PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 728 | 81--108
Tytuł artykułu

Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii

Warianty tytułu
The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono definicje i koncepcje klastra oraz typologię i przyczyny tworzenia klastrów. Zaprezentowano determinanty sukcesu klastrów oraz metodologię ich badania. Szczegółowo omówiono Krakowski Park Technologiczny - Specjalną Strefę Ekonomiczną.
EN
In order to meet the challenges of dynamic competition, the modern economy must be based on knowledge, science, innovation and R&D. Its competitive potential is created precisely on the basis of those factors. The simplest way of supporting those processes is to create technology parks, which in future may become structures that take the form of clusters. In this article, the author analyzes the potential of the Kraków region in terms of the conditions and possibilities for investment and for the emergence of structures that can ensure the high competitiveness of the region and its companies. The authors also analyze the factors behind the possible emergence within the framework of the Kraków Technology Park of structures known as clusters. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--108
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Practical Guide to Cluster Development, DTI, London 2001.
 • Berg L. van den, Braun E., Winden W. van, Growth Clusters in European Cities: An Approach, „Urban Studies" 2001, nr 38.
 • Bergman E.M., Feser E.J., Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Aplica-lions, Regional Research Institute, West Virginia University, 1999.
 • Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris 1999.
 • Brodzicki T., Szulika S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4 (110).
 • Business Clusters in the UK-A First Assessment, DTI, London 2001.
 • Christensen P., McIntyre N., Pikholz L., Bridging Community and Economic Development, A Strategy for Using Industry Clusters to Link Neighborhoods to the Regional Economy, Shore-bank Enterprise Group, Cleveland 2002.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2002.
 • Dziemianowicz W., Swianiewicz P., Atrakcyjność inwestycyjna miast, Raport IBnGR, Warszawa 2001.
 • Dzierżanowski M., Szulika S., Tamowicz P., Wojnicka E., Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce. Raport końcowy, IBnGR, Gdańsk 2004, http://www.parp.gov.pl/doc/innowacje/in-now_parkiraport.pdf.
 • Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, European Commission Enterprise Directorate-General, Bruksela 2003.
 • Grycuk A., Koncepcja gron w teorii i praktyce, „Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 3 (113).
 • Ketels C., The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Further Developments, Materiały konferencyjne: NRW Conference on Clusters, Duisburg 2003.
 • Ketels C, Lindqvist G., Solvell O., The Cluster Initiative Greenback, Ivory Tower AB, Sztokholm 2003.
 • Knorringa P., Meyer-Stamer J., New Dimensions in Local Enterprise Co-operation and Development: From Clusters to Industrial Districts, ATAS Bulletin XI „New approaches to science and technology co-operation and capacity building", The Hague-Duisburg 1998.
 • Liberska B., Wspólczesne procesy globltizacji światowej, „Bank i Kredyt", Dodatek Bankowe ABC, 2000, nr 1-2.
 • Linde C. van der, The Demography of Clusters - Findings from the Cluster Meta-Study [w:] Innovation Clusters and Interregional Competition, red. J. Brocker, D. Dohse, R. Soltwedel, Springer-Verlag, Berlin-New York 2003.
 • Martin R., Sunley P., Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?, Materiały konferencyjne: Regional Studies Association Conference on Regionalising the Knowledge Economy, London 2001.
 • Meyer-Stamer J., Clustering, Systemic Competitiveness and Commodity Chains: How Firms, Business Associations and Government in Santa Catarina/Brazil. Respond to Globalization, International Institute for Labour Studies, Geneva 1998.
 • Munnich Jr. L.W., Schrock G., Cook K., Rural Knowledge Clusters: The Challenge of Rural Economic Prosperity, Economic Development Literature and Practice: No. 12, University of Minnesota 2002.
 • National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 • Networks of Enterprises and Local Development. Competing and Co-operating in Local Productive Systems, OECD, Paris 1996.
 • Pilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Pilarska C., Stańczyk Z., Udział malych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków (w druku).
 • Porter M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterly" 2000, vol. 14, nr 1.
 • Porter M.E,, On Competition, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Raport UE o perspektywie badań i technologii, „Rzeczpospolita", 12.02.2005.
 • Roelandt T., den Hertog P., Cluster Analysis and Cluster-based Policy. The State of the Art [w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris 1999.
 • Roelandt T., den Hertog P., Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making in OECD Countries: An Introduction to the Theme [w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris 1999.
 • Rosenfeld S.A., A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions. European Union-Regional Innovation Strategies, Regional Technology Strategies, Carrboro, North Carolina 2002.
 • Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, „European Planning Studies" 1997, vol. 5, nr 1.
 • Rosenfeld S.A., Business Clusters in America: Strategies and Synergies, Projekt przygotowany dla OECD, Paryż 1995.
 • Rosenfeld S.A., Industrial Strength Strategies: Regional Business Clusters and Public Policy, Aspen Institute, Washington DC 1995.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Strategia Rozwoju Krakowa -projekt, Kraków 29.10.2004.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z poźń. zm.
 • Whalley J., den Hertog P., Clusters, Innovation and RTOs - A Synthesis of the Findings from the RISE Cluster Studies, University of Strathclyde, Dialogic, Glasgow 2000.
 • Wojnicka E., Rot P., Piekarec T., Sektor przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce, IBnGR, „Polska Regionów", nr 24, Gdańsk 2000.
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Bodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Gdańsk 2001.
 • Zalewski A., Globalizacja gospodarki a rozwój lokalny [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 860, Wrocław 2000.
 • Zasiadły K., Definicje Parków Naukowo- Technologicznych, www.soipp.org.pl/parki/parki_kz.htral.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000134108644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.