PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 79--95
Tytuł artykułu

Reputacja - warunek powodzenia przedsiębiorstwa na rynku

Autorzy
Warianty tytułu
Reputation - the condition of success of the company in the market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa poszukują źródeł przewagi konkurencyjnej w coraz to nowych obszarach. Współcześnie coraz więcej firm skłania się do uznania wartości niematerialnych (w tym budowania i zarządzania swoją reputacją) jako jednego z głównych czynników determinujących sukces rynkowy. Wartości niematerialne zmieniają więc sposób, w jaki firmy prowadzą interesy, postępują ze współpracownikami, sprzedaj ą usługi i rozmawiają z klientami. Zmiany te będą postępować i będą miały olbrzymie znaczenie dla strategii, krótko- i długoterminowych decyzji, dla komunikacji, a więc elementów kształtujących tożsamość, a w efekcie dla reputacji przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł koncentruje się na reputacji - rynkowym efekcie zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie. Zawiera również zestaw narzędzi pomocnych przy budowaniu reputacji przedsiębiorstwa. Całość kończy ilustracja praktyczna, zawierająca wyniki badań nad reputacją w wybranych polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies seek sources of competitive advantage in newer and newer areas. Nowadays more and more companies incline to acknowledge intangible values (including building and managing the reputation) as one of the main factors determining market success. Therefore, non-material values change the way companies do their business, treat their employees, sell services and talk to customers. Those transformations will continue and will have tremendous signification for strategies, short and long term decisions, communication and, consequently, for the reputation of companies, all of which being elements shaping identity. This article focuses on reputation - a market aspect of corporate identity management. It also contains a set of tools useful in this area. Paper analyses also the findings of the corporate reputation research from selected Polish companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--95
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Alvesson M., The business concept as a symbol, "International Studies of Management and Organisation", Fall 1998, Vol. 28, nr 3.
 • [2] Balmer J.M.T., Corporate identity and the advent of corporate marketing, "Journal of Marketing Management" 1998, Vol. 14, nr 8.
 • [3] Balmer J.M.T., Corporate Identity: Past, Present and Future, Department of Marketing, Working Paper Series, University of Strathclyde 1997.
 • [4] Barich H., Kotler P., A framework for marketing image management, "Sloan Management Review", Winter 1991.
 • [5] Bernays F.I., Down with image, up with reality, "Public Relations Quarterly" 1977, Vol. 22, nr 1.
 • [6] Bernstein D., Company Image and Reality: A Critique of Corporate Communications, Holt, Rinehart and Winston, The Advertising Association, Eastbourne 1984.
 • [7] Birkight K., Stadier M.M. (Eds), Corporate Identity, Grundlagen, Funktionen, Fallspielen, Verlag Moderne Industrie, Landsberg, 1980, [w:] Van Riel C.B.M., Principles of Corporate Communication, Prentice-Hall, London 1995.
 • [8] Boorstin D.J., The Image, Weidenfeld and Nicolson, London 1961.
 • [9] Boulding K.E., The Image, The University of Michigan Press, Ann Arbor, MI 1973.
 • [10] Bromley D.B., Reputation, Image and Impression Management, John Wiley&Sons, Chichester 1993.
 • [11] Brown T.J., Cox E.L., Corporate associations in marketing and consumer research: a review, "Corporate Reputation Review" 1997, Vol. 1, nr 1-2.
 • [12] Brown T.J., Dacin A., The company and product: corporate associations and consumer product responses, "Journal of Marketing", January 1997, Vol. 61.
 • [13] Budd J., A mirror of the corporate image, "SAM Advanced Management Journal", January 1969, Part 34.
 • [14] Caruana A., Corporate reputation: concept and measurement, "Journal of Product and Brand Management" 1997, Vol. 6, nr 2.
 • [15] Crissy W.J., Image: what is it?, "MSU Business Topics", Winter 1971.
 • [16] Davies G., Miles L., Reputation management: theory verus practice, "Corporate Reputation Review" 1998, Vol. 2, nr 1.
