PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 30 | nr 86 | 64--90
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów innowacji w sterowaniu potencjałem konkurencyjności przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Innovation costing in steering the potential of company competitiveness Innovation costing in steering the potential of company competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miedzy rachunkowością a zarządzaniem występuje sprzężenie zwrotne. Rozwijaniu możliwości strategicznych organizacji towarzyszy ich kwantytatywna ocena. W następstwie angażowania potencjału intelektualnego firmy wzrasta jej zdolność do postępu i konkurowania. Instrumentem przejawiającym jego poziom są innowacje. Celem artykułu jest próba prezentacji innowacji jako środka realizacji strategii i procesu wymagającego zarządzania. Ze względu na rolę innowacji w kształtowaniu wartości organizacji wymagają one analizy w cyklu ich powstawania i rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
There is a feedback between accountancy and management. Development of an organization's strategic potential is accompanied by its quantitative evaluation. As a result of engaging a company's intellectual potential its ability for growth and advancement increases. Innovations are an indicator of its level. The aim of this article is to present innovation as a means of strategy implementation and requiring management. Because of the role of innovation in increasing the value of an organization, they need to be analysed in respect of their design and development cycle. (original abstract)
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
64--90
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Buklaha E., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 23, SGH, Warszawa 2002.
 • [2] Czarnecki J., Współczesne zarządzanie, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Sobańska L, (red.), C. H. Beck, Warszawa 2003.
 • [3] Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, wyd. II, PWN, Warszawa 2002.
 • [4] Doyle P., Marketing, Management and Strategy, Prentice-Hall, Oxford 1994.
 • [5] Dworzecki Z., Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 21, SGH, Warszawa 2001.
 • [6] Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Zeszyty Naukowe, Monografie nr 158, AE, Kraków 2003.
 • [7] Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004.
 • [8] Gilewicz D., Problem innowacyjności w rachunku kosztów działań, [w:] Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, (red.) Kiziukiewicz T., Szczecin 1999.
 • [9] Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, wyd. I, Placet, Warszawa 2000.
 • [10] Grudzewski M., Hajduk L, Kierunki rozwoju zarządzania a globalizacja, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr l (624), styczeń 2002.
 • [l1] Hellwig Z., Ekonometria -jej powstanie i rozwój w XX wieku, [w:] Modele i polityka makroekonomiczna, pr. zb. pod red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2002.
 • [12] Jarugowa A., Maić W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
 • [13] Leszczyński Z„ Metody zarządzania kosztami a realizacja strategii konkurencji w przedsiębiorstwie, „Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005, nr 11.
 • [14] Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 • [15] Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 • [16] Obiektowy rachunek kosztów działań: koncepcja i wykorzystanie, (red.) Świderska G. K., Monografie i Opracowania nr 526, SGH, Warszawa 2004.
 • [17] Olszewska B., Decyzje strategiczne w zarządzaniu innowacjami, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, (red.) Moszkowicz K., Olszewska B., Prace naukowe nr 951, AE, Wrocław 2002.
 • [18] Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, UMK, Toruń 1995.
 • [19] Porter M. E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1998.
 • [20] Prewysz-Kwinto P., Rachunek kosztów docelowych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 1.
 • [21] Sobańska L, Rachunek kosztów w Niemczech u schyłku XX wieku, [w:] Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Materiały konferencyjne, UL, Łódź 1994.
 • [22] Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • [23] Solarz J. K., Innowacje w organizacjach gospodarczych. Wstęp do analizy porównawczej, PWE, Warszawa 1981.
 • [24] Sołtys D., Podstawy modelowe rachunku kosztów, [w:] Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, pr. zb. pod red. D. Sołtys, AE, Wrocław 2003.
 • [25] Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. II, TNOiK, Toruń 2005.
 • [26] Szymczak W., Różnorodność znaczenia pojęcia innowacja w naukach ekonomicznych, [w:] Gospodarka w okresie przemian, Zeszyty naukowe doktorantów, nr II, UMK, Toruń 2000.
 • [27] Webber R., A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 • [28] Wroński P., Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • [29] Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, pr. zb. pod red. Bogdanienki J., SGH, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130454686

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.