PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 30 | nr 86 | 110--128
Tytuł artykułu

Przepływy pieniężne jako szczególny obszar integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

Autorzy
Warianty tytułu
Cash flows as a specific area of integration of financial accounting and management accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja rynków finansowych, przepływ kapitału oraz wzrastająca konkurencja i ryzyko transakcji wymagają od jednostek gospodarczych ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Rachunkowość finansowa i zarządcza różnią się od siebie znacząco, zarówno specyfiką narzędzi, jak i metodologią oraz stosowanymi podejściami i założeniami. Obecnie obserwuje się konsekwentnie postępujący proces integracji rachunkowości finansowej i zarządczej. Coraz częściej dostrzega się potrzebę, co więcej - konieczność dysponowania i wykorzystywania informacji, w których ujecie ex post przeplata się z podejściem ex ante, wzbogacając jakość informacji, inaczej rozkładając akcenty czasowe oraz wzmacniając efektywnie użyteczność informacyjną w procesie budowania i utrzymywania sprawności działania łańcucha wartości. W centrum uwagi znajduje się obecnie efektywne sterowanie wartością. Właśnie potrzeba skutecznego sterowania wzrostem wartości jednostki, zadowolenia właścicieli oraz zaspokojenia i utrzymania perspektywicznych celów strategicznych jej działania spowodowały wzrost znaczenia integracji obszarów rachunkowości finansowej i zarządczej. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę pokazania głównych aspektów i czynników wpływających na intensywność i charakter procesów integracji rachunkowości finansowej i zarządczej. Jako szczególny obszar tej integracji wskazano przepływy pieniężne. Wybór przepływów pieniężnych, jako indykatora integracji rachunkowości finansowej i zarządczej miał służyć prezentacji skali potrzeb, nieodwracalności, a jednocześnie trudności w realizacji tego procesu, chociaż mogło by się wydawać, że nie ma w całym obszarze rachunkowości kategorii bardziej obiektywnej niż pieniądz. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization of financial markets, the movement of capital and growing conception and transaction risk force business entities to continually adapt to changing business conditions. Financial accounting and management accounting are two distinct areas, differing in terms of instruments and methodology employed as well as the approaches as concepts used. Currently we are witnessing an advancing process of integration of financial and management accounting. There is a growing need to generate and use information combining the ex post and ex ante perspectives, with a reoriented time focus and enhanced information usefulness contributing to and maintaining the effective functioning of value chains. At present attention is mainly focused on effective value management. It is the need to efficiently maximize the company's value, satisfy the shareholders and ensure the implementation of strategic goals that has boosted the importance of financial and management accounting integration. The aim of this article is to identify the main aspects and factors affecting the intensity and management accounting integration, with a particular focus on cash flows. The choice of cash flows as an indicator of the need to integrate these two areas was targeted at presenting the scale of demands, irreversibility and problems in the realization of this process; although it might seem that there is no category in the entire field of accounting more objective than money. (original abstract)
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
110--128
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • [2] Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 • [3] Cwynar A, Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, FRRwP, Warszawa 2002.
 • [4] Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • [5] Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 • [6] Jaruga A. (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • [7] Jarugowa A., Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku: skrót wykładu, „Rachunkowość" 3/2000.
 • [8] Jaruga A. i inni, Rachunkowość finansowa, RAFiB, Łódź 1992.
 • [9] Jarugowa A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
 • [10] MacFarlane W. S., Cash is the Keystone, referat prezentowany na XIV Światowym Kongresie Rachunkowości, Washington, 1992.
 • [11] Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2003.
 • [12] Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, poradnik menedżera i inwestora, WIG PRESS, Warszawa 1999.
 • [13] Sobańska L, (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa 2003.
 • [14] Sobańska L, Potrzeba integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w praktyce jako efekt zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP t. 18 (74), Warszawa 2004.
 • [15] Sobańska L, Wpływ MSR na integrację rachunkowości; rachunkowość finansowa i zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, 1.13 (69), Warszawa 2003.
 • [16] Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych, Oddk, Gdańsk 2005.
 • [17] Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, podręcznik z przykładami, zadaniami i testami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • [18] Śnieżek E., Jak czytać cashflow, FRRwP, Warszawa, 1997.
 • [19] Śnieżek E., Przewodnik po cashflow, cz. l, FRRwP, Warszawa 2002.
 • [20] Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, RRwP, Warszawa 1994.
 • [21] Śnieżek E., Przepływy pieniężne ex post i ex ante, FRRwP, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130480163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.