PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 640 | 327
Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego

Warianty tytułu
Consumers' Behaviors during Leisure Time and their Conditions based on Middle-Class Consumers from the West-Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest identyfikacja wzorców zachowań w czasie wolnym, ich uwarunkowań i zróżnicowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego. Uwzględniono zarówno obiektywne uwarunkowania sposobów wykorzystania czasu wolnego realizowanych przez konsumentów (jak płeć, wiek, wykształcenie, rodzaj aktywności zawodowej, poziom dochodów, wielkość gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania), jak i subiektywne opinie i odczucia konsumentów, w tym odnoszące się do preferowanych form aktywności czasu wolnego, satysfakcji z posiadanej ilości i sposobu wykorzystania czasu wolnego oraz jego miejsca w systemie wartości. Badania pozwoliły na opracowanie wzorców wykorzystania czasu wolnego realizowanych przez konsumentów klasy średniej nie tylko w powiązaniu z ich cechami demograficznymi i sytuacją materialną, ale także stylem życia.
EN
Based on the results of primary and secondary research, the essence and patterns of consumers' behaviors during leisure time, as well as their conditioning and diversification (on the example of middle-class consumers from the West-Pomeranian Region) were presented in the deliberation. The adopted interdisciplinary and updated approach towards the issue of consumers' behaviors during leisure time, which combines the theoretical and empirical aspects, creates a new view on leisure time, emphasizing various aspects of this time, its conventional character and individualism in evaluation, which distinguishes the thesis from other works and allows filling the existing gaps in the field of publications on this subject. Especially that the issues taken up in the deliberation are on one hand little known from the theoretical side, and on the other hand significant in the cognitive and application respect. Having leisure time and the ability of its interesting usage is one of the most important issues of individuals and social groups of the „civilization subordinated to a clock". And the amount of leisure time and way of spending it are one of the important conditions of proper physical and mental human development, allowing a man to fulfill many important requirements, including: rest, discrimination, competition, membership, love, development and self-realization. The function of leisure time results in its connections with consumption. Leisure time is to a significant extent filled by consumption of goods and services, which manages this time. Consumers' behaviors in their leisure time are the effect of many, often co-related conditions, both objectively and subjectively felt by the consumer, resulting from mental and demographic qualities of the consumer, the situation of his household as well as the closer and further environment, in which he functions. The civilization changes and the social-economical transformations related with the process of transformation of polish economy have significant effect on the way time as well as the financial budget of Polish is managed, and thus the level and structure of the realized consumption, including consumption related with leisure time, creating a special area of research in this field. The subject of the author's main interest are the leisure time behaviors of consumers, who belong to the middle-class (the behaviors were considered on the example of middle-class consumers from the West-Pomeranian region), as by covering numerous social - professional groups it occupies a significant area of the social structure, maintaining its relatively high position (in relation to the possession of resources in the form of capital, knowledge and skills) and affects the whole society by creating models. The conducted primary research confirms that the home-centric way of using leisure time dominates within the area of middle-class consumers from the West-Pomeranian region, as for the general public of Poland, though there are differences in the frequency of performing some activities and their diversification is greater in the individual categories of this time. This is because the participation of the studied middle-class consumers in culture, having hobbies, reading press and books as well as actively spending leisure time (sports-recreational activities) is higher than average. Those, who belong to the middle-class more often go on excursions and tourist-leisure trips (especially during the vacation season) and spare their leisure time to self-education. Also the internal diversification of this class in terms of the material situation, social position and lifestyles affects the diversification of the realized models of spending leisure time. The results of the research were the foundation of the author's creation of the typology describing the specific profiles of middle-class consumers according to the ways of spending leisure time.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
327
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 • Adamczuk L., Szarkowski A.: Metoda, technika i organizacja badań budżetu czasu. "Wiadomości Statystyczne" 1976, nr 9.
 • Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszwa 2003.
 • Antonides G., Raaij. W.F.: Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Przekład M. Zagrodzki. PWN, Warszawa 2003.
 • Augustynek Z.: Własności czasu. PWN, Warszawa 1970.
 • Aveni A.F.: Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury. Przekład P. Machnikowski. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Badania nad wzorami konsumpcji. Red. J. Szczepański. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. P WE, Warszawa 1994.
