PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 29 | nr 85 | 154--186
Tytuł artykułu

Model Du Ponta jako narzędzie retro- i prospektywnej analizy ekonomicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Du Pont model as a tool of retro- and prospective economic analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą przedstawienia w nowym świetle problemu stosowania ekonomicznych równości tożsamościowych, szczególnie równania Du Ponta. Pierwsza cześć artykułu przedstawia analizę wskaźnikową na tle jej mankamentów oraz istotę interesującego typu modeli deterministycznych, czyli ekonomicznych równości tożsamościowych. Następnie autor artykułu omawia analizę piramidalną jako metodę kompleksowej analizy przyczynowej. Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z koncepcją analizy prospektywnej za pomocą modelu Du Ponta. Należy dodać, iż autor tego opracowania proponuje nowe „podejście" praktyczne, bardziej proste od dotychczas proponowanego w literaturze ekonomicznej. W zakończeniu autor artykułu formułuje kilka refleksji naukowych, ściśle związanych ze słabościami tradycyjnej analizy wskaźnikowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to present the problem of applying economic identical equations, particularly Du Pont equation in the new light. The first part of the article presents a ratio analysis against a background of its weak points and the nature of an interesting type of deterministic models, that is to say economic identical equations. Then the author of the article discusses pyramid analysis as a method of the complex variance analysis. The aim of this study is to acquaint the reader with the concept of prospective analysis with the help of Du Pont model. It should be added that the author of this paper suggests a new practical "approach", the simpler than those presented in the economic literature. Finally, the author of article formulates some scientific reflections, directly connected with the weak points of traditional ratio analysis. (original abstract)
Rocznik
Tom
29
Numer
Strony
154--186
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Ackoff R.C., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • [2] Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • [3] Adamska M., Olszański W., Ocena efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" 1991, nr 1.
 • [4] Adamska M., Problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 1-3.
 • [5] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. M. Jerzemowskiej, PWE, Warszawa 2004.
 • [6] Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 • [7] Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • [8] Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Finans-Servis, Warszawa 2002.
 • [9] Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 • [10] Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, tom II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [11] Brigham E.F., Gapeński L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • [12] Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
 • [13] Cebrowska T., Analiza finansowa, [w:], Rachunkowość finansowa i podatkowa, Redaktor naukowy T. Cebrowska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [14] Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [15] Czerwiński Z„ Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
 • [16] Czerwiński Z., Moje zmagania z ekonomią, Wyd. A.E. w Poznaniu, Poznań 2002.
 • [17] Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd. A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • [18] Golaszewski P., Urbanek P., Walińska E., Analiza sprawozdań finansowych, FRRwP, Łódź 2001.
 • [19] Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • [20] Holda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej Z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, „Rachunkowość" 2001, nr 5.
 • [21] Jakubczyc J., Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • [22] Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lodzi, Łódź '2001.
 • [23] Jeleń W., Metodyka i narzędzia analizy finansowej w praktyce, „Rachunkowość" 1998, nr 3.
 • [24] Jerzemowska M., Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa, [w:] Analiza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom I, praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego, FRRwP, Warszawa 1996.
 • [25] Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999. [26] Kalecki M., Dzieła, 1.1, Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie, PWE, Warszawa 1979.
 • [27] Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [28] Kartezjusz R., Rozprawa o metodzie, PIW, Warszawa 1952.
 • [29] Kuźniak R. Ograniczenia analizy wskaźnikowej, „Rachunkowość" 2001, nr 8.
 • [30] Leksykon rachunkowości, pod red. naukową E. Nowaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • [31] Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • [32] Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. A.E. w Krakowie, Kraków 2001.
 • [33] Nahotko S., Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • [34] Narkiewicz J., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej współczesnego przedsiębiorstwa, s. 112, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście integracji europejskiej, pod red. G. Sobczyk, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • [35] Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, FRRwP, Warszawa 1998.
 • [36] Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • [37] Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003. [38] Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltex, Warszawa 2003.
 • [39] Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltex, Warszawa 2003.
 • [40] Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2002.
 • [41] Sierpiriska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • [42] Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • [43] Siwoń B., Dorobek i niedostatki systemowej informacji księgowej, „Rachunkowość" 1995, nr 12.
 • [44] Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przy kłady-zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • [45] Stanisz T., Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej, A.E. w Krakowie, Zeszyty Naukowe. Seria specjalna: Monografie nr 35, Kraków 1977.
 • [46] Stasiewski T., Z-score - indeks dla przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" 1996, nr 12.
 • [47] Szczepankowski P.J., Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, tom l, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1999.
 • [48] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
 • [49] Tuczko J., Zrozumieć finanse, wyd. 2, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • [50] Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • [51] Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 • [52] Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • [53] Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 1997.
 • [54] Waśniewski T., Skoczyłaś W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2002.
 • [55] Włoszczowski B., Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, „Rachunkowość" 1994, nr 10.
 • [56] Wprowadzenie do zarządzania firma w gospodarce rynkowej. Wykłady wybrane, pod red. J. Czupiała, wyd. A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • [57] Żurawicki S., Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, PWE, Warszawa 1969.
 • [58] Żwirbla A., Analiza odchyleń - pięta achillesowa analizy ekonomicznej (artykuł dyskusyjny), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 27 (83), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa 2005.
 • [59] Żwirbla A., Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne, WSHE we Włocławku, Włocławek 2001. [60] Żwirbla A., Przyczynek do metod oceny efektywności gospodarowania, „Rachunkowość" 1988, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131448196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.