PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 184
Tytuł artykułu

Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce : perspektywa międzynarodowa

Warianty tytułu
Changes in System of Financing Health Care in Poland : International Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zagadnienia dotyczące definiowania pojęcia zdrowia oraz ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia. Omówiono zagadnienia finansowania ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej. Przedstawiono uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dokonano analizy wpływu modelu finansowania ochrony zdrowia na finanse publiczne.
EN
In this paper concept of health and economical aspects of health care were presented. Aspects of financing health care in market economy countries were covered together with conditions of health care reform in Poland. Also the author showed influence of model of financing health care on public finance. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
184
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 • Aleksandrowicz J., W poszukiwaniu definicji zdrowia, "Studia Filozoficzne" 1972. Arrow K., Uncertainty and Welfare of Economics of Medical Care, "American Economic Review" 1963, vol. 53.
 • Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Becker G., Human Capital, Columbia University Press, New York 1964.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.
 • Beresniak A., Duru G., Economie de la santé, connaissance et pratique, Masson, Paris 2001.
 • Białynicki-Birula P., Samorząd terytorialny w systemie polskiej administracji publicznej, "Zarządzanie i Zdrowie" 2001, nr 3-4.
 • Bishop G., Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 • Boć J., Prawo administracyjne, Kolonia Ltd, Wrocław 1994.
 • Bosworth B., Productivity in the Services Sector, Brookings Institution, Washington DC 2001.
 • Brockington F., Zdrowie świata, PZWL, Warszawa 1972.
 • Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Case K.E., Ferry D., Principles of Economics, Prentice Hall International, New York 1997.
 • Culyer A., Newhouse J., Handbook of Health Economics, Elsevier, Oxford 2000.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Dach Z., Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków 1999.
 • Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w RP w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Juris, Warszawa-Poznań 2001.
 • Duriez M., Les syst?mes de santé en Europe, Presses Universitaires Françaises, Paris 1998.
 • European Health Care Reform. Analysis of Current Strategies, World Health Organization Regional Office for Europe, Kopenhaga 1997.
 • Finanse publiczne w Polsce 1989-2001. Studium transformacji, red. W. Misiąg, IBnGR, Warszawa 2001.
 • Getzen T., Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Getzcn T., Health Care is an Individual Necessity and a National Luxury, Applying Multilevel Decision Models to the Analysis of Health Care Expenditures, "Journal of Health Economics" 2000, nr 19.
 • Golinowska S., Dekada polskiej polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Golinowska S., Publiczne wydatki społeczne: Polityka społeczna w lalach 1994-1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki, Poltext, Warszawa 1996.
 • Hills J., Ditchand J., Glennersler H., Beveridge and Social Security. An International Retrospective, Clarendon Press, Oxford 1994.
 • Indulski J., Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994.
 • Informacja o sytuacji finansowej kas chorych za 1 kwartał 2003 r. oraz bilans otwarcia Narodowego Funduszu Zdrowia, materiały powielone, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2003.
 • Jacobzone S., Les politiques de santé face aux propriétés incitatives et redistributives des syst?mes d'assurance maladie, "Economie et statistique" 1996, nr 291, 292.
 • Jessua C., Labrousse C., Vity D., Dictionnaire des sciences économiques, Presses Universitaires de France, Paris 2001.
 • Joncs C., Why Have Health Expenditures as a Share of GDP Risen So Much? Stanford University, Stanford 2001.
 • Kolarska-Bobinska L., Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji. Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Kornai J., Eggleston K., Solidarność w procesie transformacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
 • Kostrzevvski P., Ziółkowski J., Mała encyklopedia medycyny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Macroeconomics and Health, Investing in Health for Economic Development, raport, WHO, Geneva 2001.
 • Majnoni d'Intignano B., Economie de la santé, Presses Universitaires de France, Paris 2001.
 • Marciniak S., Mikro- i makroekonomia -podstawowe problemy, PWN, Warszawa 1998.
 • Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, CASE, Warszawa 2003.
 • Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2001.
 • Mynarski S., Analiza rynku. Makromechanizmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Nasiłkowski M., System rynkowy, Key-Text, Warszawa 1995.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOIK, Toruń 1999.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Parsons T., Struktura społeczna a osobowość, PWN, Warszawa 1969.
 • Perring G., The Beveridge Plan: The Main Principles, "International Social Security Review" 1992, vol. 42, nr 1-2.
 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999—2001. Analiza funkcjonowania w świetle doświadczeń UNUZ, UNUZ, Warszawa 2001.
 • Przybyłka A., Systemy ochrony zdrowia - rozwiązania modelowe. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Puchalski K., Zdrowie w świadomości społecznej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Łódź 1997.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATIST1CA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków 1998.
 • A System of Health Accounts, OECD 2000.
 • Szarfenberg R., Kwestia zdrowia [w:] Polityka społeczna. Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Seria: Biblioteka Pracownika Socjalnego, WN Śląsk 1996, cyt. za: K. Puchalski, Zdrowie w świadomości społecznej. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Łódź 1997.
 • Szwabowski J., Deszcz J., Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • Szymanck K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Tatarkicwicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, PWN, Warszawa 1988.
 • Triplett J., What's Different about Health, Human Repair and Car Repair in National Accounts [w:] E. Bcrndt, D. Cutler, Medical Care Output and Productivity, Chicago University Press 2001.
 • Tulchinsky T., Varavikova E., The New Public Health, Academic Press, New York-London 2000.
 • Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Włodarczyk C., Cele reformy zdrowotnej [w:] L. Kolarska-Bobińska, Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 • Włodarczyk W., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Łódź-Kraków-Warszawa 1996.
 • Włodarczyk W., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków 1998.
 • Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków 1984.
 • Zdrowie publiczne, A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2000.
 • Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130309865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.