PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 34 | 315
Tytuł artykułu

Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości

Warianty tytułu
Economic Determinants in Entrepreneurship.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono teoretyczne aspekty związane z ekonomiczną rolą przedsiębiorczości i teoriami je wyjaśniającymi. Przedstawiono ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości w Polsce w okresie transformacji. Zaprezentowano ogólne założenia dotyczące oddziaływania czynników ekonomicznych na aktywność zawodową oraz wpływ poszczególnych elementów ekonomicznego otoczenia zewnętrznego, w szczególności związanych z polityką zatrudnienia, fiskalną i monetarną. Następnie przedstawiono empiryczna weryfikację hipotez: ukazano kształtowanie się przedsiębiorczości na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004, omówiono sytuację na rynku pracy jako determinantę przedsiębiorczości, przedstawiono wpływ polityki fiskalnej na aktywność przedsiębiorczą zarówno na poziomie wpływu zagregowanych przychodów i wydatków budżetowych, jak i dochodów budżetowych z tytułu podatków pośrednich i dochodowych oraz wydatków budżetowych na świadczenia społeczne i inwestycyjne. Na koniec omówiono oddziaływanie polityki monetarnej na przedsiębiorczość, z uwzględnieniem podaży pieniądza, przykładowych instrumentów polityki pieniężnej oraz oszczędności i kredytów.
EN
Theoretical aspects of economic role of entrepreneurship were discussed in this paper. Economic determinants of entrepreneurship in Poland in transformation period were presented. Influence of economic factors from enterprise environment on professional activity was showed. Forming of entrepreneurship in years 1993-2004 in Poland, situation on labour market as determinant of entrepreneurship and influence of fiscal policy on enterprising activity were discussed. Also influence of monetary policy on entrepreneurship was presented. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
315
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abell P., Crouchley R., Mills C. (2001), Social Capital and Entrepreneurship in Great Britain, Enterprise and Innovation Management Studies, vol. 2 (2), s. 119-144.
 • Acs Z.J., Audretsch D.B. (1987), Innovation, Market Structure, and Firm Size, The Review of Economics and Statistics, vol. LXIX, s. 567-574.
 • Acs Z.J., Audretsch D.B. (1988), Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis, The American Economic Review, vol. 78, s. 678-690.
 • Alba-Ramirez A. (1994), Self-employment in the Midst of Unemployment: The Case of Spain and the United States, Applied Economics, vol. 26, s. 189-204.
 • Aldrich H.E., Martinez M.A. (2001), Many are Called, but Few are Chosen: An Evolutionary Perspective for the Study of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 25, s. 41-56.
 • Alvarez S.A., Busenitz L.W. (2001), The Entrepreneurship of Resource - Based Theory, Journal of Management, vol. 27, s. 755-775.
 • Arendt Ł. (2005), Próba oszacowania NAIRU dla Polski, Gospodarka Narodowa, nr 5-6(165-166), s. 1-24.
 • Audretsch D.B. (1991), New-Firm Survival and the Technological Regime, The Review of Economics and Statistics, vol. LXXIII, s. 441-450.
 • Baldwin J.R., Górecki P.K. (1991), Firm Entry and Exit in the Canadian Manufacturing Sector, 1970 - 1982, Canadian Journal of Economics, vol. XXIV, s. 300-323.
 • Balicki A., Makać W. (2002), Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Banerjee A.V., Newman A.F. (1991), Risk - Bearing and the Theory of Income Distribution, The Review of Economic Studies, vol. 58, s. 211-235.
 • Banerjee A.V., Newman A.F. (1993), Occupational Choice and the Process of Development, Journal of Political Economy, s. 274-298.
 • Barteczko K., Bocian A. (1996), Modelowanie polityki makroekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Bates T. (1985), Entrepreneur Human Capital Endowments and Minority Business Viability, The Journal of Human Resources, s. 540-554.
 • Bates T. (1990), Entrepreneur Human Capital Inputs and Small Business Longevity, The Review of Economics and Statistics, s. 551-559.
 • Baumol W.J. (1968), Entrepreneurship in Economic Theory, The American Economic Review, s. 64-71.
 • Baumöl W.J. (1990), Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, Journal of Political Economy, vol. 98, s. 893-921.
 • Beetsma R.M.W.J., Schotman P.C. (2001), Measuring Risk Attitudes in a Natural Experiment: Data from the Television Game Show Lingo, The Economic Journal, vol. 111,5.821-848.
 • Berger A.N., Udell G.F. (1995), Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, Journal of Business, vol. 68, s. 351-381.
