PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 48 | z. 3-4 | 345--364
Tytuł artykułu

Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane charakterystyczne własności finansowych szeregów czasowych. Przedstawiono proces GARCH i jego uogólnienia oraz sumaryczne wyniki badań dotyczących postaci warunkowej wariancji dla pojedynczych procesów. Praca zawiera analizę zależności pomiędzy WIG-iem a wybranymi światowymi indeksami giełdowymi.
Rocznik
Tom
48
Numer
Strony
345--364
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Agmon T., The Relations Among Equity Markets in the United States, United Kingdom. Germany and Japan, Journal of Finance, 28, 1972, 839-855.
 • [2] Andersen T. G., Bollerslev T., Intraday Periodicity and Volatility Persistence in Financial Markets. Journal of Empirical Finance, 4, 1997, 115-158.
 • [3] Atchison M., Butler K., Simonds R., Nonsynchronous Security Trading and Market Index Autocorrelation, Journal of Finance, 42, 1987, 111-18.
 • [4] Backus D. K., Gregory A. W., Theoretical Relations between Risk Premiums and Conditional Variances. Journal of Business & Economic Statistics, 11, 1993, 177-185.
 • [5] Baillie R. T., DeGennaro R. P., Stock Returns and Volatility, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25, 1990, 203-214.
 • [6] Baillie R. T., Myers R. J., Bivariate CARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge. Journal of Applied Econometrics, 6, 1991, 109-24.
 • [7] Baillie R. T„ Bollerslev T., The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional Variance Tale, Journal of Business and Economic Statistics, 7, 1989, 297-305.
 • [8] Baillie R. T., Bollerslev T., Mikkelsen H. O., Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastictty, Journal of Econometrics 74, 1996, 3-30.
 • [9] Bekaert G., Wu G., Asymmetric Volatility and Risk in Equity Markets, The Reviev of Financial Studies, 13, 2000, 1
 • 12.
 • [10] Bennett P., Kelleher J., The International Transmission of Stock Price Disruption in October 1987. Quartly Reviev. Federal Reserve Bank of New York, 1988, 17-26.
 • [11] Bera A. K., Higgins M. L., ARCH Models: Properties. Estimation and Testing, Journal of Economic Surveys. 7, 1993, 305-366.
 • [12] Berndt E. R., Hall B. H., Hall R. E., Hausman J.?., Estimation and Inference in Nonlinear Structural Models, Annals of Economic and Social Measurement 4, 1974, 653-665
 • [13] Black F., Studies of Stock Price Volatility Changes, w: Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistical Association, Business and Economical Statistics Section, 1976, 177-181.
 • [14] Bollerslev T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics. 31, 1986, 307-327.
 • [15] Bollerslev T., A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, Review of Economics and Statistics, 69, 1987, 542-7.
 • [16] Bollerslev T., Wooldridge J. M., Quasi-Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time-Varing Covariances, Econometric Reviews, 11, 1992, 143-79.
 • [17] Bollerslev T., Chou R. Y., Kroner K. F., ARCH Modelling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence, Journal of Econometrics, 52, 1992, 5-59.
 • [18] Bollerslev T., Engle R. F., Nelson D. B., ARCH Models, w: Engle R. F., McFadden D., (red.). Handbook of Econometrics, Vol. 4, Elsevier Science B. V., Amsterdam 1994.
 • [19] Bruzda J., Fiszeder P., Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXXI, UMK Toruń 2000 (w druku).
 • [20] Brzeszczyński. J., Modele klasy ARCH dla kursów akcji. Wiadomości Statystyczne, 3, 2000, 1-10.
 • [21] Brzeszczyński J., Welfe A., Modele ARCH. Modele kursów akcji, w: Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa 2000.
 • [22] Campbell J. Y., Hentschel L., No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns, Journal of Financial Economics, 31, 1992, 281-318.
 • [23] Campbell J. Y., Kyle A. S., Smart Money. Noise Trading and Stock Price Behaviour. Review of Economic Studies, 60, 1993, 1-34.
 • [24] Campbell J. Y., Lo A. W., MacKinlay A. C, The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press 1997.
 • [25] Charemza W. W., Deadman D., Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 • [26] Chou R. Y., Volatility Persistence and Stock Valuations: Some Empirical Evidence Using GARCH, Journal of Applied Econometrics, 3, 1988, 279-294.
 • [27] Chou R., Engle R. F., Kane A., Measuring Risk Aversion from Excess Returns on a Stock Index, Journal of Econometrics, 52, 1992, 201-24.
 • [28] Christie A. A., The Stochastic Behaviour of Common Stock Variances: Value, Leverage and Interest Rate Effects. Journal of Financial Economics, 10, 1982, 407
 • t32.
