PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 16 | 110--127
Tytuł artykułu

Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku europejskim. Szanse i zagrożenia

Warianty tytułu
Polish Enterprises on the Internal European Market. Opportunities and Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny skutków funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na wewnętrznym rynku europejskim. W tym celu poddano analizie rozwój MSP przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Przez porównanie z sytuacją w państwach unijnych starano się wskazać cechy wspólne i odmienność polskich MSP w stosunku do przedsiębiorstw unijnych, jak również wynikające z tego konsekwencje. Wskazano pożądane zmiany w zakresie polityki promowania przedsiębiorczości w rozszerzonej Unii z punktu widzenia sytuacji polskich przedsiębiorstw, jak również stymulowania przedsiębiorczości we wszystkich pozostałych państwach.
EN
In this article an attempt of the effects assessment was made, when it comes to functioning of the Polish SME on the internal European market. To this purpose the SME development was analysed before the accession of Poland to the European Union. Through the comparison of the situation in the EU member states, the author aimed to show not only the common features but also the dissimilarities of Polish SME to the EU enterprises, as well as consequences resulting from it. The desired changes in the enterpreneurship promotion policies in the expanded European Union were described taking into account the situation of Polish enterprises, as well as stimulating the enterpreneurship in all member countries. (AT)
Rocznik
Numer
Strony
110--127
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3.
 • Eurostat Yearbook 2003. The statistical guide to Europe, Date 1991-2001, European Commission, Brussels 2003, Science and Technology in Europe, Eurostat No 25/2004.
 • Green Paper, Entrepreneurship in Europe, COM (2003) final, Brussels 2003.
 • Handt Ł., Przedsiębiorczość w poszerzonej Unii Europejskiej, PFSL, „Niebieskie Księgi" 2003, nr 7.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa" 2003, nr 11-12, s. 96.
 • Mugler J., Betriebswirtschfaslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Spinger - Verlag, Wien, New York 1995.
 • Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP, PFPiR MSP, Warszawa 2000.
 • Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. T. Kołodziej, PWE, Warszawa 1999.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 2002 roku, PARP, Warszawa 2003.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004.
 • Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, MSZ-UKIE, Warszawa, grudzień 2002.
 • Szomburg J., Biała księga 2003, Polska wobec Strategii lizbońskiej, PFSL, Gdańsk-Warszawa 2003. Thinking small in an enlarging Europe, COM (2003) 26 final, Brussels 2003.
 • Ważniewski P., Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa" 2003, nr 5-6.
 • Wojtkowska-Łodej G., Integracja Polski z Unią Europejska w ocenie przedsiębiorstw sektora energetycznego, „Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 12.
 • Wojtkowska-Łodej G., Einfluss des Beitritts Polens zur Europäischen Union auf die Entwicklung der Klein- und Mittelunternehmen (w druku).
 • Wojtkowska-Łodej G., Handel zagraniczny Polski w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską (w:) Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unią Europejską, Uniwersytet Gdański, Sopot 2004.
 • Wojtkowska-Łodej G., Małe i średnie przedsiębiorstwa w handlu zagranicznym Polski, w: Rynek -ryzyko - sukces działalności przemysłowej, red. L. Pacholski, M. Rzeszotarska, Stowarzyszenie REFA -Wielkopolska, Poznań 1995.
 • Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor MSP, UKIE, 2003.
 • Wysokińska Z., Możliwości sprostania presji konkurencyjnej - szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, w: Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, RCSS, Warszawa, luty 2003, t. II.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000133858305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.