PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3-4 | 72--87
Tytuł artykułu

Zasoby ludzkie w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Warianty tytułu
Human Resources in Creating Competitive Capacity in Manufacturing Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zdolność konkurencyjna została zdefiniowana jako umiejętność długotrwałego dostarczania oferty akceptowanej przez rynek. Jest ona funkcją stanów środowiska, percepcji tych stanów przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw, jej świadomości, czasu reakcji innowacyjnej oraz motywacji. Wskazano na innowację jako jedyny sposób kształtowania przewag konkurencyjnych oraz na zasoby ludzkie jako nie tylko obszar przewag konkurencyjnych, ale też silę sprawczą innowacji. Omówiono ewolucję poglądów menedżerów na przydatność poszczególnych zasobów w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Opierając się na badaniach przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, wskazano na postawy kadry kierowniczej jako główny czynnik aktywności innowacyjnej i kondycji ekonomicznej kierowanych przez nią przedsiębiorstw (abstrakt oryginalny).
EN
In working environment competitiveness is being defined as the ability of long-term delivering of the offer accepted by the market. Competitiveness is a function of the business environment, such perception was decided through the managing staff of enterprises. They pointed at the innovation as the only way of shaping competitive advantages and to human resources as not only an area of competitiveness, but also the way to cause innovation. The article describes evolution of views of managers on the usefulness of resources in shaping competitiveness. Being based on examinations of enterprises of the engineering industry has shown the innovative activity of enterprises managers as the main factor.
Rocznik
Numer
Strony
72--87
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bielski I. (1999), Ekologiczny wymiar współczesnego marketingu, „Ekologia i Technika", nr 3.
 • Black A., Wright Ph., Bachman J.E. (1996), In Search of Shareholder Value-Managing the Drivers of Performance, FT Pitman Publishing, London.
 • Diesh P. (1986), Strategisches Management und strategischer Erfolg, Frankfurt a.M./Bern/New York.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1994), The theory of the business, „Harvard Business Review", September - October, p. 32.
 • Drucker P.P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa.
 • Dworzecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Flejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Planowa", nr 9.
 • Gorynia M. (2002), Pojęcie konkurencyjności - istota i poziomy [w:] Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, AE, Poznań.
 • Gorynia M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo UMK, Rozprawy, Toruń, s. 215-218.
 • Hamel G. (1999), Bringing Silicon Valley Inside, „Harvard Business Review", IX-X.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1993), Strategy as Stretch and Leverage, „Harvard Business Review" March-April.
 • Koontz H., Weihrich H. (1990), Essential of Management, McGraw-Hill, New York.
 • Kwiatkowski S. (1996), O psie, plocie, paradygmacie teorii organizacji i przyszłości praktyki zarządzania (II), „Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Łuczka T. (2002), Matę i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań XXI wieku [w:] B. Piasecki (red.), Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Moszkowicz M. (1997), Strategia przedsiębiorstwa —próba systematyzacji (I), „Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Niestrój R. (1996), Zarządzanie marketingowe. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Penc J. (2002), Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, OPO, Bydgoszcz.
 • Penc J. (1995), Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja, Placet, Warszawa.
 • Prokesch S.E. (1993), Mastering Chaos at the High-Tech Frontier: An Interview with Silicon Graphic's Ed McCraken, „Harvard Business Review" XI - XII [w:] Ujarzmianie chaosu w świecie nowoczesnej technologii, opr. M. Wojnar, „Przegląd Organizacji", 1994, nr 4.
 • Sajkiewicz A. (2001), Pracownicy jako wartość firmy, materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, Sesja N. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 14, Warszawa, styczeń.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz MJ. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Sudoł S. (2005), Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, „Organizacja i Kierowanie", nr l (120).
 • Szczepański J. (1988), O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Thomas M. (1991), O harmonii zarządzania, „Businessman Magazine", nr 1.
 • Troskolański A.T. (1983), Twórczość, twórca i nauka, „Mechanik", nr 2.
 • Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa, Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 • (1994), World Competitiveness Report, Geneva, Lousanne.
 • Wójcik K. (1994), „Strategiczne zalety" w walce z konkurencją, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Wrzosek W. (1999), Przewaga konkurencyjna, „Marketing i Rynek", nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131412291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.