 • [17] Dichter E., What is an image?, "Journal of Consumer Marketing", Winter 1985, Vol. 2.
 • [18] Dowling G.R., Developing your corporate image into a corporate asset, "Long Range Planning" 1993, Vol. 26, nr 2.
 • [19] Dutton I.E., Dukerich J.M., Harquail C.V., Organisation images and member identification, "Administrative Science Quarterly" 1994, nr 39.
 • [20] Enis B.M., An analytical approach to the concept of image, "California Management Review", Summer 1967, Vol. 9.
 • [21] Fombrun C.J., Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, MA 1996.
 • [22] Fombrun C.J., Van Riel C.B.M., The reputation landscape, "Corporate Reputation Review" 1997, Vol. 1, nr 1-2.
 • [23] Fombrun C.J., Rindova V., Who 's tops and who decides? The social construction of corporate reputations, working paper, New York University Stern School of Business, New York, NY 1996.
 • [24] Fombrun C.J., Shanley M., What's in a name? Reputation building and corporate strategy, "Academy of Management Journal" 1990, Vol. 33.
 • [25] Gates J., McDaniel R., Profiling the utility image, "Public Relations Utilities Fortnightly", 11 November 1972.
 • [26] Gotsi M., Wilson A.M., Corporate reputation: seeking a definition, "Corporate Communications: An International Journal" 2001, Vol. 6, nr 1.
 • [27] Gray R., Trendspotting: the top 150 PR consultancies 1999, "PR Week", 30 April 1999.
 • [28] Gray E.R., Balmer J.M.T., Managing image and corporate reputation, "Long Range Planning" 1998, Vol. 31, nr 5.
 • [29] Grunig J.M., Image and substance: from symbolic to behavioural relationships, "Public Relations Review" 1993, Vol. 19, nr 2.
 • [30] Herbig P., Milewicz J., To be or not to be... credible that is: a model of credibility among competing firms, "Marketing Intelligence&Planning" 1995, Vol. 13, nr6.
 • [31] Ind N., The Corporate Brand, MacMillan Press, London 1997.
 • [32] Kennedy S.H., Nurturing corporate images: total communication or ego trip?, "European Journal of Marketing" 1977, Vol. 11, nr 3.
 • [33] Kosnik T.J., Corporate positioning: How to Assess - and Build- a Company's Reputation, "Harvard Business School Press" 1989.
 • [34] Martineau P., The Personality of the Retail Store, "Harvard Business School Press", January/February 1958.
 • [35] Mason C., What image do you project, "Management Review", November 1993, nr 82.
 • [36] McMillan G.S., Joshi M.P., Sustainable competitive advantage and firm performance: the role of intangible resources, "Corporate Reputation Review" 1997, Vol. l,nr 1-2.
 • [37] Normann R., Service Management: Strategy and Leadership in Service Business, John Wiley&Sons, Chichester 1984.
 • [38] Ollins W., Corporate Identity: Making Business Strategy Visible through Design, Thames and Hudson, London 1989.
 • [39] Post I.E., Griffin J.J., Corporate reputation and external affairs management, "Corporate Reputation Review" 1997, Vol. 1, nr 1.
 • [40] Rindova V.P., The image cascade and the formation of corporate reputations, "Corporation Reputation Review" 1997, Vol. 1, nr 1-2.
 • [41] Saxton K., Where do reputations come from?, "Corporate Reputation Review" 1998, Vol. I,nr4.
 • [42] Schafhauser S., How to keep your company image, "Public Relations Journal", October 1967.
 • [43] Schrum W., Wuthnow R., Reputational status of organisations in technical systems, "American Journal of Sociology" 1988, Vol. 93, nr 4.
 • [44] Semons A., Reputation management: the Shandwick way, "Corporate Reputation Review" 1998, Vol. 1, nr 4.
 • [45] Sitko W., Zarębska A., Rynkowe efekty zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie, materiały z międzynarodowej konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu, Kazimierz Dolny 2006.
 • [46] O'Sullivan T., Key Concepts in Communication, Methuen, London 1983.
 • [47] Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [48] Zarębska A., Reputacja przedsiębiorstwa - kapitał strategiczny przedsiębiorstwa, materiały z międzynarodowej konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka, Kazimierz Dolny, 27-28 września 2004.
 • [49] Zarębska A., Reputacja - efekt zarządzania tożsamością organizacyjną, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000133953606

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.