 • Badania rynku, metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 • Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1990.
 • Bell J.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.
 • Bendyk E.: Niezapowiedziane rewolucje. Niezbędnik inteligenta. "Polityka" 2004, nr 27.
 • Berbeka J.: Dziewięć wcieleń konsumenta. "Marketing w Praktyce" 1999, nr 2.
 • Berbeka J.: Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów. "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 • Berbeka J., Niemczyk A.: Zachowania konsumentów na rynku. Pomocnicze materiały dydaktyczne. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Bielecki J.: Polacy są coraz bogatsi. "Rzeczpospolita" 2006, nr 12.
 • Bieniok H.: Zarządzanie czasem. Seria: Nowoczesne Zarządzanie w Biznesie. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Bombol M., Dąbrowska A.: Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2003.
 • Budżet czasu ludności l VI 2003-31 V2004. GUS, Warszawa 2005.
 • Budżet czasu mieszkańców Polski. Statystyka Polski, GUS, Warszawa 1978.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2002 r. GUS, Warszawa 2003.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2003 r. GUS, Warszawa 2004.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2004 r. GUS, Warszawa 2005.
 • Burlita A.: Relacje między czasem pracy a czasem wolnym jako obszarami ludzkiej aktywności (na przykładzie konsumentów klasy średniej). "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 4-5.
 • Burlita A.: Zachowania konsumentów z klasy średniej w sferze czasu wolnego i ich uwarunkowania. W: Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku. Red. A. Kusińska. IRWIK, Warszawa 2005.
 • Burlita A., Witek J.: Poziom życia mieszkańców regionu zachodniopomorskiego - raport z badań. Maszynopis powielany. Katedra Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Bywalec C.: "Nowa konsumpcja" - kluczem do rozwoju. "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 13.
 • Bywalec C.: Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych. "Ekonomista" 2001, nr 3.
 • Bywalec C.: Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 • Bywalec C., Rudnicki L.: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002.
 • Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L.: Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji. Materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985.
 • Carpentier J.B.: Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym. WSZiH, Warszawa 1996.
 • Chisnall P.M.: Consumer Behaviour. McGraw-Hill, London 1995.
 • Churchill G.A.: Badania marketingowe, podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002.
 • Churchill G.A., Peter J.P.: Research Design Effects on the Reliability of Rating Scales: A Meta-Analysis. "Journal of Marketing Research" 1984, nr 11.
 • Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K.: Czas wolny - czasem konsumpcji? PWE, Warszawa 1992.
 • Cieślik M., Bogusz A.: Siła siwych. "Wprost" 2004, nr 38.
 • Co widać przez szklany sufit? Firma w twoim stylu. "Twój Styl" 2005, nr 3.
 • Comparable Time Use Statistics. National Tables from 10 European Countries. February 2005, www.epp.eurostat.cec.eu.int.
 • Czajka S.: Z problemów czasu wolnego. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1974.
 • Davies D.: Czas. Niedokończona rewolucja Einsteina. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 • Dąbrowska A.: Konsumpcja usług w polskich gospodarstwach domowych na tle zmian warunków funkcjonowania i procesów integracyjnych z UE. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z UE. Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 • Dąbrowska A.: Konsumpcja usług w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. IRWIK, Warszawa 2000.
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty. Red. E. Kieżel. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B.: Kategoria minimum socjalnego. W: Polska bieda. Red. S. Golinowska. Warszawa 1996.
 • Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania, Warszawa 2003.
 • Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2005.
 • Dobowy budżet czasu ludności 1996. GUS, Warszawa 1998.
 • Dobowy budżet czasu mieszkańców Polski w 1984 roku. Statystyka Polski, GUS, Warszawa 1985.
 • Domański H.: Bez klasy (średniej). "Gazeta Wyborcza" z 16.01.2004.
 • Domański H.: Klasa średnia. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Warszawa 1999.
 • Domański H.: Na progu konwergencji. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Domański H.: Polska klasa średnia. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Domański H.: Społeczeństwa klasy średniej. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 • Drozdowski R.: Kontrowersje wokół klasy średniej w Polsce lat dziewięćdziesiątych. "Kultura i Społeczeństwo" 1998, nr 1.