 • [29] Cohen K. J., Hawawini G.A., Maier S. F., Schwartz R. ?., Whitcomb D. K., Implications of Microstructure Theory for Empirical Research on Stock Price Behaviour, Journal of Finance, 35, 1980, 249-57.
 • [30] Conrad J., Kaul G., Time-Variation in Expected Returns, Journal of Business, 61, 1988, 409
 • 125.
 • [31] Conrad J., Gultekin M., Kaul G., Asymmetric Predictability of Conditional Variances, Review of Financial Studies, 4, 1991, 597-622.
 • [32] Dimson E., Risk Measurement when Shares Are Subject to Infrequent Trading, Journal of Financial Economics, 7, 1979, 197-226.
 • [33] Drost F.C., Nijman T. E., Temporal Aggregation of GARCH Processes. Econometrica 61, 1993. 909-927.
 • [34] Engle R. F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticily with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation, Econometrica, 50, 1982, 987-1008.
 • [35] Engle R. F., Bollerslev T., Modelling the Persistence of Conditional Variances, Econometric Revievs, 5. 1986, 1-87.
 • [36] Engle R. F., Mustafa C, Implied ARCH Models from Options Prices. Journal of Econometrics 52, 1992, 289-311.
 • [37] Engle R. F., Ng V. K., Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, Journal of Finance, 48. 1993, 1749-1778.
 • [38] Engle R. F., Susmel. R., Common Volatility in International Equity Markets, Journal of Business & Economic Statistics, 11, 1993, 167-176.
 • [39] Engle R. F., Lilien D. M., Robins R. P., Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model, Econometrica, 55, 1987, 391-407.
 • [40] Fama E. F., The Behaviour of Stock Market Prices. Journal of Business, 38, 1965, 34-105.
 • [41] Fisher L., Some New Stock — Market Indexes, Journal of Business, 39, 1966. 191-225
 • [42] Fiszeder P., Statyczne i dynamiczne własności stóp zwrotu na przykładzie światowych indeksów giełdowych. Nasz Rynek Kapitałowy, 109, 2000a, 43-46.
 • [43] Fiszeder P., Econometric Analysis of the World Stock Indices and Exchange Rates and their Influence on the Warsaw Stock Exchange, Dynamic Econometric Models 4, UMK Toruń 2000b.
 • [44] French K. R.. Schwert G. W., Stambaugh R., Expected Stock Return and Volatility, Journal of Financial Economics, 19, 1987, 3-29.
 • [45] Gallant R. A., Rossi P. E., Tauchen G., Stock Prices and Volume, Review of Financial Studies, 5, 1992. 199-242.
 • [46] Glosten L. R. Jagannathan R., Runkle D. E., On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. Journal of Finance, 48, 1993, 1779-1801.
 • [47] Grubel H., Internationally Diversified Portfolios: Weelfare Gains and Capital Flows, American Economic Review, 58, 1968, 1299-1314.
 • [48] Grzesiak S, Konieczny P., Prognozowanie zmienności cen lokat międzybankowych z użyciem modeli GARCH. w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń 1997.
 • [49] Hamao Y., Masulis R. W., Ng V., Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets, The Review of Financial Studies, 3, 1990, 281-307.
 • [50] Harrison P., Zhang H. H., An Investigation of The Risk and Return Relation at Lona Horizons. The Review of Economics and Statistics 81 (3), 1999, 399-408.
 • [51] Hentschel L., All in the Family. Nesting Symmetric and Asymmetric GARCH Models. Journal of Financial Economics, 39, 1995, 71-104.
 • [52] Hsieh D. A., Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange Rate Changes, Journal of Business, 62, 1989, 339-68.
 • [53] Hyżyk S., Osińska M., Wykorzystanie zmienności wariancji warunkowej do opisu i prognozowania kursów walutowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXX, UMK Toruń 2000.
 • [54] Jajuga K., (red.). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE Wroclaw 2000.
 • [55] Jennergren P., Korsvold P., The Non-Random Character of Norwegian and Swedish Stock Market Prices, w: Gruber E., International Capital Markets, North-Holland, Amsterdam 1975.
 • [56] Kim C, Volatility Effect on Time Series Behaviour of Exchange Rate Changes. Working paper, Seoul: Korea Institute for International Economic Policy, 1989.
 • [57] King M. A., Wadhwani S., Transmission of Volatility between Stock Markets. The Review of Financial Studies, 3, 1990, 5-33.
 • [58] Lamoureux C. G., Lastrapes W. D., Forecasting Stock Return Variance: Toward an Understanding of Stochastic Implied Volatilities, Review of Financial Studies 5, 1993, 293-326.
 • [59] LeBaron B., Some Relations between Volatility and Serial Correlations in Stock Market Returns, Journal of Business, 65, 1992 199-219.
