PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 89--111
Tytuł artykułu

Diagnoza i ocena potencjalnych barier w absorpcji unijnej pomocy strukturalnej przez samorządy województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
The Diagnosis and Evaluation of Barriers in Absorption of the EU Structural Aid by the Local Governments of Świętokrzyskie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Absorpcja unijnej pomocy strukturalnej, dostępnej w latach 2007-2013, stwarza dla naszego kraju ogromne możliwości rozwojowe, perspektywę poprawy jakości życia społeczeństwa. Aktywnie i rozsądnie prowadzona polityka regionalna przy pełnym wykorzystaniu funduszy strukturalnych przyczyni się do poprawy infrastruktury, rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji obszarów wiejskich. Problem zdolności regionów naszego kraju do pełnego i efektywnego wykorzystania środków pomocowych zasługuje na baczną uwagę. Niniejszy artykuł - napisany na podstawie doświadczeń z wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - wskazuje na niektóre zagrożenia obniżające pełną i optymalną absorpcję funduszy strukturalnych. Bariery te zostały zidentyfikowane w oparciu o wyniki ankiet. Przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The absorption the European Union structural aid, available in 2007-2013 period, provides Poland the opportunity of fast development and improvement of life quality. A regional policy that will effectively use the structural funds may contribute to the improvement of infrastructure, development of entrepreneur-ship and restructuring of rural areas. The issue of absorption ability has to be considered with particular attention. This study - on the basis of experiences in implementing the Integrated Regional Operational Programme - points out some threats and bottlenecks limiting the potential absorption of funds. The barriers have been identified using the questionnaire based research on the experiences of local governments in the Świętokrzyskie region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--111
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Grosse T.G., 2003, "Szansę i zagrożenia dla wykorzystania funduszy Unii Europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
  • Hausner J., 2001, "Modele polityki regionalnej w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne, nr l.
  • Informacja o wynikach kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 2006, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, kwiecień 2006 r.
  • Informacje o wynikach kontroli pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe, 2007, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, luty 2007 r.
  • Markowski T., Stawasz D., 2002, PHARE, ISPA, SAPARD - ograniczenia i bariery absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej, w: S. Flejterski, D. Zarzecki (red.), Region 2002. Polska ~ Unia Europejska. Ostatnia runda. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, s. 66.
  • Murawski M., 2007, Finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE - obecne doświadczenia oraz perspektywy wdrażania i zasady finansowania w latach 2007-2013, materiał powielony na konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pod takim samym tytułem, Warszawa, 16 lutego 2007 r.
  • Szlachta J., 2001, "Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską", Studia Regionalne i Lokalne, nr l.
  • Wolińska L, Klimczak T., Niedoszewska A., Lenkiewicz E., Czyż P., 2005, Raport końcowy. Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrożenia zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130087259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.