 • Bernhardt I. (1994), Comparative Advantage in Self-Employment and Paid Work, Canadian Journal of Economics, vol. XXVII, s. 273-289.
 • Bird B. (1988), Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention, Academy of Management Review, vol. 13, no. 3, s. 442-453.
 • Black J., de Męża D. (1997), Everyone May Benefit from Subsiding Entry to Risky Occupations, Journal of Public Economics, vol. 66, s. 409-424.
 • Black J., de Meza D., Jeffreys D. (1996), House Prices, the Supply of Collateral, and the Enterprise Economy, The Economic Journal, vol. 106, s. 60-75.
 • Blanchflower D.G. (2000), Self-Employment in OECD Countries, NBER Working Paper, no. 7486.
 • Blanchflower D.G., Oswald A.J. (1998), What Makes an Entrepreneur?, Journal of Labor Economics, vol. 16, no. 1, s. 26-60.
 • Blau D.M. (1987), A Time-Series Analysis of Self-Employment in the United States, Journal of Political Economy, s. 445-467.
 • Bławat F. (2002), Paradygmaty kariery przedsiębiorcy, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1(10), s. 66-73.
 • Bławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Bławat F. (2004), Ewolucja funkcji i kompetencji przedsiębiorcy w poszczególnych fazach rozwoju firmy, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich firm, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk, s. 73-77.
 • Bławat F., Wasilczuk J. (2004), Fazy rozwoju przedsiębiorstwa - podejście modelowe, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich firm, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk, s. 71-103.
 • Boadway R., Marchand M., Pestieau P. (1991), Optimal Linear Income Taxation in Models with Occupational Choice, Journal of Public Economics, vol. 46, no. 2, s. 133-162.
 • Bonusiak E. (2003), Motywy podejmowania działalności gospodarczej - konieczność życiowa czy chęć samorealizacji'?, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości -szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • Borowiec J. (2001), Polityka pieniężna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 422-442.
 • Bottazzi L., Da Rin M. (2003), Financing Entrepreneurial Firms in Europe: Facts, Issues, and Research Agenda, CESifo Working Paper, no. 958.
 • Bouchikhi H. (1994), A Constructivist Framework for Understanding Entrepreneurship Performance, Organization Studies, vol. 14(4), s. 549-570.
 • Bradley D.E., Roberts J.A. (2004), Self-Employment and Job Satisfaction: Investigating the Role of Self-Efficacy, Depression and Seniority, Journal of Small Business Management, vol. 42 (1), s. 37-58.
 • Bratnicki M. (2001 a), O właściwą formę przedsiębiorczości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, rok LII, nr 6 (617), s. 10-14.
 • Bratnicki M. (2001b), Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, Przegląd Organizacji, nr 5 (736), s. 8-11.
 • Bratnicki M. (2001c), Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (104), s. 3-13.
 • Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kozłowski R. (2001), On the Frontiers of Entrepreneurship: Complexity, Contradictions and Strategic Management, Management, vol. 5, no. 1, s. 17-28.
 • Brazeal D.V., Herbert T.T. (1999), The Genesis of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, vol. 23, s. 29-45.
 • Brockhaus R.H. (1980a), Risk Taking Prospensity of Entrepreneurs, Academy of Management Journal, vol. 23 (3), s. 509-520.
 • Brockhaus R.H. (1980b), The Effect of Job Dissatisfaction on the Decision to Start a Business, Journal of Small Business Management, January, s. 37-43.
 • Brouwer M.T. (2002), Weber, Schumpeter and Knight on Entrepreneurship and Economic Development, Journal of Evolutionary Economics, vol. 12, s. 83-105.
 • Burke A.E., FitzRoy F.R., Nolan M.A. (2000), When Less is More: Distinguishing between Entrepreneurial Choice and Performance, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, vol. 62, no. 5, s. 565-587.
 • Bygrave W.D., Hofer Ch.W. (1991), Theorizing about Entrepreneurship, Entrepreneur-ship Theory and Practice, Winter, vol. 16, s. 13-22.
 • Calvo G.A., Wellish S. (1980), Technology, Entrepreneurs, and Firm Size, Quarterly Journal of Economics, s. 663-677.
 • Campbell Ch.A. (1992), A Decision Theory Model for Entrepreneurial Acts, Entrepreneurship Theory and Practice, Fall, vol. 17, s. 21-27.
 • Carroll G.R., Mosakowski E. (1987), The Career Dynamics of Self-Employment, Administrative Science Quarterly, vol. 32, s. 570-589.