 • Druckheim E.: O podziale pracy społecznej. PWN, Warszawa 1999.
 • Dumazedier J.: Sociology of Leisure. New York 1974.
 • Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z.: Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 • Dziubińska-Michalewicz M.: Nierówności społeczne: zróżnicowanie plac, dostęp do edukacji, uczestnictwo w kulturze. W: Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia. Red. A. Kojder. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2002.
 • Eliade M.: Sacrum iprofanum, o istocie religijności. "KR", Warszawa 1998.
 • Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W.: Consumer Behavior. A Cognitive Theory. The Dryden Press, Chicago 1993.
 • Eriksen T.H.: Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji. PIW, Warszawa 2003.
 • Eurostat Yearbook 2004. The Statistical Guide to Europe, www.epp.eurostat.cec.eu.int.
 • Falkowska M.: Czas wolny i orientacje kulturalne Polaków. W: O stylach życia Polaków. CBOS, Warszawa 1997.
 • Florek L., Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł.: Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. IPiSS, PFPiRMSP, Warszawa 2000.
 • Fontana D.: Zarządzanie czasem. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E.: Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. PWN, Warszawa 1998.
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Fromm E.: Mieć czy być. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
 • Gajewski S.: Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1987.
 • Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1998.
 • Ghauri P.N., Usunier J.C.: International Business Negotiations. Pergamon Int. Ed., Pergamon 1996.
 • Gleick J.: Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego. Przekład J. Biedroń, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 2002.
 • Green P.E., Tuli D.S.: Research for Marketing Decisions. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1979.
 • Haffner M.: Ankieta i wywiad jako metody testowania opinii konsumentów o produktach. W: Testowanie opinii konsumentów. PWE, Warszawa 1990.
 • Hampden-Turner CH., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Przekład D. Gostyńska. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • How Europeans Spend their Time. Everyday Life of Women and Men. Data 1998-2002. European Commission, Eurostat, Luxembourg 2004, www.epp.eurostat.cec.eu.int.
 • How is the Time of Europeans distributed? Differences Between Women and Men. European Time Use Survey, July 2004, www.epp.eurostat.cec.eu.int.
 • How Women and Men Spend Their Time. Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Condition, Theme 3—12/2003, www.epp.eurostat.cec.eu.int.
 • Howat G., Adsher J., Crilley G., Milne I.: Measuring Customer Service Quality in Sports and Leisure Centers. "Managing Leisure" 1996, nr 1.
 • Ilczuk D.: Sektor non-profit w kulturze. Instytut Kultury, Warszawa 1995.
 • Internetowa encyklopedia PWN. PWN, Warszawa 2004, www.encyklopedia.wp.pl.
 • Jacukowicz Z.: Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA. IPiSS, Warszawa 2000.
 • Janoś-Kresło M.: Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. SGH, Warszawa 2002.
 • Jaroszyński P.: Polska i Europa. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999.
 • Jastrzębska-Smolaga H.: W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. PWN, Warszawa 2000.
 • Jung B.: Kapitalizm postmodernistyczny. "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 • Jung B.: O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. SGPiS, Warszawa 1987.
 • Jung B.H., Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki. PWN, Warszawa 1989.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002.
 • Kaczmarek U., Grad J.: Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego. W: Kultura polska 1989-1997. Raport. Warszawa 1997.
 • Kamerschen R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 • Kędzior J., Wawrzak M.: Czas wolny w różnych jego aspektach. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Kępińska S.: Życie pod napięciem. "Pani" 2004, nr 8.
 • Kłos B.: Kształtująca się klasa średnia. W: Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia. Red. A. Kojder. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2002.
 • Kobieta i kultura czasu wolnego. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. T. VII. Wyd. DiG, Warszawa 2001.
 • Kocowski T.: Globalna koncepcja potrzeb ludzkich. W: Rozwój społeczny — system oświatowy — potrzeby ludzkie. Problemy metodologiczne. "Polska 2000" 1979, z. 1.
 • Kocowski T.: Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Kodeks Pracy, www.pracuj.pl.
