PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 260
Tytuł artykułu

Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji

Warianty tytułu
Information Technologies in Knowledge Management in Organization.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano wiedzę jako najważniejszy obecnie czynnik powodzenia w działalności gospodarczej, zasób decydujący w walce konkurencyjnej oraz rozstrzygający o wartości organizacji gospodarczej. Zaprezentowano modele procesów tworzenia wiedzy organizacji oraz specyfikę realizacji tych procesów na poszczególnych poziomach wiedzy w organizacji. Przedstawiono genezę i istotę zarządzania wiedzą w organizacji oraz strategie zarządzania wiedzą, które są podstawą właściwie dobieranych rozwiązań technologicznych w przetwarzaniu wiedzy w organizacji. Scharakteryzowano podstawowe technologie informatyczne stosowane w zarządzaniu wiedzą jawną. Omówiono podstawowe technologie informatyczne stosowane w zarządzaniu procesami tworzenia wiedzy w organizacji. Przedstawiono możliwości i trudności budowy zintegrowanego systemu zarządzania wiedzą obejmującego dzielenie się wiedzą jawną oraz tworzenie nowej wiedzy. Zaprezentowano rozwiązania technologiczne proponowane dla najnowszej generacji systemów zarządzania wiedzą.
EN
The author described knowledge as the most important factor of succes in enterprise. Creating knowledge in organisation and realization of this process on particular levels of knowledge in organisation were presented. Also genesis and essence of knowledge management and strategies of knowledge management were showed in this paper. Problems of creating knowledge management system were described together with technological solutions for the newest generation knowledge management systems. (KZ)
Rocznik
Strony
260
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aamodt A., Nygard M.: Different Roles and Mutual Dependencies of Data, Information and Knowledge. "Data and Knowledge Engineering" 1995, No 16.
 • Abramowicz W.: Knowledge-Based Information Retrieval and Filtering from the Web. Kluwer Academic Pubs. 2003.
 • Applehans W., Globe A., Laugero G.: Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach. Reading 1999.
 • Abramowicz W., Kaczmarek T., Kowalkiewicz M.: Tworzenie map tematów wspomagane hierarchiczną analizą skupień oraz analizą współwystapień. W: [NDD2003], s. 17-29.
 • Alavi M., Leidner D.E.: Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. "MIS Quarterly" 2001, No 25.
 • Albitz P., Liu C.: DNS i BIND. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1999.
 • Anastazji T.: Communicating for Results. Menlo Pare, CA: Cummmnig Publishing Co. 1972.
 • Andersen A.: Systemy Wspomagania Decyzji - materiały konferencyjne. Warszawa 2-3 czerwca 1998.
 • Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M. (red.): Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. AE, Wrocław 2004.
 • http://www.apqc.org
 • Ayer D.: What is Communication. W: Studies in Communication. University Collage, London 1955.
 • Baborski A.: Pozyskiwanie wiedzy. AE, Wrocław 1998.
 • Baborski A.: Pozyskiwanie wiedzy. AE, Wrocław 2001.
 • Bąbel B., Morzy M.: Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych. V Konferecja Ploug, Zakopane 1999.
 • Bassara: "I weź tu dogadaj się" - Ontologie. "Gazeta IT" 2004, nr 1 (20).
 • Bazewicz M.: Metody i techniki reprezentacji wiedzy w projektowaniu systemów. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
 • Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. SGH, Warszawa 2004.
 • Berelson B., Steiner G.: Human Behaviour. Hartcourt, Brace and World, New York 1964.
 • Beynon-Davies P.: Systemy baz danych. WNT, Warszawa 2003.
 • Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K.: Model hurtowni danych o procesach przetwarzania dokumentów w ING BSK.
 • Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K., Ziemba E., Mullins R.: On-line Intelligent Training System for Internet Marketing by SME's. In: Business Information Systems. Ed. by W. Abramowicz. AE, Poznań 2004.
 • Błażewicz J., Kubiak W., Morzy T., Rusinkiewicz M.: Handbook on Data Management in Information Systems. Springer Verlag, Berlin 2003.
 • Backhouse J., Liebenau J., Land F.: On the Discipline of Information Systems. "Journal of Information Systems" 1991, No 1.
 • Borowieckł R., Kwieciński M. (red.): Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie: ku przedsiębiorstwu przyszłości. WNT, Warszawa 2001.
 • Borowiecki R., Kwieciński M.: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. Zakamycze, Kraków 2004.
 • Borowiecki R., Romanowska M.: System Informacji Strategicznej w Zarządzaniu. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Brdulak J: Wiedza na żądanie. CXO Magazyn Kadry zarządzającej, http://wwwcxo.pl/artykuly/25307.html, 31.01.2005.
 • Brdulak J.: Wiedza i zarządzanie wiedzą. "Echa Spedpolu" 2003, nr l (9), http://www.centrumwiedzy.edu.pl
 • Broullion L.: Nauka i teoria informacji. Warszawa 1969.
 • Brzykcy G.: Wybrane środowiska do budowania systemów agentowych. "Pro Dialog" 2003" nr 15.
