-Madej E., Odkrycie naukowe - kontrowersje filozoficzne, PWN, Warszawa 1990.
 • Mclntyre R.P., An Approach to Fostering Creativity in Marketing, Marketing Education Review, Spring 1993.
 • Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 • Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • Porter M.E., Czym jest strategia?, Harvard Business Review Polska, lipiec - sierpień 2005.
 • Prince G.M., How the Emotional Climate (Field) Impacts Performance, Creativity and Innovation Management, 2003, no. 4.
 • Proctor T., The Need of Research into Creativity in Marketing, Creativity and Innovation Management, 1999, no. 4.
 • Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk 2002.
 • Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 • Proudlove N., Search Widely, Choose Wisely: A Proposal for Linking Judgmental Decision-Making and Creative Problem - Solving Approaches, Creativity and Innovation Management, 1998, no. 2.
 • Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. T.P. Tkaczyk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • Rindfleisch A., Moorman Ch., The Acquisition and Utilization in New Product Alliances: A Strength-of-Ties Perspective, Journal of Marketing, April 2005.
 • Riquelame H., How to Develop More Creative Strategic Plans: Results from an Empirical Study, Creativity and Innovation Management, 2000, no. 1.
 • Rogoziński K., Klient jako współtwórca wartości, Marketing i Rynek, 2006, no. 8.
 • Rudniański J., Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Rudowicz E., Yue X.D., Concepts of Creativity: Similarities and Differences among Mainland, Hong Kong and Taiwanese Chinese, Journal of Creative Behavior, vol. 65, 2000.
 • Sagan A., Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań, Marketing i Rynek, 2005, nr 7.
 • Saunders R., Jonassen D.H., Instructional Design Models for Well-structured and Ill-structured Problem Solving Learning Outcomes, Educational Technology Research and Development, vol. 45, no. 1.
 • Schumpeter J.A., Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Scott G., Leritz I.E., Mumford M.D., The Effectiveness of Creativity Training: A Quantitative Review, Creativity Research Journal, 2004, no. 4.
 • Seiferd E.M., Meyer D.E., Davidson N., Patalano A.L., Yaniv I., Demystification of Cognitive Insight: Opportunistic Assimilation and the Prepared-mind Perspective, w: The Nature of Insight, eds. R.J. Sternberg, J.E. Davidson, MIT Press, Cambridge, Mass., 1995.
 • Sethi R., Smith D.C., Park C.W., Cross - Functional Product Development Teams, Creativity, and the Innovativeness of New Consumer Product, Journal of Marketing Research, February 2001.
 • Sethia N.K., The Role of Collaboration in Creativity, w: Creative Action in Organizations, eds. CM. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Shepard D.A., Krueger N.F., An Intentions - Based Model of Entrepreneurial Teams' Social Cognition, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter 2002.
 • Ship S., Lamb Ch.W., Mokwa M.P., Developing and Enhancing Marketing Communication, Intuition, Creativity and Computer Usage, Marketing Education Review, Fall, 1993.
 • Shipton H., Fay D., West M., Patterson M., Birdi K., Managing People to Promote Innovation, Creativity and Innovation Management, 2005, no. 2.
 • Sikora J., Januszek H., Społeczno-ekonomiczne zagadnienia twórczości technicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1987.
 • Sinclar A., The Tyranny of a Team Ideology, Organization Studies, 1992, no. 13.
 • Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa 1995.
 • Smith G.F., Idea Generation Techniques: A Formulary of Active Ingredients, Journal of Creativity Behavior, 1998, no. 32.
 • Sołowiej },, Koncepcja niedomknięcia w teoriach twórczości, w: Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Sonnenburg S., Creativity in Communication: A Theoretical Framework for Collaborative Product Creation, Creativity and Innovation Management, 2004, no. 4.
 • Starbuck W, How Organizations Channel Creativity, w: Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Stasiakiewicz M., Proces twórczy jako zdobywanie kompetencji działania, w: Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja, Wydawnictwo UAM, Poznań 1999.
 • Sternberg R.J., Davidson J.E., Insight in the Gifted, Education Psychologist, 1983, no. 18.
 • Stevens M.J., Campion M.A., The Knowledge, Skill, and Ability Requirements for Teamwork: Implication for Human Resource Management, Journal of Management, 1994, no. 20.
 • Strzałecki A., Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
 • Styś A., Styś S., Kreatywność jako podstawa sukcesu rynkowego, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Suh T., Encourage, Motivated and Learning Oriented for Working Creatively and Successfully: A Case of Korean Workers in Marketing Communications, Journal of Marketing Communications, 2002, no. 8.
 • Sundgren M., Selart M., Ingelgard A., Bengtson C, Dialogue - Based Evaluation as a Creative Climate Indicator, Evidence from Pharmaceutical Industry, 2005, no. 1.
 • Sundgren M., Styhre A., Creativity - a Volatile Key of Success? Creativity in New Drug Development, Creativity and Innovation Management, 2003, no. 3.