 • Cartland J.W., Hoy F., Boulton W.R., Cartland J.A.C. (1984), Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization, Academy of Management Review, vol. 9(2), s. 354-359.
 • Chell E. (2000), Towards Researching the „Opportunistic Entrepreneur": A Social Constructionist Approach and Research Agenda, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. (1), s. 63-80.
 • Chmieliński P. (2006), Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 169-184.
 • Chow G.C. (1995), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cieślak M. (2002), Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, w: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 62-103.
 • Coate S., Tennyson S. (1992), Labor Market Discrimination, Imperfect Information and Self Employment, Oxford Economic Paper, vol. 44, s. 272-288.
 • Covin J.G., Slevin D.P. (1988), The Influence of Organization Structure on the Utility of an Entrepreneurial Top Management Style, Journal of Management Studies, vol. 25 (2), s. 217-234.
 • Covin J.G., Slevin D.P. (1991), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, Entrepreneurship Theory and Practice, Fall, vol. 16, s. 7-25.
 • Cowling M. (2000), Are Entrepreneurs Different across Countries?, Applied Economics Letters, vol. 7, s. 785-789.
 • Cressy R. (1996), Are Business Startups Debt - Rationed?, The Economic Journal, s. 1253-1270.
 • Cunningham B., Lischeron J. (1991), Defining Entrepreneurship, Journal of Small Business Management, vol. 29 (1), s. 45-61.
 • Czarny E., Nojszewska E. (2000), Mikroekonomia, wyd. 2, PTE, Warszawa.
 • Ćwikliński H. (2000), Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa, w: Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 22-34.
 • Dakhli M., de Clercq D. (2004), Human Capital, Social Capital, and Innovation: A Multicountry Study, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 16, s. 107-128.
 • Das T.K., Teng B.-S. (1997), Time and Entrepreneurial Risk Behavior, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, vol. 22, s. 69-88.
 • Deakins D., Freel M. (2003), Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill Education, edycja 3.
 • Dean T.J., Meyer G.D., DeCastro J. (1993), Determinants of New-Firm Formations in Manufacturing Industry: Industry Dynamics, Entry Barriers, and Organizational Inertia, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, vol. 18, s. 49-59.
 • Delmar F., Davidsson P. (2000), Where do They Come From? Prevalence and Characteristics of Nascent Entrepreneurs, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 12, s. 1-23.
 • Dodd S.D., Seaman P.T. (1998), Religion and Enterprise: An Introductory Exploration, Entrepreneurship Theory and Practice, Fall, vol. 23, s. 71-86.
 • Douglas E.J., Shepherd D.A. (2002), Self-Employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, vol. 26, s. 81-90.
 • Drucker P.P. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Dünn T., Holtz-Eakin D. (2000), Financial Capital, Human Capital, and the Transition to Self-Employment: Evidence from Intergenerational Links, Journal of Labor Economics, vol. 18, no. 2, s. 282-305.
 • Dyer W.G. Jr (1994), Toward a Theory of Entrepreneurship Careers, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, vol. 19, s. 7-21.
 • Eisenhauer J.G. (1995), The Entrepreneurial Decision: Economic Theory and Empirical Evidence, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 19, s. 67-79.
 • Emmett R.B. (1999), The Economist and the Entrepreneur: Modernist Impulses in Risk, Uncertainty, and Profit, History of Political Economy, vol. 31(1), s. 29-52.
 • Eswaran M., Kotwal A. (1989), Why are Capitalists the Bosses? The Economic Journal, vol. 99, s. 164-176.
 • Evans D.S., Jovanovic B. (1989), An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints, Journal of Political Economy, s. 808-827.
 • Evans D.S., Leighton L.S. (1989), Some Empirical Aspects of Entrepreneurship, The American Economic Review, s. 519-535.
 • Fan W., White M.J. (2002), Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial Activity, NBER Working Paper, no. 9340.
 • Fazzari S.M., Athey M.J. (1987), Asymmetric Information, Financing Constraints, and Investment, The Review of Economics and Statistics, vol. 69, s. 481-487.
 • Fazzari S.M., Hubbard R.G., Petersen B.C. (1987), Financing Constraints and Corporate Investment, NBER Working Paper, no. 2387.
 • Flaig G. (2003), Time Series Properties of German Monthly Production Index, CESifo Working Paper, no. 833, January.
 • Fudalińska M., Rogoda B. (1998), Czynniki wpływająca na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 519, s. 139-152.
