PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 97--113
Tytuł artykułu

Strategia wiedzy - kultura wiedzy

Warianty tytułu
Knowledge strategy - knowledge culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie wartości i praktyk charakterystycznych dla kultury organizacyjnej sprzyjającej realizacji określonego rodzaju strategii wiedzy. Tak postawiony cel wymaga z jednej strony doprecyzowania pojęcia "strategia wiedzy" oraz zidentyfikowania szczegółowych rodzajów strategii wiedzy. Z drugiej strony, konieczne jest zaprezentowanie strategicznej roli kultury organizacyjnej oraz praktyk i wartości kulturowych. Ostatecznie można sformułować tezę o konieczności świadomego kształtowania wartości i praktyk kulturowych sprzyjających realizacji określonej strategii wiedzy, co obala mit o uniwersalnej kulturze wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
An identification of values and practices which are characteristic for organizational culture and reinforcing certain knowledge strategies is the main goal of this article. Such assumptions brought the need for precise definition of "knowledge strategy" concept. Knowledge strategies most accurate to different arts of knowledge are also identified. Moreover, this paper proves a vital importance of organizational culture, its values and practices. Therefore, an opinion about crucial aspect of conscious construction of cultural values and practices that strengthen the certain strategies of knowledge is fully justified. At the same time, this disproves one, universal knowledge management model perfect for any business culture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--113
Opis fizyczny
Bibliografia
 • [1] Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1988.
 • [2] Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • [3] Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • [4] Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • [5] Chandler A,, Strategy and Structure, MIT Press, Cambrigde 1962.
 • [6] Dalkir K., Knowledge management in theory and practice, Elsevier, Oxford 2005.
 • [7] Deal T.E., Kennedy A.A., Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts 1982, 2000.
 • [8] Dworzecki Z., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stroną paradygmatu organizacji uczącej się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 1.
 • [9] Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 • [10] Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • [11] Glińska-Neweś A., Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr l (95).
 • [12] Glińska-Neweś A., Miękkie składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło jego przewagi konkurencyjnej, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • [13] Goffee R., Jones G., The Character of a Corporation. How your Company's Culture can make or break your Business, Harper Collins Publishers, Harper Business, New York 1998.
 • [14] Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 • [15] Hampden-Turner C., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • [16] Handy C.B., Understending Organizations, Penguin Books, Clays Ltd., St Ives pic Filmset in 9/11 pt Linotron Times 1976/1993.
 • [17] Harrison R., Understanding our Organizations Character, "Harward Business Review" 1972, nr 3.
 • [18] Hauschild S., Licht T., Stein W., Creating a knowledge culture, The McKinsey Quarterly 2001, nr 1.
 • [19] Hofstede G., Kultury i Organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • [20] Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 • [21] Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 • [22] Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 2003.
 • [23] Kandemir D., Hult G.T.M., A conceptualization of an organizational learning culture in international joint ventures, "Industrial Marketing Management" 2005, nr 34.
 • [24] Kets de Vries M., Miller D., Personality, culture and organization, "Academy of Management Review" 1986, nr 11.
 • [25] Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • [26] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • [27] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznym organizacjom, PWE, Warszawa 2005.
 • [28] Maier R., Remus U., Implementing process-oriented knowledge management strategies, "Journal of Knowledge Management" 2003, Vol. 7, nr 4.
 • [29] McGill M.E., Slocum J.W., Das intelligente Unternehmen. Wettbewerbsvorteile durchschnelle Anpassung an Marktbedürfnisse, Stuttgart 1996.
 • [30] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 • [31] Nichani M., Understanding Organisational Culture for Knowledge Sharing, Australian Flexible Learning Community 2004.
 • [32] Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 • [33] Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • [34] Pearce II J., Robinson R. jr., Strategie Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood 1991.
 • [35] Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • [36] Peters T.J., Management Decision, "Business Policy in Action" 1993, Vol. 31, nr 6.
 • [37] Pszczołowski T., Organizacja od dołu i od góry, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • [38] Rowe A.J., Mason R.O., Dickel K.E., Snyder N.H., Strategie Management: A Methodological Approach, Addison-Wesley Pub. Co, 1990.
 • [39] Rue L., Holland P., Strategic Management. Concept and Experience, Me Graw-Hill, New York 1986.
 • [40] Senge P., Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • [41] Sikorski Cz., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 • [42] Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [43] Stankiewicz M.J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora Tonik, Toruń 2006.
 • [44] Stańczyk S., Stańczyk-Hugiet E., Kultura organizacyjna - strategiczny zasób organizacji przyszłości, [w:] Management Forum 2020: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa 2006.
 • [45] Stańda A., Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowania, zmiana, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, tom II, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 • [46] Stańda A., Kultura organizacyjna w perspektywie strategicznej, [w:], Zimniewicz K. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe 33, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.
 • [47] Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 • [48] Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • [49] Sułkowski Ł., Czy możliwe jest kształtowanie kultury organizacyjnej?, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 • [50] Thompson J., Strategie Management. Awareness and Change, Chapman and Hall, London 1991.
 • [51] Ulrich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • [52] Zack M., Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" 1999, Vol. 41, nr 4.
 • [53] Zack M., A Strategie Pretext for Knowledge Management, Presentation for the Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Athens 2002, April 5-6.
 • [54] Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji: Identyfikacja kultur znanych firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000133953734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.