PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 30 | nr 86 | 129--141
Tytuł artykułu

Wykrywanie malowania zysków dokonywanego w celu unikania strat

Warianty tytułu
Detecting earnings management to avoid losses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o występowanie i zakres malowania zysków (earnings management) w celu unikania strat na polskim rynku kapitałowym. Wyniki badań dotychczas przeprowadzonych pozwalają przypuszczać, że w polskich warunkach zjawisko to występuje. Badania przeprowadzono na nielosowej próbie złożonej ze spółek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, NFI i dostawcy usług finansowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku CeTO. Próba liczyła łącznie 1872 obserwacje z lat 1992-2003. Malowanie zysków w celu unikania strat dotyczyło około 57% spółek mających niewielkie straty przed umalowaniem wyniku finansowego. Było to l,7%-5,2% próby pozbawionej obserwacji odstających, bądź 9%-26% przypadków spółek, które poniosły stratę netto. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to answer the question whether managers of Polish listed companies practice earnings management to avoid losses. Results of previous research have shed some light on this problem and give the reason to suspect that earnings management is practiced in Poland. The data consist of nonrandom sample of financial statements of Polish companies listed on Warsaw Stock Exchange and regulated off-exchange market (CeTO). The study includes 1872, i.e. all available, observations on the Notoria databases from the years 1992-2003. Banks, insurance companies, NFI and companies rendering financial services were excluded. Earnings management is the pervasive phenomenon. It is estimated that about 57% of companies with small premanaged losses manage earnings to create positive earnings. It is 1,7%-5,2% of companies in the sample or 9%-26% of all companies reporting net loss. (original abstract)
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
129--141
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Burgstahler D., Dichev L, Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, "Journal of Accounting and Economics" 1997, Vol. 24, No. 1.
 • [2] Dechow P. M., Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firms Performance. The Role of Accounting Accruals, "Journal of Accounting and Economics" 1994, Vol. 18, No. 1.
 • [3] Dechow P. M., Skinner D. J., Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, "Accounting Horizons" 2000, Vol. 14, No. 2.
 • [4] Hand J. R. M., Resolving L1FO Uncertainty: A Theoretical and Empirical Examination of 1974-1975 Adoptions and Non-Adoptions, "Journal of Accounting Research" 1992, Vol. 31.
 • [5] Hayn C. The Information Contents of Losses, "Journal of Accounting and Economics" 1995, Vol. 20, No. 2.
 • [6] Healy P. M., Wahlen J. M., A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, "Accounting Horizons" 1999, Vol. 13, No. 4.
 • [7] Jaruga A., Fijałkowska J., Papa R., Ferreira L., Earnings Management in the Face of the Theory of Managerial Choice of Accounting Techniques, (w:) Dobija M., Martin S. (editors), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management, Warszawa 2004.
 • [8] Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • [9] National Association of Certified fraud Examiners, Cooking the books: What every accountant should know about fraud, No. 92-5401, Self-study workbook 12, 1993.
 • [10] Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich (WE) nr 1725/2003 z 29 września 2003 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • [11] Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, Dz. U. nr 139, póz. 1569, z późn. zm.
 • [12] Schipper K., Commentary: Earnings Management, "Accounting Horizons" 1989, Vol. 3, No. 4.
 • [13] Sunder S., Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing, Cincinnati 1997.
 • [14] Teoch S. H., Welch L, Wong T. J., Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings, "Journal of Finance" 1998a, Vol. 53, December.
 • [15] Teoch S. H., Welch L, Wong T. J., Earnings Management and the Post-Issue Performance of Seasoned Equity Offerings, "Journal of Financial Economics" 1998b, Vol. 50, October.
 • [16] Teoch S. H., Wong T. J., Rao G., Are Accruals During Initial Public Offerings Opportunistic? "Review of Accounting Studies" 1998, Vol. 3.
 • [17] Ustawa „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" z 21 sierpnia 1997 r., tekst jednolity Dz. U. nr 49, póz. 447 z 2002 r.
 • [18] Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r., Dz. U. nr 76, póz. 694 z 2002r., z późn. zm.
 • [19] Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2005.
 • [20] Wójtowicz P., Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w druku.
 • [21] Wójtowicz P., Objectivity of Net Income of Polish Companies Listed. Ań Empirical Study, (w:) Dobija M., Martin S. (editors), General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • [22] Wójtowicz P., Zgodność rachunków zysków i strat spółek giełdowych. Wyniki analizy za 2002 rok, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, nr 20 (76).
 • [23] Zeliaś A., Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130480376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.