 • Fuest C., Huber B., Tillessen P. (2003), Tax Policy and Entrepreneurship in the Presence of Asymmetric Information in Capital Markets, CESifo Working Paper, no. 872.
 • Gajda J.B. (2004), Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gancarczyk M. (2006), Koszty transakcyjne - teoria i sposób pomiaru, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, rok LVII, nr 6(377), s. 20-28.
 • Gartner W.B. (1985), A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation, Academy of Management Review, vol. 10 (4), s. 696-706.
 • Gartner W.B. (1989), „Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 13, s. 47-68.
 • Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E., Katz J.A. (1994), Finding the Entrepreneur in Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, vol. 18, s. 5-9.
 • Gaweł A. (2003), Wpływ czynników koniunkturalnych na bezrobocie w Polsce, Gospodarka Narodowa, vol. XIV, nr 3 (139), s. 55-67.
 • Gaweł A. (2004a), Implikacje dla polityki fiskalnej wynikające z koniunkturalnych wahań bezrobocia w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr l (21), s. 63-78.
 • Gaweł A. (2004b), Ryzyko gospodarcze i jego ubezpieczenie a przedsiębiorczość, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4(24), s. 85-98.
 • Gaweł A. (2005), Wymuszony czy dobrowolny charakter bezrobocia w Polsce, w: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 83-96.
 • Gentry W.M., Hubbard R.G. (2000a), Tax Policy and Entrepreneurial Entry, The American Economic Review, vol. 90, s. 283-287.
 • Gentry W.M., Hubbard R.G. (2000b), Entrepreneurship and Household Saving, NBER Working Paper, no. 7894.
 • Ghatak M., Morelli M., Sjöström T. (2001), Occupational Choice and Dynamic Incentives, Review of Economic Studies, vol. 68, s. 781-810.
 • Gilad B., Levine P. (1986), A Behavioral Model of Entrepreneurial Supply, Journal of Small Business Management, October, s. 45-53.
 • Gmytrasiewicz M. (2003), Ocena stanu finansów publicznych w Polsce - mity i rzeczywistość, Ekonomia, Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, nr 12, s. 3-24.
 • Gogolewska J. (2001), Regulowanie rynku pracy, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 466-490.
 • Gorynia M. (2000), Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, Ekonomista, nr 2, s. 181-193.
 • Goss D. (2005), Schumpeter's Legacy? Interaction and Emotions in the Sociology of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 29, s. 205-218.
 • Góra M. (2005), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, Ekonomista, nr 1, s. 27-48.
 • Grabowski Z. (1999), Polityka pieniężna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Gromb D., Scharfstein D. (2002), Entrepreneurship in Equilibrium, NBER Working Paper, no. 9001.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gudmundson D., Tower C.B., Hartman E.A. (2003), Innovation in Small Businesses: Culture and Ownership Structure Do Matter, Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 8 (1), s. 1-17.
 • Guzman J., Santos F.J. (2001), The Booster Function of the Entrepreneurial Quality: An Application to the Province of Seville, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 13(1),s. 211-228.
 • Haber L.H. (1995), Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów, Studia Socjologiczne, nr 1-2 (136-137), s. 69-90.
 • Haber L.H. (1996), Zachowania przedsiębiorcze - próba typologii, Przegląd Organizacji, m 5 (675), s. 15-18.
 • Haber L.H. (1997), Przedsiębiorczość - rynkowym parametrem podmiotowości człowieka w procesach pracy, Humanizacja Pracy, vol. XXX, nr 4(178), s. 14-23.
 • Hamilton B.H. (2000), Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self -Employment, Journal of Political Economy, s. 604-631.
 • Hartog J., Ferrer-i-Carbonell A., Jonker N. (2000), On a Simple Survey Measure of Individual Risk Aversion, CESifo Working Paper, no. 363.
 • Hinz T., Jungbauer-Gans M. (1999), Starting a Business after Unemployment: Characteristics and Chances of Success (Empirical Evidence from a Regional German Labour Market), Entrepreneurship and Regional Development, vol. 11, s. 317-333.
 • Holcombe R.G. (2003), Progress and Entrepreneurship, The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 6 (3), s. 3-26.
 • Holmes T.J., Schmilz J.A. (1990), A Theory of Entrepreneurship and its Application to the Study of Business Transfers, Journal of Political Economy, s. 265-294.
 • Holtz-Eakin D., Joulfaian D., Rosen H.S. (1994), Sticking it out: Entrepreneurial Survival and Liquidity Constraints, Journal of Political Economy, vol. 102, s. 53-75.
