PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6 | 30--35
Tytuł artykułu

Dochodzenie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia po śmierci uprawnionego

Autorzy
Warianty tytułu
Persuance of Ascertaing the Discrepancies of Law of a Final Judicial Decision after the Entitled's Death
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka zarysowuje problem legitymacji do dochodzenia stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie z zakresu prawa pracy po śmierci pracownika, będącego stroną postępowania odrębnego. Dualistyczna natura skargi ukonstytuowanej w art. 4241 § 1 k.p.c. powoduje, iż przesądzenie tej kwestii nie jest łatwe. Analiza konsekwencji prawnych śmierci pracownika będącego stroną w postępowaniu odrębnym zakończonym wydaniem prawomocnego i potencjalnie niezgodnego z prawem orzeczenia pozwala przyjąć Autorce, iż legitymacja ta powinna przysługiwać tym osobom, które in concreto są następcami prawnymi niezależnie od prawnego reżimu sukcesji. Nie można tego rozumowania odnosić do sytuacji, w której uprawnienie zmarłego wygasa wraz ze śmiercią, a w jego miejsce pojawia się własne uprawnienie innych podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
Author is presenting the problem concerning to the right to persuance of ascertaing the discrepanties of law of a final judicial decision delivered within a labour law case after the employee's death. Dualistic nature of the claim provided in the art. 4241 § 1 of the civil proceedinmgs act causes difficulties as far as finding the appropriate solution is concerned. The analysis of legal consequences of the employee's death, who was the party to the proceedings within the labor law case ended by delivering of the final but violating law judicial decision let the Author to say that this right belongs to that one who is in concrete a legal succesor of the employee, independently of a type of legal succesion. But it does't mean that this thesis concernes also the situation in which the right in question belonging to the deceased expires at his death's moment, when at this moment someone else acquires his own right to persuance of ascertaing the discrepanties of law of a final judicial decision. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją (art. 417 l § 2 k.c.), "Palestra" 2006, nr 5-6, s. 119-120.
 • Ł. Błaszczak, M. Szynal, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, "Prawo Spółek" 2005, nr 4, s. 52.
 • A. Frań, Komentarz do art. 4242 k.p.c. (w:) A. Frań, Komentarz do ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 13, poz. 98) w zakresie zmian do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Lex 2005.
 • A. Górski, Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego jako podstawa skargi z art. 424' k.p.c., "Monitor Prawniczy" 2005, nr 20, s. 982.
 • J. Gudowski, Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 1, s. 5.
 • E. Hofmańska, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26.10.2005 r., III BZP 1/05, OSP 2006, nr 12, s. 631 i n.
 • E. Hofmańska, Konsekwencje prawne śmierci pracownika, Warszawa 2006, s. 195 i n.
 • E. Hofmańska, Konsekwencje procesowe śmierci pracownika w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 6, s. 116 i n.
 • A. Horak, Kilka uwag na temat skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu jako narzędzia realizacji odpowiedzialności Państwa za naruszenie prawa wspólnotowego przez sądy, "Radca Prawny" 2006, nr 3, s. 83.
 • J. Iwulski, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1992, s. 68.
 • I. Karasek, Komentarz do art. 417' k.c. (w:) I. Karasek, Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., Nr 162, poz. 1692), Lex 2004, pkt 17.
 • M. Kępiński, R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu art. 77 ust. 1 Konstytucji, "Państwo i Prawo" 2000, nr 3, s. 81.
 • H. Pietrzkowski, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, "Przegląd Sadowy" 2005, nr 4, s. 6.
 • P. Pogonowski, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu cywilnym. Problemy podstawowe (cz. 1), "Rejent" 2005, nr 10, s. 26.
 • W. Sanetra, W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym, "Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 3, s. 12.
 • J. Skoczylas, Odpowiedzialność Skarbu Państwa i innych podmiotów przy wykonywaniu władzy publicznej w noweli do kodeksu cywilnego, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 9, s. 37.
 • A. Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, tom II, Kraków 2U02, s. 488.
 • K. Świderski, Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem władzy publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 6, s. 9.
 • Uwagi o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 9, s. 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000133735933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.