PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 29 | nr 85 | 49--80
Tytuł artykułu

Identyfikacja zagrożeń wypłacalności banku

Warianty tytułu
Identification of the threats to bank solvency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświecony zagadnieniom związanym z niebezpieczeństwem niewypłacalności banku. Ze względu na olbrzymią role instytucji finansowych w funkcjonowaniu i stabilizacji gospodarki krajowej i globalnej, a także zważywszy skale skutków upadłości banku, szczególny nacisk kładzie się na identyfikację potencjalnych zagrożeń jego wypłacalności. W opracowaniu są prezentowane wyniki badań wskazujące główne czynniki prowadzące do trudności finansowych banków, a także kierunki analiz wykorzystywanych przez instytucje nadzorcze, służące wczesnej identyfikacji sygnałów możliwych zagrożeń. Wymieniono także rodzaje informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych i innych dokumentów, które powinny być wykorzystane przez biegłych rewidentów przed wydaniem opinii na temat zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concentrates on the issue of threats to the solvency of a bank. Because of the huge role of financial institutions in the functioning and stabilization of national and global economy, and taking into consideration the scale of consequences, particular attention is paid to the identification of potential risks of bank insolvency. The results of research identifying the main factors leading to the bank financial distress are presented, as well as the direction of analysis performed by bank supervisors in early warning systems. The kinds of information coming from financial statements and other sources are also enumerated, which should be used by auditors before presenting their opinion about the grounds of going concern assumption. (original abstract)
Rocznik
Tom
29
Numer
Strony
49--80
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Bank Failure. An Evaluation of the Factors Contributing to the Failure of the National Banks, Office of the Comptroller of the Currency, Washington, June 1988.
 • [2] Bank Holding Company Supervision Manual, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, December 2003.
 • [3] Bankowość. Podręcznik akademicki, praca zb. pod red. Jaworskiego Wł. L. i Zawadzkiej Z., Poltext, Warszawa 2001.
 • [4] Barber J.R., Chang Ch.-H., Thurston D.C., Bank Failure, Risk, and Capital Regulation, "Journal of Economics and Finance", Vol. 20, No.3, Fali 1996, ss. 13-20.
 • [5] Basel Committee on Banking Supervision, Bank Failures in Mature Economies, Working Paper No 13, BIS, Basel, April 2004.
 • [6] Basel Committee on Banking Supervision, Internal audit in banks and the supervisor's relationship with auditors, BIS, Basel, August 2001.
 • [7] Basu S., Why do banks fail?, "International Review of Applied Economics", Vol. 17, No. 3, My 2003, ss. 231-248.
 • [8] Bączyk M., "Stan zagrożenia wypłacalności" i "stan niebezpieczeństwa niewypłacalności banku" Ekwiwalentność czy odmienność formuł prawnych?, "Bezpieczny Bank", nr 1/2 (12/13)72001, ss. 66-68.
 • [9] Bordo M., Regulation and Bank Stability, The World Bank Policy Research Working Paper 1532, November 1995.
 • [10] Bugajny T., System Oceny Ryzyka związanego z pożyczkami udzielanymi bankom przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wykorzystywany do celów monitorowania, "Bezpieczny Bank", 4(19), 2002, ss. 6-28.
 • [11] Calomiris Ch.W., Mason J.R., Causes of US banks distress during the depression, NBER Working Paper 7919, National Bureau of Economic Research, Cambridge, September 2000.
 • [12] Cannata F., Quagliarello M., Market and Supervisory Information: Some Evidence from Italian Banks, The University of York Discussion Papers in Economics No. 2004/4.
 • [13] Caprio G., Honohan P., Restoring Banking Stability: Beyond Supervised Capital Requirements, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 13, No. 4, Fali 1999, ss. 43-64.
 • [14] Caprio G., Klingebiel D., Bank Insolvencies. Cross-country Experience, The World Bank Policy Research Working Paper 1620, July 1996.
