PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 5 | 15--35
Tytuł artykułu

Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERM II

Autorzy
Warianty tytułu
Adjustment of the Polish Exchange Rate Regime to the ERM II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę analizy, czy i w jakim stopniu polski system kursowy jest dostosowany do zasad uczestnictwa w ERM II. Chodziło o zbadanie, czy stosowany przez NBP system kursowy jest podstawą do ustalenia centralnego kursu złotego w stosunku do euro. By to zbadać, poddano analizie porównawczej systemy kursowe Polski i 14 krajów UE spoza obszaru euro. Zbadano też zmienność kursów walut tych państw w stosunku do euro w latach 1999-2006, wykorzystując miernik ERV. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że kurs złotego w stosunku do euro cechuje najwyższa zmienność spośród kursów walut wszystkich krajów UE spoza obszaru euro, a stosowany przez NBP system niezależnego kursu płynnego nie daje podstaw do ustalenia centralnego kursu złotego w stosunku do euro. Można więc sądzić, że warunkiem włączenia złotego do ERM II jest wcześniejsza modyfikacja polskiego systemu kursowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main target of this paper is to analyze two problems: namely, whether the Polish exchange rate system is adjusted to the rules of ERM II and whether an exchange rate system that has been used in Poland since April 2000 constitutes appropriate foundation for the evaluation of the zloty/euro central rate. The paper underlines the rules and features of the exchange rate systems in countries that have been members of EU since May 2004. It presents also the results of research conducted in order to analyze the variability of exchange rates of these countries' currencies expressed in terms of the euro. In order to analyze this variability, the ERV measure was used. Conducted research leads to the conclusion that a free float exchange rate system cannot provide a base for the calculation of the zloty/euro central rate. Hence a modification of the Polish exchange rate system has to be introduced before entering the ERM II. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Backe R, Thimann, Gh., Airatibel, O., Calvo-Gonzalez, O., Mehl, A., Nerlich, C. [2004), The Acceding Countries' Strategies Towards ERM U and the Adoption of the Euro: An Analytical Review, "Occasional Paper", No. 10, EBC, Frankfurt.
 • Barber L. (1994), EU in grip of new monetary realism, "Auszüge aus Presseartikeln", No. 24, Deutsche Bundesbank, Frankfurt.
 • Bielecki S. (2005), Konstrukcja i funkcjonowanie Mechanizmu Kursowego ERM2 a Polska strategia wejścia do strefy euro, w: E. Małuszyńska (red.), Studia Europejskie, "Zeszyty Naukowe", nr 59, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Bird G. (2002), Where Do We Stand on Choosing Exchange Kate Regimes in Developing and Emerging Market Economies? "The World Economics", No. 3, s. 145-167.
 • Bordo M. (2003), Exchange Rate Regime Choice in Historical Perspective, "Working Paper", No. 9654, NBER, Cambridge.
 • Borowski J., Czogała A., Czyżewski A. (2005). Looking Forward Towards the ERMII Cetral Parity: The Case of Poland, "Économie internationale", No. 102, s. 9-31.
 • Borowski J., Brzoza-Brzezina M., Szpunar P. (2003), Exchange rate regimes and Poland's participation in ERM H, "Bank i Kredyt", nr l, s. 18-27.
 • Bratkowski A.S., Rostowski J. (1999a), Zlikwidować złotego, w: BRE, CASE, Kiedy koniec złotego, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 44, CASE, Warszawa. Bratkowski A.S., Rostowski J. (1999b), Wierzymy w euro, w: BRE, CASE, Kiedy koniec złotego, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 44, CASE, Warszawa.
 • Bratkowski A.S., Rostowski J. (1999c), Suwerenność czy unia walutował, w: BRE, CASE, Kiedy koniec złotego, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 44, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Bratkowski A.S., Rostowski J. (2001), Dlaczego jednostronna euroizacja ma sens w przypadku Polski i (niektórych) innych krajów kandydujących, artykuł przygotowany na konferencję "Polska droga do Euro", NBP. Warszawa.
 • Bubula A, Otker-Robe I. (2004), The Continuing Bipolar Conundrum, "Finance & Development", March, IMF, Washington.
