PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 87--99
Tytuł artykułu

Bariery wdrażania innowacji: perspektywa ICT w polskich MSP

Warianty tytułu
Barriers for innovation's implementation: ICT perspective in polish SME's
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wnioski z analizy stopnia zastosowania i barier wdrażania Technologii Informacyjnych i Telekomunikacyjnych (ICT) w polskich przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średniej wielkości (MSP). Okazuje się, że stopień wdrożenia ICT w MSP jest znacznie niższy niż w innych krajach, a wybór rozwiązań jest umotywowany głównie kosztami rozwiązań. Z tych powodów ICT w niewystarczającym stopniu przyczyniają się do osiągania celów strategicznych przedsiębiorstw. Jako główne przeszkody wdrażania ICT zidentyfikowano bariery wewnętrzne(niedostateczna wiedza i zasoby finansowe) i bariery zewnętrzne (niewłaściwa, jeżeli jakakolwiek, polityka gospodarcza rządów, której efekty w niewielkim stopniu wspierają działania innowacyjne). Taka sytuacja nie przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności MSP.
EN
The paper presents conclusions from analysis of the scope of application and barriers of implementation, of Information-Telecommunication Technologies (ICT) in Polish enterprises, Small and Medium ones in particular. It is shown that the scope of use of ICT in SME is definitely lower than in many other countries, and is motivated by costs. Therefore ICT does not contribute to the achievement of strategic objectives of enterprises. The main barriers to implementation include internal ones (such as inadequate know-how and funds), as well as external ones. External problems originate from ineffective governmental policies. Results of such policies barely support innovations, and thus these do not contribute to the enhancement of competitiveness of SME. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--99
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Brewer J.L., Project Management Best Practices to Increase Success, Encyclopedia of Information Science and Technology, Vol. 1, Idea Group Inc., 2005.
 • [2] „Computerweek", Germany, nr 49, 4.12.1998.
 • [3] Cragg P.B., King M., Small-firm computing: Motivators and inhibitors, „MIS Quarterly" 1993, 17 (1), s. 47-60.
 • [4] DeLone W.H., Firm size and the characteristics of computer use, „MIS Quarterly" 1981, 5(4), s. 51-61.
 • [5] Doukidis G.I., Smithson, Lybereas, Trends in information technology in small businesses, „Journal of End User Computing" 1994 6(4), s. 15-25.
 • [6] Duxbury L., Decady Y., Tse A., Adoption and Use of Computer Technology in Canadian Small Business: A Comparative Study, Idea Group Publishing, 2002, s. 23-25.
 • [7] European Innovation Scoreboard (EIS), European trend chart on innovation: Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Commission.
 • [8] Frątczak P., Internet w firmie, http://www.euroinfo.org.pl/spoleczenstwo/index.php?a=2830
 • [9] Gable G.G., Consultant engagement for computer systems selection: A pro-active client role in small business, „Information & Management" 1991 (20), s. 83-93.
 • [10] Grzybowska B., Juchniewicz M., Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa", Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2005, Nr 4, s. 51-57.
 • [11] Janiuk L, Strategie rozwoju i konkurencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie", Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 2005, Nr l (120).
 • [12] Jaślan M., Inwestują, ale nie ufają, „BusinessWeek - Inforama", 23.06.2005.
 • [13] Kasperkiewicz W., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Instytut ORGMASZ, Warszawa 2004, Nr 2.
 • [14] Kaufmanna A., Tödtlingb F., How effective is innovation support for SMEs? An analysis of the region of Upper Austria, „Technovation", Volume 22, Issue 3, March 2002, s. 147-159.
 • [15] Kowalski A., Nasierowski W., Wskaźniki innowacyjności w MSP w Polsce, 11. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Politechnika Łódzka, grudzień 2005
 • [16] Lapointe L., Rivard S., A Multilevel Model of Resistance To Information Technology Implementation, „MIS Quarterly", Vol. 29 No. 3, September 2005, s. 461-491.
 • [17] Lovee P., Irani Z., An exploratory study of information technology evaluation and benefits management practices ofSME in the construction industry, „Information and Management" 2004, Vol. 42 (1), s. 227-242.
 • [18] Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • [19] Mohamed A., Downtime losses take heavy toll on SMEs, „Computer Weekly", 11/30/2004, s. 20-26.
 • [20] Nasierowski W., Mierzenie innowacyjności MSP; Dylematy badań i porównań międzynarodowych, 10. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Politechnika Łódzka, grudzień 2004.
 • [21] OECD, Przegląd OECD dotyczący technologii informacyjnych, Wydanie 2004, ISBN-92-64-01685-6.
 • [22] Pieńkowska M., Badania i Rozwój a Innowacje w latach 1995-2003, INĘ PAN, Warszawa kwiecień 2005.
 • [23] Pomykalski A., Procesy integracyjne w zarządzaniu wiedzą w regionie,[w:] Wiedza jako czynnik rozwoju międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2005, s. 86-92.
 • [24] Przedpełski R., Wyniki projektu badawczego „Źródła i strategie innowacyjności przedsiębiorstw ", The Conference Board, INE PAN, Warszawa, czerwiec 2005.
 • [25] Ravarini A., Tagliavini M., Guonanno G., Information Systems Check-up as a Leverage for SME Development, Idea Group Publishing, 2002.
 • [26] Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • [27] Stawasz E., Głodek P., Stos D., Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie łódzkim — raport z badań", Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego, Łódź 2004, s. 33-35.
 • [28] Thong J.K.L et al., Top management support, external expertise and information systems implementation in small businesses, Information Systems Research, 1996 5(2), s. 1-13.
 • [29] Wong T-T., Lu Y-T., Key factors for small and medium enterprises in Taiwan to successfully implement information systems, „International Journal of Management & Enterprise Development", Vol. 2(1) 2005.
 • [30] World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2004-2005, „The Global Competitiveness Report 2005-2006", Palgrave Macmilla, 2005.
 • [31] Wróbel J., Transfer technologii warunkiem poprawy konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Akademia Podlaska, Siedlce 2005.
 • [32] Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Ipsos-Demoskop, Warszawa 2001.
 • [33] Wykorzystanie technologu informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 • [34] Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
 • [35] Żółtowski T., Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000131851858

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.