 • [15] Cebula R.J., New evidence on determinants of bank failures in the US, "Applied Economics Letters", 6/1999, ss. 45-47.
 • [16] Commercial Bank Examination Manual, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, May 2004.
 • [17] Cordella T., Yeyati E.L., Bank bailouts: moral hazard vs. value effect, "Journal of Financial Intermediation" 12 (2003), ss. 300-330.
 • [18] Demirguc.-Kunt A., Huizinga H., Market discipline and deposit Insurance, "Journal of Monetary Economics" 51 (2004), ss. 375-399.
 • [19] Detecting Red Flags in Board Reports. A Guide for Directors, Office of the Comptroller of the Currency, Washington D.C., October 2003.
 • [20] Estrella A., Sangkyun P., Peristiani S., Capital Ratios as Predictors of Bank Failure, "FRBNY Economic Policy Review", July 2000, ss. 33-52.
 • [21] Eyanoff D.D., Wal L.D., Measures of the Riskiness of Banking Organization: Subordinated Debt Yields, Risk-Based Capital, and Examination Ratings, Bank of England, Conference on Banks and Systemic Risk Proceedings, 23-25 May 2001.
 • [22] Fraser D.R., Fraser, L.M., Evaluating Commercial Bank Performance. A Guide to Financial Analysis, Bankers Publishing Company, 1991.
 • [23] Glennon D., Golan A., A Markov Model of Bank Failure Estimated Using a Information-Theoretic Approach, OCC Economic Working Paper WP2003-1, March 2003.
 • [24] Gropp R., Vesala J., Vulpes G., Equity and bond market signals as leading indicators of bank fragility, BIS, CGCF Conference "Risk Measurement and Systemic Risk", Yolume No 2, part 17, October 2002.
 • [25] Gunther J.W., Levonian M.E., Moore R.R., Can The Stock Market Tell The Supervisors Anything They Don't Already Know?, "Federal Reserve Bank of Dallas Economic and Financial Review", second quarter 2001, ss. 2-9.
 • [26] Heffernan S., Modern Banking in Theory and Practice, J. Whiley and Sons, Chichester 1996.
 • [27] Henebry K.L., Do cash flow variables improve the predictive accuracy of a Cox proportional hazards model for bankfailure?, "The Quarterly Review of Economics and Finance", Vol. 36, No. 3, Fali 1996, ss. 395-409.
 • [28] Hoggarth G., Reis R., Saporta V., Cost of banking system instability: some empirical evidence, Money, Macro and Finance Conference Proceedings, London, September 2000.
 • [29] Hooks L.M., Capital, Asset Risk and Bank Failure, Occasional Paper 47, Group of Thirty, Washington 1994.
 • [30] Hononan P., Banking System Failures in Developing and Transition Countries: Diagnosis and Prediction, BIS Working Papers Nr 39, BIS, Monetary and Economic Department, Basic, January 1997.
 • [31] Hutchinson M., McDill K., Are AllBanking Crises Alike? The Japanese Experience in International Comparison, "Journal of the Japanese and International Economies", 13/1999, ss. 155-180.
 • [32] Hwang D-Y,. Lee Ch. F., Liaw K.T., Forecasting bank failures and deposit insurance premium, "International Review of Economies and Finance", 6(3), 1997, ss. 317-334.
 • [33] International Auditing Practices Statement 1004 - The relationship between banking supervisors and banks' external auditors, [w]: Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements. 2004 Edition, IFAC, New York, 2004.
 • [34] Iwanicz-Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002 a.
 • [35] Iwanicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe - zagadnienia ogólne, "Bezpieczny Bank", 4 (19), 2002 b, ss. 29-36.
 • [36] Iwanicz-Drozdowska M., Systemy oceny instytucji finansowych, "Bezpieczny Bank", 2/3 (17/18), 2002 c, ss. 98-118.