 • Buiter W. H. (1997), The Economic case for Monetary Union in the European Union, "Review of International Economics", Vol. 5, No. 4, Special Supplement, s. 10-35.
 • Calvo G.A., Mishkin ES. (2003), The Mirage of Exchange Rate Regimes for Emerging Countries, "Working Paper", No. 9808, NBER, Cambridge.
 • Commission of the European Communities (2004), Report from the Commission Convergence Report 2004 (prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty), Brussels.
 • Commission of the European Communities (2006), Report from the Commission Convergence Report 2006 (prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty), Brussels.
 • Dąbrowski M. (2005), Polityka monetarna w drodze do strefy euro, w: BRE, CASE, Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 77, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Dąbrowski M. (2006), A Strategy for EMU Enlargement, w: M. Dąbrowski, J. Rostowski (rod.), The Eastern Enlargement of the Eurozone, Springer, Dordrecht.
 • Deutsche Bundesbank (1998), Operational features of the new European exchange-rate mechanism, w: Deutsche Bundesbank, Monthly Report, Frankfurt.
 • Deutsche Bundesbank (2004), European economic and monetary union, Frankfurt.
 • EBC (2004), Raport o konwergencji 2004. Wprowadzenie i streszczenie, Frankfurt.
 • ECB (1998), Press Release: 31 December 1998-Euro central rates and intervention rates in ERM II, www.ecb.int/press/ pr/date/1998/html/pr981231_3.en.html
 • ECB (2000), Convergence Repot 2000, Frankfurt.
 • ECB (2002), Convergence Report 2002, Frankfurt.
 • ECB (2003a), Press Release: 18 December 2003 - Policy position of the Governing Council of the European Central Bank on exchange rate issues relating to the acceding countries, www.ecb.int/press/pr/date/2003/litml/pr031218.en.html
 • ECB (2003b), Review of the International Role of the Euro 2003, Frankfurt.
 • ECB (2004a), Convergence Report 2004, Frankfurt.
 • ECB (2004b), Press Release: 28 June 2004 - Euro Central Rates and Compulsory Intervention Rates in ERM II, www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040628.en.html
 • ECB (2004c), Press release: 27 June 2004 - Estonian kroon included in the Exchange Rate Mechanism II, www.ecb. int/prress/pr/date/2 004/html/pr0 40 6 2 7_2 .en .html
 • ECB (2004d), Press release: 27 June 2004 - Lithuanian litas included in the Exchange Rate Mechanism II, www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040627_l.en.html
 • ECB (2004e), Press release: 27 June 2004 - Slovenian tolar included in the Exchange Rate Mechanism II, www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040627.en.html
 • ECB (2005a), Press Release: 28 November 2005 - Euro Central Rates and Compulsory Intervention Rates in ERMII, www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/pr051128.en.html
 • ECB (2005b), Press release: 25 November 2005 - Slovak koruna included in the Exchange Rate Mechanism II (ERM II), www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/pr051125_2.en.html
 • ECB (2005c), Press Release: 2 May 2005 - Euro Central Rates and Compulsory Intervention Rates in ERM II, www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/pr050502.en.html
 • ECB (2005d), Press release: 29 April 2005 - Cyprus pound included in the Exchange Rate Mechanism II, www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/pr050429_l.en.html
 • ECB (2005e), Press release: 29 April 2005 - Latvian lats included in the Exchange Rate Mechanism II, www.ecb.int/press/pr/date/2005/htrnl/pr050429.en.html
 • ECB (2005f), Press release: 29 April 2005 - Maltese lira included in the Exchange Rate Mechanism II, www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/pr050429_2.en.html
 • ECB (2005g), Review of the International Role of the Euro 2005, Frankfurt.
 • ECB (2006a), Convergence Report, December 2006, Frankfurt.
 • - - ECB (2006b), Convergence Report, May 2006, Frankfurt.
