PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 7--22
Tytuł artykułu

Podstawowe dylematy nauk o zarządzaniu

Warianty tytułu
Main dilemmas of management sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł analizuje podstawowe problemy poznawcze w naukach o zarządzaniu. Przyjęte zostało stanowisko pluralizmu metodologicznego, które jednak nie wyklucza dążenia do stworzenia w przyszłości jednego paradygmatu zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focused on basic cognitive problems of management science. Methodological pluralism is main approach, but creation of one paradigm of management in future is not excluded.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Banaszyk P., Podejście do zarządzania strategicznego a wymagania naukowości badań strategii biznesowych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, pr. zb. pod red. nauk. M. Romanowskiej i P. Wachowiaka, SGH, Warszawa 2006.
 • Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Bowman E.H., Singh H., Thomas H., The Domain of Strategie Management. History and Evolution, [w:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Wittington, ed., Handbook of Strategy and Management, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2002.
 • Cellary W., Metodologia nauk o zarządzaniu z perspektywy inżyniera, [w:] Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. nauk. M. Sławińska, A.E. Poznań 2006.
 • Chełpa S., Metodologia nauk o zarządzaniu -problemy dyskusyjne, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, pr. zb. pod red. M. Trockie-go i S. Gregorczyka, SGH, Warszawa 2006.
 • Clarke T., Clegg S., Changing Paradigms. The Transformation of Management Knowledge f or the 21st Century, Harper Collins Business, London 1998.
 • Dolby R.G.A., Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, Amber, Warszawa 1998.
 • Drucker P.F., Möglichkeiten der Wissenschaftlichen Unternehmensführung, "Neue Züricher Zeitung" 1963, Nr 9.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Drucker P.F., W kierunku organizacji nowego typu, [w:] F. Hesselbein (red.), .M. Goldsmith, R. Beckhard, Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Gabara W., Nauka organizacji i zarządzania. Kierunki i tendencje, PWE, Warszawa 1989.
 • Grabski M., Między rządem a nauką - źródła konfliktu, "Nauka" 2006, nr 4.
 • Grobler A., Metodologia nauk, Wyd. Aureus - Wyd. Znak, Kraków 2006.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Heidegger M., Zasada racji, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2001.
 • Jokiel G., O celach nauki organizacji i zarządzania, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. nauk. H. Jagoda i J. Lichtarski, Wyd. A.E., Wrocław 2006.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1977.
 • Kieżun W., Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania, Internet.
 • Koontz H., The management theory jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, vol. 4, nr 1.
 • Koontz H., The management jungle revisited, "Academy of Management Review" 1980, nr 2.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. II, Wrocław 1961.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965.
 • Koźmiński A.K., Tradycyjna antynomia nauki i zarządzania, "Nauka" 2000, nr l.
 • A.K. Koźmiński (red. nauk.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Krzeczkowski K., O stanowisko nauk praktycznych, [w:] Polityka społeczna. Wybór pism, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź 1947.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej', paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski L.J., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 • Leszczyńska A., Ponownie kilka słów o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 7-8.
 • Lisiecki M., Bezpieczeństwo narodowe jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, pr. zb. pod red. M. Trackiego i S. Gregorczyka, SGH, Warszawa 2006.
 • Micklethwait J., Wooldridge A., Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2000.
 • Majchrzak J., Techniki badawcze w pracach doktorskich z zakresu zarządzania, [w:] M. Sławińska (red. nauk.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. A.E., Poznań 2006.
 • Martan L., O naukach organizacji i kierowania (zarządzania), "Badania Operacyjne i Decyzje" 1994, nr 4.
 • Morawski W., Socjologia organizacji w Polsce -perspektywy badawcze, "Organizacja i Kierowanie" 1976, nr 3/5.
 • Płoszajski P., Społeczna odpowiedzialność uczonego: między utopią wolności a niemoralnością służebności, [w:] Z. Kowalewski (red.), Wolność a służebność nauki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1991.
 • Płoszajski P., Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1985.
 • Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wyd. A.E., Wrocław 2001.
 • Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.
 • Sokal A., Bricmont J., Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 • Starościak J., Elementy nauki administracji, PWN, Warszawa 1964.
 • Sudoł S., Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 12.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Sułkowski Ł., Perspektywa interpretatywna w naukach o zarządzaniu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. nauk. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. A.E, Wrocław 2006.
 • Szpaderski A., Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 • Taylor E., Teoria produkcji, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa - Łódź 1947.
 • Trzcieniecki J., Wykład doktoranta: Nauka organizacji i zarządzania -Garść refleksji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 3.
 • Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 • Witczak H., Naukowy status nauki o zarządzaniu, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, pr. zb. pod red. M. Trackiego i S. Gregorczyka, SGH, Warszawa 2006.
 • Zieleniewski J., O problemach organizacji, PWN, Warszawa 1970.
 • Zieleniewski J., Organizacja badań naukowych, PWE, Warszawa 1975.
 • Ziman J., Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa 1972.
 • Zimniewicz K., Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu, [w:] M. Sławińska (red. nauk.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. A.E., Poznań 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000133520808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.