 • Sveiby K.E., The Pro-Team: Solving the Dilemma of Organized Creativity in Production, w: Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford i D.G. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Szmidt K.J., Czy twórczość można zmierzyć? Spory wokół psychometrycznych metod badania twórczości, w: Twórczość - wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 • Szmidt K.J., Szkice do pedagogiki twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 • Szmidt K.J., Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich, w: Dydaktyka twórczości. Koncepcje - Problemy - Rozwiązania, red. KJ.Szmidt, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 • Szopiński J., Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • Świtalski W, Innowacje a konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Tadeusiewicz R., Nowoczesne kształcenie inżynierów (referat na konferencję: "Kraków miastem nowoczesnych technologii"), BIP 32/33, sierpień - wrzesień 2004.
 • Tatarkiewicz W, Historia filozofii, t. 3, PWN, Warszawa 1988.
 • Taylor E., Statyka i dynamika w teorji ekonomii, Akademia Umiejętności, Gebethner i Sp., Kraków 1919.
 • Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004.
 • Tobór-Osadnik K., Wyganowska M., Profil kompetencyjny członka zespołu pracowniczego w opinii przełożonego, w: Przedsiębiorczy przedsiębiorca w inteligentnej organizacji. Materiały konferencyjne, Politechnika Śląska, Gliwice, czerwiec 2006.
 • Tokarz A., Dynamika procesu twórczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Tokarz A., Motywacja jako warunek aktywności twórczej, w: W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, red. A. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Tokarz A., Żyła K., Beauvale A., Rudowicz E., Twórczość jako element wiedzy potocznej - dane z porównań międzykulturowych, w: Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1971.
 • Tornqvist G., Creativity in Time and Space, Geografia Annaler, vol. 86B, 2004, no. 4.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Gh., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Edinburgh Gate, 1998.
 • Tushman M.L., Special Boundary Roles in the Innovation Process, Administrative Science Quarterly, 1997, no. 22.
 • Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2004.
 • Weber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 • West M.A., Creative Value and Creative Visio in Teams at Work, w: Creative Action in Organizations, eds. C.M. Ford, D.A. Gioia, Sage Publications, 1995.
 • Wheeler J., Moc innowacyjnego myślenia, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2001.
 • Wheeler S., Waite S.J., Bromfield C., Promoting Creative Thinking Through the Use oflCT (Information and Communication Technology), Journal of Computer Assisted Learning, 2002, no. 18.
 • Wierenga B., Bruggen G.H. van, The Integration of Marketing Problem - Solving Modes and Marketing Management Support Systems, Journal of Marketing, July 1997.
 • Wrzosek W, Funkcjonowanie rynku, wyd. 3, PWE, Warszawa 2002.
 • Zadanie, metoda, rozwiązanie, red. A. Góralski, zbiór 5, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984.
 • Zakaria N., Amelinckx A., Wilemon D., Working Together Apart? Building a Knowledge-Sharing Culture for Global Virtual Teams, Creativity and Innovations Management, 2004, no. 1.
 • Zakrzewski Z., Twórczość naukowa Profesora Edwarda Taylora, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 1958/59.
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • Zdral M., Czajnik M., Outsourcing badań i rozwoju? Czy to ma sens?, Harvard Business Review Polska, maj 2006.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1984.
 • Zinkhan G.M., Creativity in Advertising, Journal of Advertising, vol. 22, 1993.
 • Źródła internatowe
 • Alomar M.A., Creativity in Architecture and Management: www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/CD_doNotOpen/ADC/final_paper/124.pdf.
 • Boon R.J., Cultural Creativity: The Importance of Creativity in Organizational Contexts, May 1997, za: www.lobstick.com/BOON.HTM, 16.06.2005.
 • http://cio.cxo.p1/artykuly/51547.html.
 • http://pubs.acs.org/subscribe/journals/ci/31/i11/html/11manage.html - 29.06.2005.
 • Hughes G.D., Add Creativity to your Decision Process, www.unc.edu/'gdhughes/articles. htm.
 • Jerzyk E., Leszczyński G., Czym jest kreatywność wedlug studentów?, Świat Marketingu, kwiecień 2005, www.swiatmarketingu.pl.
 • Jerzyk E., Leszczyński G., Kreatywność studentów ekonomii w opinii wykładowców, www.swiatmarketingu.pl.
 • Karwowski M., Zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych do badania postrzegania osób kreatywnych, www.ip.univ.szczecin.pl.
 • Piasek P.E., Working Paper: Models for the Creative Process, www.directedcreativity.com/pa-ges/WPModels.htm.
 • Saunders R., Gero J.S., Artyficial Creativity: Emergent Notions of Creativity in Artyficial Societies of Curious Agents, www.arch.usyd.edu.au/"rob/study/publications/second_iteration/SaundersGero.
 • www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/CD_doNotOpen/ADC/final_paper/124.pdf.
 • www.kadry.izinfo.pl/biblioteka/artykul.
 • www.praca.pl/trendy.html.09.05.2005.
 • Wywiad z ojcem dominikaninem M. Ziębą, Kruchość moralnych wydmuszek: http://cio.cxo.pl/artykuly/51547.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129853573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.