 • ECB (2007), Press Release: 2 January 2007 - Slovenia joins the euro area, www.ecb.int/press/pr/date/2007/html/pr070102.en.html
 • ECOFIN Council (1998), Communiqué: Danish and Greek participation in the new exchange rate mechanism (ERM II), Vienna, September 26, 1998, w: Danmarks Nationalbank, Monetary Review - 4th Quarter 1998, Copenhagen.
 • Frankel J. A. (2003), Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies, "Working Paper", No. 10032, NBER, Cambridge.
 • Gierałtowski P. (2004), Stabilizujące efekty pasma dopuszczalnych wahań kursu walutowego. Doświadczenia Polski z lat 1995-2000, "Ekonomia", nr 13, s. 3-23.
 • Grabowski B. (2000), Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 20-27.
 • Hochreiter E., Sitz A. (2004), Monetary Policy and EMU Enlargement: The Adoption of the Euro, "Atlantic Economic Journal", Vol. 32, No. 4, s. 263-267.
 • IMF (1999), Annual Report, Washington.
 • IMF (2000), Annual Report, Washington.
 • IMF (2001), Annual Report, Washington.
 • IMF (2002), Annual Report, Washington.
 • IMF (2003), Annual Report, Washington.
 • IMF (2004), Annual Report, Washington.
 • IMF (2005), Annual Report, Washington.
 • IMF (2006), Annual Report, Washington.
 • Jurek M. (2006a), Europejski System Walutowy jako przedpole systemu walutowego obszaru euro, w: Z. Knakiewicz (red.), Współczesny pieniądz w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Jurek M. (2006b), Próba oceny gotowości Polski do uczestnictwa w systemie walutowym obszaru euro, w: Z. Knakiewicz (red.), Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Jurek M. (2006c), Zasady i właściwości wielonarodowego systemu walutowego obszaru euro, w: Z. Knakiewicz (red.), Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kawalec S., Krzak, M. (2001), Polityka kursowa i wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 48-71.
 • Kenen P. B. (2000), Fixed Versus Floating Exchange Rates, "Cato Journal", vol. 20, No. 1, s. 109-113.
 • Kokoszczyński R. (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Koronowski A., Rozkrut, M. (2003), Towards the euro-zone through the ERM 11 - Countering Fallacies, "Bank i Kredyt", nr 11-12, s. 14-28.
 • Kozamernik D. (2004), The ERM II Issues: An Interpretation of the Slovenian Approach, "Atlantic Economic Journal", Vol. 32, No. 4, s. 268-279.
 • Krzak M. (2006), Oddzielnie do euro, w: BRE, CASE, Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 85, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Levy-Yeyati E., Sturzenegger E (2001), Exchange Rate Regimes and Economic Performance, "Staff Papers Special Issue", nr 47, IMF, Washington.
 • Lutkowski K. (1998), Euro a złoty, "Bank i Kredyt", nr 12, s. 17-23.
 • Lutkowski K. (2000), Płynny złoty, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 17, s. 20
 • Lutkowski K. (2003a), Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, "Ekonomista", nr 4, s. 425-455.
 • Lutkowski K. (2003b), Problemy polityki kursowej w drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i europejskiej Unii Gospodarczej i Wolutowej, w: NBP, Euro od A do Z, Warszawa.
 • Lutkowski K. (2004), Od złotego do euro. Źródło obaw i nadziei, Twigger, Warszawa.
 • Malaga K. (2004), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, "Prace habilitacyjne", nr 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Małecki W. (2002), Warianty polityki walutowej w Polsce w najbliższych latach, "Ekonomista", nr 5, s. 667-691.
 • Marszałek P (2006), Wybrane przesłanki koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w Polsce, w: A. Pomorska (red.), Finanse publiczne. Zjazd katedr finansowych. Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Ministerstwo Finansów (2005), Integracja Polski ze strefą euro. Uwarunkowania czlonkostwa i strategia zarządzania procesem. Warszawa.
 • NBP (2002), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • NBP (2004), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa.
 • Orłowski L. T. (2005), Zmiany w systemie polityki monetarnej na ostatnim etapie drogi do strefy euro, w: BRE, CASE, Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 77, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Pietras J. (2006), Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, w: BRE, CASE, Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 85, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Polański Z. (1998), Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 48-60.