 • Holtz-Eakin D., Rosen H.A., Weathers R. (2000), Horatio Alger Meets the Mobility Tables, NBER Working Paper, no. 7619.
 • Hornaday J.A., Aboud J. (1971), Characteristics of Successful Entrepreneurs, Personal Psychology, vol. 24, s. 141-153.
 • Huygheraert N., Gaeremynck A., Roodhooft F., van de Ought L. (2000), New Firm Survival: The Effect of Start-up Characteristics, Journal of Business Finance and Accounting, vol. 27 (5), s. 627-651.
 • Ilmakunnas P., Kanniainen V. (2000), Entrepreneurship, Economic Risks, and Risk Insurance in the Welfare State: Results with OECD data 1979 - 93, CESifo Working Paper, no. 356.
 • Iyigun M.F., Owen A.L. (1998), Risk, Entrepreneurship, and Human-Capital Accumulation, The American Economic Review, s. 454-457.
 • Jakee K., Spong H. (2003), Praxeology, Entrepreneurship and the Market Process: A Review of Kirzner's Contribution, Journal of the History of Economic Thought, vol. 25 (4), s. 461-486.
 • Jennings D.F., Lumpkin J.R. (1989), Functioning Modeling Corporate Entrepreneurship: An Empirical Integrative Analysis, Journal of Management, vol. 15, s. 485-502.
 • Jensen P., Westergard-Nielsen N.C. (1987), A Search Model Applied to the Transition from Education to Work, Review of Economic Studies, vol. LIV, s. 461-472.
 • Johansson E. (2000), Self-Employment and Liquidity Constraints: Evidence from Finland, The Scandinavian Journal of Economics, vol. 102, s. 123-134.
 • Jovanovic B., Rob R. (1987), Demand-Driven Innovation and Spatial Competition over Time, Review of Economic Studies, vol. LIV, s. 63-72.
 • Kalantaridis Ch., Pheby J. (1999), Processes of Innovation among Manufacturing SME's: The Experience of Bedfordshine, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 11, s. 57-78.
 • Kanniainen V., Leppämäki M. (2000), Entrepreneurship in a Unionised Economy, CE-Sifo Working Paper, no. 379.
 • Kapusta F. (2006), Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań - Wrocław.
 • Katz J.A. (1993), How Satisfied are the Self-Employed: A Secondary Analysis Approach, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, vol. 17, s. 35-51.
 • Kaźmierczak A. (2000), Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaźmierczak A. (2004), Polityka pieniężna w warunkach ekspansywnej polityki fiskalnej, Bank i Kredyt, rok XXXV, nr 3, s. 31-37.
 • Keh H.T., Foo M.D., Lin B.Ch. (2002), Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, vol. 27, s. 125-148.
 • Keuschnigg Ch., Nielsen S.B. (2000), Tax Policy, Venture Capital, and Entrepreneur-ship, NBER Working Paper, no. 7976.
 • Keuschnigg Ch., Nielsen S.B. (2001), Public Policy for Venture Capital, CESifo Working Paper, no. 486.
 • Kiefer N.M., Neumann G.R. (1979), An Empirical Job-Search Model, with a Test of the Constant Reservation-Wage Hypothesis, Journal of Political Economy, vol. 87, s. 89-107.
 • Kihlstrom R.E., Laffont J.-J. (1979), A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, Journal of Political Economy, s. 719-748.
 • Kirchhoff B.A. (1991), Entrepreneurship's Contribution to Economics, Entrepreneur-ship Theory and Practice, Winter, vol. 16, s. 93-112.
 • Kirzner I.M. (1997), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature, vol. XXXV, s. 60-85.
 • Klein P.G. (1999), Entrepreneurship and Corporate Governance, The Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 2 (2), s. 19-42.
 • Kokocińska M., Gaweł A. (2004), Modeling Employment in Poland: A Quantitative vs Qualitative Approach, Emergo, vol. 11, no. 3 (41), s. 2-14.
 • Kolvereid L. (1996), Organizational Employment versus Self-Employment: Reasons for Career Choice Intentions, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, vol. 20, s. 23-31.
 • Korunka Ch., Frank H., Lueger M., Mugler J. (2003), The Entrepreneurial Personality in the Context of Resources, Environment, and the Startup Process - A Configurational Approach, Entrepreneurship Theory and Practice, Fall, vol. 28, s. 23-42.
 • Koskela E., Stenbacka R. (2000), Compensation and Bargaining with Entrepreneurship as the Outside Option, CESifo Working Paper, no. 314.
