PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 5 | 2--8
Tytuł artykułu

Powoływanie przedstawicieli pracowników a negatywna wolność związkowa

Autorzy
Warianty tytułu
The Election of the Emploees Representation and the Negative Freedom of Trade Unions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe procedury informacji i konsultacji powstały w naszym kraju w następstwie implementacji dyrektyw unijnych do prawa krajowego. Zostały one wprowadzone ze względu na potrzebę wzmocnienia dialogu i wspierania wzajemnego zaufania w przedsiębiorstwach. Prawo do informacji i konsultacji przewiduje w szczególności ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zostało zagwarantowane także w kilku innych ustawach, a w związku z tym można mówić o określonym systemie informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami. Pewne wątpliwości może jednak wzbudzać procedura powoływania przedstawicieli pracowników na potrzeby informacji i konsultacji z pracodawcą. W szczególności nasuwa się pytanie, czy poprzez uprzywilejowanie reprezentatywnych organizacji związkowych przy wyborze organów pracowniczych polskiemu ustawodawcy udało się doprowadzić do upodmiotowienia załogi w procesie uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zasadne jest rozważenie, czy tryb wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby informacji i konsultacji gwarantuje zachowanie negatywnej wolności związkowej. Problemy te, analizowane zarówno z punktu widzenia teorii prawa pracy, jak i prawa konstytucyjnego, są przedmiotem prezentowanego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is about the rules of the election of the employees representation in Poland. Author is analysing, if rules conform with the negative freedom of trades unions. The employees participation is implemented by the trades unions, and they have the right to elect another representation. The article is debating the participation in the constitutional right. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • P. Czachorowski, Międzynarodowa Organizacja Pracy. Geneza-struktura-funkcjonowanie, Gdańsk 2002, s. 43.
 • P. Czarny, B. Naleziński, Pojęcie wolności zrzeszania się - aspekt pozytywny i negatywny (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 592-593.
 • W. Däubler, Das Arbeitsrecht, Hamburg 1998, s.111.
 • L. Florek, Prawo pracowników do informacji i konsultacji, s. 240.
 • L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2006, s. 283.
 • F. Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht, München 1997, s.374.
 • M. Gładoch, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego. Toruń 2005, s. 44 i n.
 • M. Gładoch, Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Komentarz, Toruń 2007, s. 65.
 • G. Goździewicz, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy (w:) Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, pod red. G. Goź-dziewicza, Toruń 2000, s. 61.
 • Z. Hajn, Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych a zasada negatywnej wolności związkowej (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goź-dziewicz, Toruń 2001, s. 63.
 • A. Hueck, H.C. Nipperday, Grundriß des Arbeitsrechts, Berlin i Frankfurt nad Menem 1968, s. 23.
 • S. Koczur, P. Korus, Dialog społeczny - prawo pracowników do informacji i konsultacji, Kraków 2003, s. 17.
 • Kommentar zum Gründgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, München 1989, s. 868.
 • O zasadzie wolności związkowej, Warszawa 1983.
 • F. Siemieński, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1979, s. 35.
 • W. Sokolewicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. naukowa L. Garlicki, t. IV, art. 59, Wydawnictwo Sejmowe 2005, s. 14.
 • A. Söllner, Grundriß des Arbeitsrechts, München 1991, s. 64.
 • J. Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z komentarzem, Gdynia 2006, s. 72.
 • F. Sudre, Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 1993, s. 84.
 • A.M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006, s. 280.
 • L. Wiśniewski, Wolność zrzeszania się obywateli według prawa o stowarzyszeniach z 1989 r., "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, nr l, s. 38.
 • Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego, Bydgoszcz-Kraków 2001, s. 20.
 • J. Wratny, Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa 2002, s. 22 i n.
 • J. Wratny, Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 6, s. 27-28.
 • Zasady prawa pracy. Zarys wykładu dla ekonomistów, Kraków 1985, s. 104.
 • W. Zöllner, K.G. Loritz, Arbeitsrecht. Ein Studienbuch, München 1998, s. 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000133883629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.