 • Polański Z. (2004). Poland and the Euro Zone Enlargement: Monetary Policy, ERM II, and Other Issues,"'Atlantic Economic Journal", Vol. 32, No. 4, s. 280-292.
 • Rada Ministrów RP (2006), Program Konwergencji. Aktualizacja 2006, listopad, Warszawa.
 • Pruski J. (2006), Droga Polski do euro, w: BRE, CASE, Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 85, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Rawdanowicz L. W. (2006), The Choice of Euro Conversion Rates, w: M. Dąbrowski, T. Rostowski (red.), The Eastern Enlargement of the Eurozone, Springer, Dordrecht.
 • Rosati D. (2000), Płynny kurs walutowy jest niezbędny z punktu widzenia naszych planów integracyjnych, 2000, www. rosati.pi/index.php?option-com_content&task-view&id = 89&Itemid-63
 • RPP (1999), Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa. RPP (2000a), Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 roku, NBP, Warszawa.
 • RPP (2000b), Raport o inflacji w 1999 roku, NBP Warszawa
 • RPP (2001a), Raport o inflacji w 2000 roku, NBP, Warszawa.
 • RPP (2001b), Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 roku, NBP, Warszawa.
 • RPP (2002), Raport o inflacji w 2001 roku, NBP Warszawa.
 • RPP (2003a), Raport o inflacji w 2002 roku, NBP, Warszawa.
 • RPP (2003b), Średniookresowa strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP Warszawa.
 • RPP (2003c), Założenia polityki pieniężnej na 2004 r., NBP, Warszawa.
 • RPP (2004a) Raport o inflacji w 2003 roku, NBP, Warszawa.
 • RPP (2004b), Założenia polityki pieniężnej na 2005 r., NBP, Warszawa.
 • RPP (2005a), Raport o inflacji. Maj 2005, NBP, Warszawa.
 • RPP (2005b), Założenia polityki pieniężnej na 2006 r., NBP Warszawa.
 • RPP (2006a), Raport o inflacji. Lipiec 2006, NBP, Warszawa.
 • RPP (2006b), Założenia polityki pieniężnej na 2007 r., NBP, Warszawa.
 • Sławiński A. (1999), Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 15-27.
 • Slawiński A. (2001), Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, w: W Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Kryzysy walutowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sławiński A., Małecki W. (2001), Wnioski dla Polski, w: W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stanisławski G. (2005), Informacja w związku z oświadczeniem senatora Józefa Sztorca, złożonym na 79. posiedzeniu Senatu, z 26 kwietnia 2005, www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/sztorc/7902o.htm
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P. (2003), Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego? "Bank i Kredyt", nr 9, s. 4-18.
 • Szczurek M. (2006], Exchange rate regimes and nominal convergence, w: M. Dąbrowski, J. Rosiowski (red.}, The Eastern Enlargement of the Eurozone, Springer, Dordrecht.
 • Szpunar P. (1998), Cele polityki pieniężnej a jej skuteczność, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 69-83.
 • Szpunar P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa.
 • Tavlas G. S. (2003), The Economics of the Exchange Rate Regimes: A Review Essay, "The World Economy", nr 2, s. 1215-1256.
 • Tietmeyer H. (1998), The challenge of the euro for Europe for Europe, "Auszüge aus Presseartikeln", No. 11, Deutsche Bundesbank, Frankfurt.
 • Triebet J.-C. (2004), Pans seminar on the EU accession process (concluding remarks), "BIS Review", No. 15.
 • Wieczorkiewicz A.., Dąbrowska K., Gruszczyński M. (2005), Integracja walutowa Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego na tle doświadczeń unijnych, "Studia Europejskie", nr l, s. 107-124.
 • Winkler A., Mazzaferro F, Nerlich C., Thimann C. (2004), Official Dollarisation/Euroisation: Motives, Features and Policy Implications of Current Cases, "Occasional Paper", No. 11, ECB, Frankfurt.
 • Wolf J., (1994), EU Ministers Avoid Talk of Narrower Currency Bands, "Auszüge aus Presseartikeln", No. 24, Deutsche Bundesbank, Frankfurt.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131721560

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.