 • Kowalczyk Z. (red.) (1982), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Krackhardt D. (1995), Entrepreneurial Opportunities in an Entrepreneurial Firm: A Structural Approach, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, vol. 19, s. 53-69.
 • Kubiak P., Kwiatkowski E., Kucharski L. (2000), Mobilność międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa siły roboczej w Polsce w latach 1994-1998, Ekonomista, nr 6, s. 821-839.
 • Kucharski L., Wiaderek K. (2005), Jakość siły roboczej a bezrobocie w Polsce, Ekonomista, nr 4, s. 501-513.
 • Kupferberg F. (1998), Humanistic Entrepreneurship and Entrepreneurial Career Commitment, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 10, s. 171-187.
 • Kuratko D.F., Hodgetts R.M. (1989), Entrepreneurship. A Contemporary Approach, ed. 3, The Dryden Press.
 • Kwiatkowski E. (2002a), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2002b), Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, Bank i Kredyt, rok XXXIII, nr 11-12, s. 149-155.
 • Kwiatkowski E., Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. (2001), Uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie zatrudnienia i bezrobocia. Implikacje integracji z UE dla zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Kubiak P. (1998), Poziom rozwoju gospodarczego i dynamika restrukturyzacji a bezrobocie regionalne w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 7(90), s. 27-41.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2000), Przepływy siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową, w: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody symulacji, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (1997), Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, Ekonomista, nr 3, s. 345-372.
 • Kwiatkowski S. (1993), Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorców, Przegląd Organizacji, nr 11 (645), s. 11-13.
 • Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lazear E.P. (2002), Entrepreneurship, NBER Working Paper, no. 9109.
 • Leff N.H. (1979), Entrepreneurship and Economic Development: The Problem Revisited, Journal of Economic Literature, vol. XVII, s. 46-64.
 • Leibenstein H. (1968), Entrepreneurship and Development, American Economic Review, vol. 58 (2), s. 72-83.
 • Lentz B.F., Laband D.N. (1990), Entrepreneurial Success and Occupational Inheritance among Proprietors, Canadian Journal of Economics, s. 563-579.
 • LeRoy S.F., Singell L.D. (1987), Knight on Risk and Uncertainty, Journal of Political Economy, vol. 95, s. 394-406.
 • Lichtarski J., Karaś M. (2003), Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • Lindh T., Ohlsson H. (1996), Self-Employment and Windfall Gains: Evidence from the Swedish Lottery, The Economic Journal, s. 1515-1526.
 • Littunen H., Storhammar E., Nenonen T. (1998), The Survival of Firms over the Critical First 3 Years and the Local Environment, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 10, s. 189-202.
 • Low M.B., MacMillan I.C. (1988), Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges, Journal of Management, vol. 14 (2), s. 139-161.
 • Lubiński M. (2002), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Madej Z. (1998), Mały budżet versus duży budżet, Ekonomista, nr 5-6, s. 571-592.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, May, s. 407-437.
 • Matsuno K., Mentzer J.T., Özsomer A. (2002), The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance, Journal of Marketing, vol. 66, s. 18-32.
 • McCall J.J. (1970), Economics of Information and Job Search, The Quarterly Journal of Economics, vol. 84, s. 113-126.
 • Merz G.R., Weber P.B., Laetz V.B. (1994), Linking Small Business Management with Entrepreneurial Growth, Journal of Small Business Management, October, s. 48-60.
 • Minniti M., Bygrave W. (1999), The Microfundations of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 23, s. 41-52.
 • Morawski L., Socha M.W. (2003a), Determinanty wyboru charakteru zatrudnienia: Polska a Niemcy i Wielka Brytania, Ekonomista, nr 5, s. 639-649.
 • Morawski L., Socha M.W. (2003b), Different Paths to Non-Agricultural Self-Employment? Evidence from Poland, Germany and the United Kingdom, Emergo, vol. 10, nr 1(35), s. 14-29.
 • Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L. (1994), Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective, SAM Advanced Management Journal, Winter, s. 21-31.
 • Mortensen D.T. (1970), Job Search, the Duration of Unemployment, and the Phillips Curve, The American Economic Review, vol. LX, s. 847-862.
 • Moskowitz T.J., Vissing-J0rgensen A. (2002), The Returns to Entrepreneurial Investment: A Private Equity Premium Puzzle?, The American Economic Review, vol. 92, s. 745-778.
