PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 33 | 14--16
Tytuł artykułu

Nowa profesja (1)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osobiste planowanie finansowe przez doradców finansowych to na zachodzie Europy standard. U nas jeszcze nie. Termin Per­so­nal Fi­nan­cial Plan­ning ozna­cza oso­bi­ste plano­wa­nie fi­nan­so­we. W kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej stanowi pod­sta­wę za­rzą­dza­nia fi­nan­sa­mi w ro­dzi­nie. Najważ­niej­szą in­sty­tu­cją, któ­ra pro­pa­gu­je w Eu­ro­pie idee pla­no­wa­nia fi­nan­so­we­go jest po­wsta­ła w 1999 ro­ku w Belgii Eu­ro­pej­ska Fe­de­ra­cja Do­rad­ców Fi­nan­so­wych i Pośred­ni­ków Fi­nan­so­wych (The Eu­ro­pe­an Fe­de­ra­tion of Finan­cial Ad­vi­sers and Fi­nan­cial In­ter­me­dia­ries.) FE­CIF jest or­ga­ni­za­cją non­-pro­fit, któ­ra utrzy­mu­je się tyl­ko ze skła­dek człon­kow­skich. Jej ce­lem jest kształ­ce­nie, wspie­ra­nie oraz dba­nie o in­te­re­sy do­rad­ców fi­nan­so­wych i ich klien­tów w ca­łej Eu­ro­pie. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--16
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130865086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.