 • Kolny B.: Sposoby spędzania czasu wolnego w polskich gospodarstwach domowych u progu integracji europejskiej. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. Red. K. Gutkowska, I. Ozimek. Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 • Konecki K.: Studia z metodologu badań jakościowych. Teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2000.
 • Kornak A.: Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa 1979.
 • Kostka R.: Zdrowy styl życia po polsku. W: O stylach życia Polaków. CBOS, Warszawa 1997.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Kozioł L.: Zarządzanie czasem pracy. Antykwa, Kraków 2000.
 • Kramer J.: Badania rynkowe i marketingowe. PWE, Warszawa 1994.
 • Kramer J.: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Kramer J.: Konsumpcja. Prawidłowości. Struktura. Przyszłość. PWE, Warszawa 1993.
 • Kultura czasu wolnego. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mancwel. Warszawa 1995.
 • Kultura w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2003.
 • Kundera M.: Slowness. HarperCollins, New York 1996.
 • Kurczewski J.: Siedem klas średnich. "Res Publica Nowa" 1993 nr 3.
 • "Kurier Szczeciński" z 31.12.2003.
 • Laidler D., Estrin S.: Wstęp do mikro ekonomii. Gebethner i Ska, Prentice Hall International, Warszawa 1991.
 • Lancaster K.J.: Consumer Demand. A New Approach. University Press, Columbia 1971.
 • Lebenstein H.: The Economic Theory of Fertility Decline. "The Quarterly Journal of Economics" 1975, vol. 89, nr 1.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Leszczyński A.: Nowa rewolucja seksualna. "Wiedza i Życie" 2004, nr 8.
 • Living Conditions in Europe. Statistical Pocketbook. Data 1998-2002. European Commission, Eurostat, Luxembourg 2004, www.epp.eurostat.cec.eu.int.
 • Luszniewicz A.: Statystyka poziomu życia. PWE, Warszawa 1972.
 • Luszniewicz A.: Statystyka społeczna. PWE, Warszawa 1978.
 • Łopatka A.: Encyklopedia prawa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2000.
 • Mach B.: Przemiany w strukturze i stratyfikacji społecznej. W: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
 • Mackay K., Crompton J.: Measuring the quality of recreation services. "Journal Park and Recreation Administration" 1990, nr 8.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002. GUS, Warszawa 2002.
 • "Marie Claire" 2003, nr 6.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 • Metodologia pomiaru jakości życia. Red. W. Ostasiewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Metody testowania opinii konsumentów o produktach. Red. J. Szymczak, S. Sudoł. IRWIK, Warszawa 1984.
 • Mikulewicz N.: Czas wolny a kondycja współczesnego człowieka. W: Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia. Red. H. Januszek. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 25. Poznań 2002.
 • Mills W.: Białe kołnierzyki. PWN, Warszawa 1965.
 • Misiaszek Z.: Ekonomika konsumpcji. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1977.
 • Mokrzycki E.: Nowa klasa średnia? "Studia Socjologiczne" 1994, nr 1.
 • Mowen J.C.: Consumer Behavior. Macmillan Publishing Co., New York-London 1987.
 • Myers G.: Psychologia społeczna. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Mynarski S.: Metody badań marketingowych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 • Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2000.
 • Nakielna G.: Czas wolny mieszkańców województwa katowickiego oraz sposoby jego spędzania. W: Warunki życia i bytu mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Red. L. Frąckiewicz. Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988.
 • Naumowicz K.: Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1987.
 • Nikodemska-Wołowik A.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wyd. Naukowe PWN, www.encyklopedia-pwn.pl.
 • O'Malley M.: Keeping Watch: A History of American Time. Viking, New York 1990.
 • Obuchowski K.: Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich. PWN, Warszawa 1975.
 • Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Wyd. Graf, Warszawa 2000.
 • Omachel R., Szwałek K.: Czeka nas osiem lat tłustych. "Business Week" 2005, nr 5.
 • Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.: A concept Model of Service Quality and it's Implications for Future Research. "Journal of Marketing" 1985, nr 49 (4).
 • Pawłowicz B., Bożek R.: Czas na wolny czas. "Twój Styl" 2006, nr 2.
 • Piński J., Zieliński M.: Egzekucja podatników. "Wprost" z 19.10.2003.