 • Mueller S.L., Goić S. (2002), Entrepreneurial Potential in Transition Economies: A View from Tomorrow's Leader, Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 7, no. 4, s. 399-414.
 • Mujżel J. (2002), Dynamika gospodarki polskiej w latach jej rynkowo-kapitalistycznej transformacji, w: Modele i polityka makroekonomiczna, red. A. Weife, PWE, Warszawa, s. 103-116.
 • Nadolska A. (2000), Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 106-127.
 • Neck H.M., Meyer G.D., Cohen B., Corbett A.C. (2004), An Entrepreneurial System View of New Venture Creation, Journal of Small Business Management, vol. 42 (2), s. 190-208.
 • Newbert S.L. (2005), New Firm Formation: A Dynamic Capability Perspective, Journal of Small Business Management, vol. 43 (1), s. 55-77.
 • Newbery D.M., Stiglitz I.E. (1987), Wage Rigidity, Implicit Contracts, Unemployment and Economic Efficiency, The Economic Journal, vol. 97, s. 416-430.
 • Newell A., Pastore F., Socha M. (2000), Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce, Ekonomista, nr 6.
 • Nojszewska E. (1998), Teoria optymalnego opodatkowania a polityka podatkowa, Gospodarka Narodowa, nr 10 (92), s. 21-32.
 • Otani K. (1996), A Human Capital Approach to Entrepreneurial Capacity, Economica, s. 273-289.
 • Palokangas T. (2003), Capital Accumulation and Employment Cycles in a Model of Creative Destruction, CESifo Working Paper, no. 855.
 • Pandey J., Tewary N.B. (1979), Locus of Control and Achievement Values of Entrepreneurs, Journal of Occupational Psychology, vol. 52, s. 107-111.
 • Parker S.C. (1996), A Time Series Model of Self-Employment under Uncertainty, Economica, vol. 63, s. 459-475.
 • Parker S.C. (1997), The Distribution of Self-Employment Income in the United Kingdom, 1976-1991, The Economic Journal, vol. 107, s. 455-466.
 • Patrzałek L. (2001), Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 443-465.
 • Pawłowski G. (2000), Polityka pieniężna i kursu walutowego, w: Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 73-105.
 • Piecuch T. (2003), Kapitał w procesie podejmowania i prowadzenia przedsiębiorczej działalności gospodarczej, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości — szansę i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • Propris L. de (2002), Types of Innovation and Inter-Firm Co-operation, Entrepreneur-ship and Regional Development, vol. 14, s. 337-353.
 • Próchniak M. (2006), Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, Ekonomista, nr 3, s. 305-345.
 • Ravn M.O., Uhlig H. (2001), On Adjusting the HP-Filter for the Frequency of Observations, CESifo Working Paper, no. 479, May.
 • Rekowski M. (1998), Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo Akademia, Poznań.
 • Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Różański J. (2000), Model wzrostu przedsiębiorstwa według Marrisa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, rok LI, nr 4 (603), s. 10-12.
 • Sadler-Smith E., Hampson Y., Chaston L, Badger B. (2003), Managerial Behavior, Entrepreneurial Style, and Small Firm Performance, Journal of Small Business Management, vol. 41 (1), s. 47-67.
 • Schmilz J.A. Jr (1989), Imitation, Entrepreneurship, and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 97, s. 721-739.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Shane S. (2001), Technology Regimes and New Firm Formation, Management Science, vol.47, s. 1173-1190.
 • Shane S., Venkataraman S. (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, vol. 25 (1), s. 217-226.
 • Shapero A. (1985), Why Entrepreneurship? A Worldwide Perspective, Journal of Small Business Management, October, s. 1-5.
 • Shapiro C, Stiglitz J.E. (1984), Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, The American Economic Review, vol. 74, s. 433-444.
 • Sharpe S.A. (1990), Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships, The Journal of Finance, vol. XLV, s. 1069-1087.
 • Singh G., DeNoble A. (2003), Views on Self-Employment and Personality: An Exploratory Study, Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 8, no. 3, s. 265-281.
 • Siwiński W. (2005), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, Ekonomista, nr 6, s. 723-747.
 • Siwy A., Adamczyk A., Lubińska T., Tarczyński W. (2004), Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990--2000, Ekonomista, nr 1, s. 99-115.
 • Socha J., Wojciechowski W. (2004), Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, Bank i Kredyt, rok XXXV, nr 3, s. 4-15.
 • Socha M., Sztanderska U. (2002), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokół P. (2005), Możliwości wykorzystania podatków w oddziaływaniu na procesy społeczne i gospodarcze, Problemy Zarządzania, nr 4 (10), s. 175-186.
