PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 731 | 17--32
Tytuł artykułu

Zmiany własnościowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony

Warianty tytułu
Ownership and Organisational Changes in Municipal Enterprises in the Energy Sector and their Impact of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemem współczesnej polityki w zakresie rozwoju ekonomicznego jest zachowanie równowagi pomiędzy wzrostem konsumpcji energii, a potrzebą ochrony środowiska i zachowania nieodnawialnych zasobów przyrody dla następnych pokoleń. Przedstawiono ogólnie proces restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych w Polsce. Omówiono ponad to problem ochrony środowiska naturalnego w sektorze energetycznym. Zaprezentowano także działania rządu i administracji samorządowej na rzecz rozwoju zrównoważonego.
EN
World conferences devoted to protection of the natural environment and resources for future generations have brought the slogan of sustainable development into circulation in economies around the world. The term has become a problem so important for parliaments, governments, institutions, enterprises and citizens that it often overshadows other issues significant to economic life. The challenges of sustainable development have been taken up in Poland as well. In this paper, the authors attempt to analyse this concept in regard to the operation and development of the energy industry. The authors focus chiefly on municipal heating enterprises. The specific characteristics of their activities show how many and what qualitative actions should be conducted in order to reduce the emission of pollutants, mainly oxides of sulphur, nitrogen and carbon, as well as carbon dioxide and particulates. These actions - as stipulated under the local government law - are among the basic tasks of local governments. In Scandinavian countries, for some time now Swedish municipalities have taken measures to eliminate hazardous chemical substances in the production of heating energy. Local policies such as this, apart from reducing emissions of pollutants, have led to the economic development of local communities. The synergy of these efforts has resulted in a triple effect - pollution reduction, municipal enterprise development, and economic development for the residents of individual municipalities that grow, produce and supply the production inputs, including willow biomass and straw, used by heating and CHP plants. Poland, as a European Union Member State and as a country that has ratified sustainable development documents, should strive towards local sustainable development; that is, development founded on environmental protection, development of local communities, as well as political measures both at the municipal (gmina) level, as well as the district (powiat), regional (voivodship), and national levels. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--32
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Årsredovisning 2000, Produktion: Huddinge kommun, Timmer Reklambyrå AB, Huddinge 2001.
 • Årsredovisning 2001, Produktion: Huddinge kommun, Timmer Reklambyrå AB, Huddinge 2002.
 • Bartkowiak P., Rozwój zrównoważony jako jeden z kierunków restrukturyzacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Polsce, „Przegląd Organizacji" 2004, nr 6.
 • Bartkowiak P., Wysłocka E., Działania Polski na rzecz ochrony środowiska naturalnego w ramach Strategii Lizbońskiej - odnawialne źródła energii [w:] Zarządzanie wartością a Strategia Lizbońska, Materiały konferencji naukowej, nie publikowane, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Ciepłownictwo. Stan, taryfowanie, problemy, Biblioteka Regulatora, www.ure.gov.pl, 7 grudnia 2004 r.
 • Definiowanie polskiej polityki rozwoju odnawialnych źródel energii,i. Norwisz, Z. Kolenda, A. Panek, T. Miernik, „Gospodarka Paliwami i Energią" 2003, nr 5-6.
 • Energetyka polska na tle krajów wysokorozwiniętych, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa 1999.
 • Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Biblioteka Regulatora, Warszawa, grudzień 2003.
 • Enköping Sveriges närmaste stad. Produktion: Enköpings Kommun Fritid och Sjögren Information AB, Enköping 2003.
 • Forowicz K., Pieniądze na wierzbie. Człowiek i ekologia, „Rzeczpospolita" z 31 marca 2003 r.
 • Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (wedlug stanu na koniec 2004 r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, grudzień 2005.
 • Mały Rocznik Statyczny Polski 2005, GUS, rok XLVIII, Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Oniszk-Popławska A., Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, „Gospodarka Paliwami i Energią" 2003, nr 8.
 • Piotrowski A., Raport o przekształceniach. Przybywa spółek, „Wspólnota" z 8 lutego 2003 r.
 • Polityka klimatyczna Polski: Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2003 r., dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 4 listopada 2003 r.
 • Program rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na lata 2002-2005. Ministerstwo Środowiska oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej - EC BREC, Warszawa, wrzesień 2001.
 • Przewodnik po handlu emisjami dla przedsiębiorstw, Broszura 2/3, Instytut na rzecz Ekorozwoju, lipiec 2003. www.mos.gov.pl, 10 stycznia 2005 r.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, rok LXIV, Warszawa 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz.U. nr 122, poz. 1336.
 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesień 2000 r., dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 5 września 2000 r.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, Dz.U. nr 142, poz. 191 z 2001 r. z późn. zm., tekst jednolity.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130470545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.