 • PłoskiZ.: Słownik encyklopedyczny - informatyka. Wyd. Europa, Wrocław 1999.
 • Po co ślub? Raport. "Polityka" 2004, nr 27.
 • Podgórska J., Wilk E.: Społeczeństwo - my za 20 lat. "Polityka" 2003, nr 33.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Karwowski. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2003.
 • "Polityka" 1991, nr 37.
 • "Polityka" 2003, nr 33.
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa 2004.
 • Przede wszystkim praca. "Modern Marketing", www.marketer.pl, 2003.
 • Przyszłość rozrywki. Obrazy cywilizacji. "Newsweek" 2006, nr 3.
 • Psychologia różnic indywidualnych. Red. S.E. Hampson, A.M. Dolman. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Pukas A.: Istota metody SERVQUAL i jej znaczenie dla marketingu usług. Przedsiębiorstwo - marketing - strategie. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1995.
 • Reykowski J.: Osobowość a społeczne zachowania się ludzi. KIW, Warszawa 1976.
 • Richards G.: Odmierzanie czasu - kalendarz i jego historia. Wyd. Amber, Warszawa 2002.
 • Robinson P, Godbey G.: Time for Life. The Surprising Ways Americans Use Their Time. University Park 1999.
 • Robotny jak Polak. "Polityka" 2004, nr 33.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1992. Warszawa 1992.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1993. Warszawa 1993.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1994. Warszawa 1994.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1995. Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1996, Warszawa 1996.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1997. Warszawa 1997.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998. GUS, Warszawa 1998.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999. GUS, Warszawa 1999.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000. GUS, Warszawa 2000.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001. GUS, Warszawa 2001.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa 2002.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003. GUS, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004. GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2005. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
 • Rogoziński K.: Kategorie potrzeb w teorii ekonomii. "Ekonomista" 1979, nr 3.
 • Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 • Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. P WE, Warszawa 2000.
 • Rutkowski J.: Badania jakości życia (synteza). W: Jakość życia i warunki bytu. GUS, Warszawa 1990.
 • Rutkowski J.: Jak badać jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 5.
 • Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Red. E. Kryńska. Warszawa 1999.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Sadowski B., Chmurzyński J.A.: Biologiczne mechanizmy zachowania. PWN, Warszawa 1989.
 • Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Sagan A.: Modele zachowań konsumenta. CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, www.cem.pl, 2005.
 • Seiwert L.J.: Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Biblioteka Biznesmena, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Sens życia według Polaka. "Polityka" 2004, nr 33.
 • Shiffman L.G., Kanuk L.L.: Consumer Behavior. Prentice Hall, New York 1994.
 • Sielicki J.: Style życia w Polsce. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 11.
 • Sierzputowska E.: Jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 7.
 • Słaby T.: Poziom życia, jakość życia. "Wiadomości Statystyczne 1990, nr 6.
 • Smyczek S., Sowa L: Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa 2005.
 • Solomon M.R.: Consumer Behavior. Allyn and Bacon, Needham Heights 1992.
 • Solska J.: Opiekuńcza inaczej. "Polityka" 2005, nr 46.
 • Społeczne funkcje wypoczynku i turystyki. IPiSS, Warszawa 1972.
 • Strategia rozwoju Polski do roku 2020.
 • Synteza. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
 • Strzemińska H.: Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej. PWE, Warszawa 1988.
 • Strzemińska H.: Czas pracy i jego skracanie: etapy - metody - efekty. PWE, Warszawa 1976.
 • Strzemińska H.: Praca zawodowa kobiet a ich budżet czasu. Warszawa 1970.
 • Style życia w Polsce 2001. Raporty GfK, www.gfk.com.pl.
 • Supińska J.: Dylematy polityki społecznej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
 • Suwalski A.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania sprawiedliwości społecznej. W: Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia. Red. H. Januszek. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 25, Poznań 2002.
 • Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Wyniki badań GUS, www.stat.gov.pl, 2005.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Wyniki badań GUS, www.stat.gov.pl, 2006.
 • Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 • Szromnik A.: Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju. "Marketing i Rynek" 1998, nr 11.
 • Światowy G.: Zachowania konsumenckie. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1994.