 • Solow R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, vol. 70 (1), s. 65-94.
 • Soltow J.H. (1968), The Entrepreneur in Economic History, American Economic Review, vol. 58 (2), s. 84-92.
 • Sulmicka M. (2005), Priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 51-72.
 • Tang L., Koveos P.E. (2004), Venture Entrepreneurship, Innovation Entrepreneurship, and Economic Growth, Journal of Developmental Entrepreneurship, vol. 9 (2), s. 161-171.
 • Targalski J. (1997), Szansę rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 473, s. 5-9.
 • Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Taylor M.P. (1996), Earnings, Independence or Unemployment. Why Become Self-Employed?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 58 (2), s. 253-266.
 • Taylor M.P. (1999), Survival of the Fittest? An Analysis of Self-Employment Duration in Britain, The Economic Journal, vol. 109 (March), s. C140 - C155.
 • Timmons J.A. (1978), Characteristics and Role Demands of Entrepreneurship, American Journal of Small Business, vol. 3 (1), s. 5-17.
 • Tokarski T. (1998), Determinanty zatrudnienia i płac w przemyśle polskim, Gospodarka Narodowa, nr 11-12 (93), s. 81-94.
 • Ucbasaran D., Lockett A., Wright M., Westhead P. (2003), Entrepreneurial Founder Teams: Factors Associated with Member Entry and Exit, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, vol. 28, s. 107-127.
 • Ucbasaran D., Wright M., Westhead P. (2003), A Longitudinal Study of Habitual Entrepreneurs: Starter and Acquirers, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 15, s. 207-228.
 • Utsch A., Rauch A. (2000), Innovativeness and Initiative as Mediators between Achievement Orientation and Venture Performance, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 9 (1), s. 45-62.
 • Utsch A., Rauch A., Rothfuß R., Frese M. (1999), Who Becomes a Small Scale Entrepreneur in a Post-Socialist Environment: On the Difference between Entrepreneurs and Managers in East Germany, Journal of Small Business Management, July, s. 31-42.
 • Uusitalo R. (2001), Homo Entreprenaurus?, Applied Economics, vol. 33, s. 1631-1638.
 • VandenHeuvel A., Wooden M. (1997), Self-Employed Contractors and Job Satisfaction, Journal of Small Business Management, s. 11-20.
 • Van de Ven A.H., Hudson R., Schroeder D.M. (1984), Designing New Business Startups: Entrepreneurial, Organizational, and Ecological Considerations, Journal of Management, vol. 10 (1), s. 87-107.
 • Varian H.R. (2001), Mikroekonomia. Kurs średni, ujęcie nowoczesne, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Verhees F.J.H.M., Meulenberg M.T.G. (2004), Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms, Journal of Small Business Management, vol. 42 (2), s. 134-154.
 • Vinnell R., Hamilton R.T. (1999), A Historical Perspective on Small Firm Development, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 23, s. 5-18.
 • Wasilczuk J. (2000), Advantageous Competence of OwnerAManagers to Grow the Firm in Poland: Empirical Evidence, Journal of Small Business Management, April, s. 88-94.
 • Wasilczuk J. (2004), Czynniki związane z osobowością właściciela-menedżera, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich firm, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk, s. 25-27.
 • Wawrzyniak B. (1988), Przedsiębiorczość - legitymacja do przyszłości, Przegląd Organizacji, nr 7 (582), s. 6-9.
 • Webster F.A. (1977), Entrepreneurs and Ventures: An Attempt at Classification and Clarification, Academy of Management Review, vol. 2, s. 54-61.
 • Wiatrak A.P. (2003), Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szansę i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg.
 • Wortman M.S. Jr (1987), Entrepreneurship: An Integrating Typology and Evaluation of the Empirical Research in the Field, Journal of Management, vol. 13 (2), s. 259-279.
 • Wypych M. (1993), Synergia lokalna a rozwój przedsiębiorczości, Przegląd Organizacji, nr 2 (636), s. 8-9.
 • Zahra S.A. (1993), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension, Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, vol. 17, s. 5-21.
 • Zglińska-Pietrzak A. (1999), Testowanie istnienia pierwiastków jednostkowych. Przegląd Statystyczny, z. 2.
 • Zienkowski L. (2002), Efekty transformacji i perspektywy rozwoju gospodarki Polski, w: Modele i polityka makroekonomiczna, red. A. Welfe, PWE, Warszawa, s. 157-180.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129864847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.