 • [37] Jackowicz K., Sygnały rynkowe w procesie nadzorczym w świetle wybranych badań empirycznych, "Bezpieczny Bank", 4 (19), 2002, ss. 37-60.
 • [38] Jagtiani J., Kolari J., Lemieux C., Shin H., Early warning models for bank supervision: simpler could be better, "Economic Perspectives", 3Q/2003, Federal Reserve Bank of Chicago, ss. 49-60.
 • [39] Jagtiani J., Lemieux C., Market Discipline Prior to Bank Failure, "Journal of Economies and Business", Vol. 53, Issues 2-3, March-June 2001, ss. 313-324.
 • [40] Jordan J.S., Pricing Bank Stocks: The Contribution of Bank Examinations, "New England Economic Review", May/June 1999, ss. 39-53.
 • [41] Konat W., Sowińska L, System monitorowania w BFG sytuacji banków komercyjnych, "Bezpieczny Bank", 1(16), 2002, ss. 49-69.
 • [42] Llewellyn D.T., An analysis of the causes of the recent banking crises, "The European Journal of Finance", 8, 2002, ss. 152-175.
 • [43] Marcinkowska M., Przewidywanie zagrożenia bankructwem -przykładowe modele i narzędzia stosowane do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 11 (67), 2002.
 • [44] Miller W.R., Bank Failures in Connecticut: a Study and Comparison of Performance, "American Business Review", January 1996, ss. 25-37.
 • [45] Problem Bank Identification, Rehabilitation, and Resolution. A Guide to Examiners, Office of the Comptroller of the Currency, Washington, January 2001.
 • [46] Rekomendacja L z dnia 7.11.2001 dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami, NBP, KNB, GINB, Warszawa 2001.
 • [47] Rogowski, G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • [48] Sahajwala R., Van der Bergh P., Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems, BIS Working Papers Nr 4, BIS, Basie, December 2000.
 • [49] Santos J.A.C., Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory: a Re- view of the Literaturę, BIS Working Papers Nr 90, BIS Monetary and Economic Department, Basie, September 2000.
 • [50] Sarkar S., Sriram R.S., Bayesian Models for Early Warning of bank Failures, "Management Science", Vol. 47, No. 11, November 2001, ss. 1457-1475.
 • [51] Sinkey J.F. Jr., Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
 • [52] Smółko M., Model nadzoru bankowego w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, "Bezpieczny Bank", nr 4(19)/2002, ss. 61-76.
 • [53] Standard and Poor's, Financial Institutions Criteria, S&P, New York, January 1999.
 • [54] Standard and Poor's, Bank Survivability Assessment, S&P, New York, September 2000.
 • [55] Stein M., The Risk Taker as Shadow: a Psychoanalytic View of the Collapse of Barings Bank, "Journal of Management Studies", 37:8, December 2000, ss. 1215-1229.
 • [56] Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej, "Materiały i Studia" nr 173, NBP, Warszawa 2004.
 • [61] Walter J.R., Closing Troubled Banks: How the Process Works, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly", Volume 90/1, Winter 2004, ss. 51-68
 • [62] Wheelock D.C., Wilson P.W., Explaining bank failures: deposit Insurance, regulation, and efficiency, "The Review of Economics and Statistics", November 1995, ss. 689-700.
 • [63] Wheelock D.C., Wilson P.W., Why do banks disappear? The determinants of U.S. banks failures and acquisitions, "The Review of Economics and Statistics", February 2000, 82(1), ss. 127-138.
 • [64] Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
 • [65] Zaleska M., Prognozowanie upadłości banków na podstawie ich sprawozdawczości, "Bezpieczny Bank", 3/4 (14/15), 2001, ss. 65-92.
 • [66] Zborowska A., Profil Oceny Banku stosowany w procesie monitorowania banków korzystających z pożyczek udzielonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, "Bezpieczny Bank", nr 1(22)72004, ss. 39-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131426198

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.