 • Tavris A., Wade C.: Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 • Taylor S.A., Sharland A., Cronin J.J. Jr., Bullard W.: Recreational Service Quality in the International Setting. "International Journal of Service Industry Management" 1993,nr 4.
 • Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania. Red. M. Pohorilli. PWE, Warszawa 1982.
 • Titkow A.: Historyczno-społeczne uwarunkowania tożsamości kobiet w Polsce. "Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna" 1999, nr 16.
 • Trompenaars K, Hampden-Turner C.: Siedem wymiarów kultury, znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Przekład B. Nawrót. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Turystyka w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2005.
 • U progu nowego millenium. Jacy jesteśmy?, www.claritas.pl.
 • Veal A.J.: Research Methods for Leisure and Tourism. Institute of Leisure and Amenity Management, Great Britain 1997.
 • Wakacje Polaków 2003, www.pentor.pl.
 • Wakacyjny wypoczynek Polaków, wyniki ogólnopolskiego sondażu z lipca 2001 r., www.obop.com.pl.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 • Walesiak M.: Zasady konstrukcji projektów badań marketingowych. "Marketing i Rynek" 1995, nr 5.
 • Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych. Red. L. Beskid. PAN, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1992.
 • Warunki życia ludności w 2002 roku. GUS, Warszawa 2003.
 • Weiss J.: Inconspicuous Consumption, American Demographic. Ithaca 2002, www.pro-quest.umi.com.
 • Whitrow G. J.: Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 • Whitrow J.: Time in History. Oxford University Press, Oxford 1988.
 • Wielka internetowa encyklopedia multimedialna, www.wiem.onet.pl.
 • Wieloaspektowe badania warunków życia ludności. GUS, Warszawa 2002.
 • Williams C.: Is the SERVQUAL Model an Appropriate Management Tool for Measuring Service Delivery Quality in the UK Leisure Industry? "Managing Leisure" 1998, nr 3.
 • Windham L., Orton K.: Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania, i preferencje e-klientów. Wyd. CedeWu Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 • Wiszniewski E.: Ekonomika konsumpcji. PWN, Warszawa 1983.
 • Witek J.: Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek. "Marketing i Rynek" 2003, nr 9.
 • Witek J.: Zróżnicowanie spożycia żywności beneficjentów przemian systemowych. Materiały na konferencję zorganizowaną z okazji 80. rocznicy urodzin prof. S. Bergera. SGGW, Warszawa 2003.
 • Wnuk-Lipiński E.: Budżet czasu — struktura społeczna - polityka społeczna. Wyd. PAN, Ossolineum, Wrocław 1981.
 • Wnuk-Lipiński E.: Czas wolny. Współczesność i perspektywy. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
 • Wnuk-Lipiński E. : Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego. W: Metody badania wykorzystania czasu wolnego od pracy. Materiały konferencyjne. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Sopot 1973.
 • Wnuk-Lipiński E.: Praca i wypoczynek w budżecie czasu. Wrocław-Warszawa-Kraków 1972. "Wprost" 2004, nr 1131.
 • Wspólnota w sieci. Obrazy cywilizacji. "Newsweek" 2006, nr 3.
 • Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Zaborowski Z.: Człowiek, jego świat i życie. Próba integracji. Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2002.
 • Zachowania konsumenckie — teoria i praktyka. Red. J. Woś. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Zachowania konsumenta. Koncepcja i badania europejskie. Red. M. Lambkin, G. Foxall, F. Raaij, B. Heilbrunn. PWN, Warszawa 2000.
 • Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność. Red. E. Kieżel. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 • Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce w procesie integracji europejskiej. W: Relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe. Red. K. Karcz, Z. Kędzior. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 • Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Zawielski F.S.: Czas i j ego pomiary. Warszawa 1981.
 • Zelmer Z.: Public relations, kreowanie reputacji firmy. Poltext, Warszawa 1992.
 • Zieliński M.: Bogactwo wróg Polaków. "Wprost" 2004, nr 38.
 • Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 roku. GUS, Warszawa 2002.
 • Żakowski J.: Jak robić dzieci. Raport. "Polityka" 2004, nr 33.
 • Życie Polaka w świetle statystyki. "Prawo i Życie" 1993, nr 28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131456821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.