 • [60] Levy J., Sarnat M., International Diversification of Investment Portfolios, American Economic Review, 60, 1970, 668-675.
 • [61] Lin W. L., Engle R. F., Ito T., Do Bulls and Bears Move across Borders? International Transmission of Stock Returns and Volatility. The Reviev of Financial Studies, 7, 1994, 507-538.
 • [62] Lo A. W., MacKinlay A. C, Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test, Review of Financial Studies, 1, 1988, 41-66.
 • [63] Lo A. W., MacKinlay A. C., When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?, Review of Financial Studies, 3, 1990, 175-205.
 • [64] Longin F., Solnik B., Is the Correlation in International Equity Returns Constant: 1960-1990?, Journal of International Money and Finance, 14, 1995, 3-26.
 • [65] Mandelbrot B. B., The Variation of Certain Speculative Prices, Journal of Business, 36, 1963, 394-419.
 • [66] Mech T. S., Portfolio Return Autocorelation, Journal of Financial Economics, 34, 1993, 307-344.
 • [67] Nelson D. B., Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach, Econometrica, 59, 1991,347-370.
 • [68] Nelson D. B., Cao C. Q., Inequality Constraints in the Univariate GARCH Model, Journal of Business and Economic Statistics, 10, 1992, 229-35.
 • [69] Niederhoffer V., Osborne M. F. M., Market Making and Reversal on the Stock Exchange, Journal of American Statistical Association, 61, 1966, 897-916.
 • [70] Nowicka J., Parameter Estimation for ARCH-Type Models with Normal and Stable Innovations, materiały konferencji Multivariate Statistical Analysis, Łódź 1997.
 • [71] Osiewalski J., Pipień M., Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using GARCH Models with Skewed t Conditional Distributions, materiały konferencji MACROMODELS'98, 1998.
 • [72] Osiewalski J., Pipień M., Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, Przegląd Statystyczny, 46.
 • [73] Osiewalski J., Pipień M., Bayesowskie wnioskowanie o stacjonamości procesów GARCH (1,1), w: Dynamiczne Modele Ekonometiyczne, Materiały na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń 1999b.
 • [74] Osiewalski J., Pipień M., GARCH-ln-Mean Through Skewed t Conditional Distributions: Bayesian Inference for Exchange Rates, materiały konferencji MACROMODELS'99, Łódź 2000.
 • [75] Pagan A. R., Ullah A., The Econometric Analysis of Models with Risk Terms, Journal of Applied Econometrics, 3, 1988, 87-105.
 • [76] Pagan A. R., Schwert G. W., Alternative Models for Conditional Stock Volatility, Journal of Econometrics, 45, 1990, 267-90.
 • [77] Peters E. E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa 1997.
 • [78] Pierre E. F. St., Estimating EGARCH-M Models: Science or Art.? The Quartly Review of Economics and Finance, 38, 1998, 167-180.
 • [79] Pipień M.. Estymacja modeli GARCH: MNW i podejście bayesowskie. Przegląd Statystyczny. 46, 1999. 239-255.
 • [80] Rabemananjara R., Zakoian J. M., Threshold ARCH Models and Asymmetries in Volatility, Journal of Applied Econometrics, 8, 1993, 31
 • 49.
 • [81] Roli R., A Critique of Asset Pricing Theoiy's Tests. Part I, Journal of Financial Economics 4, 1977, 129-176.
 • [82] Schwert G. W., Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?, The Journal of Finance, 44, 1989, 1115-53
 • [83] Schwert G. W„ Stock Volatility and the Crash, Review of Financial Studies, 3, 1990, 77-102.
 • [84] Sentana E., Wadhwani S., Feedback Traders and Stock Return Autocorrelations: Evidence From a Century of Daily Data, Economic Journal, 102. Nr. 411, 1992, 415-425.
 • [85] Scholes M. S., Williams J., Estimating Beta from Non-synchronous Data, Journal of Financial Economics, 5, 1977, 309-27.
 • [86] Stoll H. R., Whaley R. E., Stock Market Structure and Volatility, Review of Financial Studies, 3, 1990, 37-71.
 • [87] Taylor S., J., Modelling Financial Time Series, Chichester: Wiley 1986.
 • [88] Turner A. L., Weigel E. J., An Analysis of Stock Market Volatility, Russell Research Commentaries, Frank Russell Company, Tacoma 1990.
 • [89] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Warszawa 1998.
 • [90] Zakoian J. M., Threshold Heteroskedastic Model, Mimeo, INSEE, Paris 1991.
 • [91] Zielonka P., Foltyński P., Korelacje pomiędzy stopami zwrotu wybranych giełd papierów wartościowych w drugiej połowie lat 90, Nasz Rynek Kapitałowy, 101, 1999, 53-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130607532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.