 • Brzykcy G.: Izolowane i interaktywne uczenie się w systemach wieloagentowych. "Pro Dialog" 2004, nr 17.
 • Bui T., Sroka H., Stanek S., Gołuchowski J. (eds): DSS in the Uncertainty of the Internet Age. University of Economics, Katowice 2003.
 • Bunge M.: The relations of logic and semantics to ontology. "Journal of Philosophical Logic" 1974, Vol. 3.
 • Casati F.: Intelligent Process Data Warehouse for HPPM 5.0, http://www.hpl.hp.com/techreports/2002
 • Corcho O., Gomez-Perez A.: A Roadmap to Ontology Specification Language, ECAI 2000.
 • Cherry C.: Communication. W: Jacobson: A Mass Communication Dictonary. New York, Philosophical Library 1961.
 • Chua Ch., Green R.: Podstawy hurtowni danych. T.1l i 2. Oracle Corp. 1999.
 • Choroś K., Kopel M.: Studia na odległość. Cz. I. "Telenet" 2001, nr 10.
 • Chmielarz W.: Aspekty zarządzania wiedzą w systemach wspomagających zarządzanie. W: J. Gołuchowski, H. Sroka: Systemy wspomagania organizacji SWO'2000. AE, Katowice 2000.
 • Chudziak J.: Wprowadzenie w tematykę, hurtowni danych. Price Wa-terhouse. II Konferencja Systemy Wspomagania Decyzji. Warszawa 1998.
 • Chybowski W.: Duże hurtownie danych, czyli przekształcanie terabajtów danych w użyteczne informacje. PentaComp Systemy Informatyczne, Warszawa 1998.
 • Cichosz P.: Systemy uczące się. WNT, Warszawa 2000.
 • Coleman D.: Computer-Mediated Collaboration that Increases the Productivity or Functionality of Person-to-Person Processes 1992.
 • Corporate Knowledge Management Survey, http://www.apqc.org/b2/b2.html
 • Craig R.: Data Warehousing and the Web, http://www.hurwitz.com
 • Cybulka J.: OWL - język definiowania ontologii w semantycznej sieci WWW. "Pro Dialog" 2004, nr 18.
 • Czerniak J.: Informacja ł zarządzanie. PWE, Warszawa 1978.
 • Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Davenport T.H.: Know What You Know. CIO Magazine. February 15 1998, url=http://www.brint.com/, 01/10/2001.
 • DeFleur M.L.: Theories of Mass Communication. David McKay, New York 1966.
 • http://www.delphigroup.com/about/pressreleases/2002-PR/20020625-market-growth.htm
 • Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.
 • Dunaj B. (red.): Słownik języka polskiego. Wydawnictwo "Wilga", Warszawa 2001.
 • Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. P WE, Warszawa 2005.
 • Fensel D., Bussler C., Ding Y., Omelayenk B.: The Web Service Modeling Framework WSMF, electronic Commerce Research and Applications, 1(2), 2002.
 • Fensel D., Harmelen F., Ding Y., Klein M., Akkermans H.: On-To-Knowledge: Semantic Web Enabled Knowledge Management, http://www.ontoknowledge.org,2004.
 • Filipczyk B.: Zastosowanie metod analizy tekstu w procesie tworzenia baz wiedzy inteligentnych systemów informatycznych zarządzania. AE, Katowice 2002 (niepublikowana).
 • Filipczyk G.: Zastosowanie metod pozyskiwania wiedzy z danych semistrukturalnych w systemach informatycznych zarządzania. AE, Katowice 2003 (niepublikowana).
 • Filipowicz G.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa 2004.
 • Flakiewicz W.: Systemy informowania kierownictwa. PWN, Warszawa 1978.
 • Fridman N., Musen M.: SMART: Automated Support for Ontology Merging and Alignment, Twelth Workshop on Knowledge Acquisition, Modeling, and Management, Banff, Canada 1999.
 • Gajer M.: System translacji oparty na dialogu z użytkownikiem i przykładach translacyjnych. "Pro Dialog" 2002, nr 14.
 • Gajer M.: Przegląd najnowszych rozwiązań w dziedzinie translacji automatycznej. "Pro Dialog" 2003, nr 15.
 • Gallupe B.: Knowledge Management Systems. Surveing the Landscape. http://business.queensu.ca/knowledge/frameworkpapers/framework/fp_0 0-04.pdf,2000
 • Gartner Inc. http://wwwgartner.com
 • Gerbner G.: Mass Media and Human Communication Theory. W: F. Dance (red.): Human Communication Theory. Holt, Rinehart and Winston, New York 1967.
 • Giga Information Group http://www.gigaweb.com
 • Gill P.J.: Knowledge Management in the Information Age. "Oracle Magazine" 1998, Vol. 12, No 3, May/June.
 • Goliński J., Jelonek D., Nowicki A.: Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny. AE, Wrocław 2004.
 • Gladstone B.: Zarządzanie Wiedzą. Petit, Warszawa 2004.
 • Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa 2002.
 • Gorawski M., Fraczek M.: Data Warehouse. Modelowanie danych. "Software" 1999, nr 7.
 • Gorawski M., Fraczek M.: Systemy DSS: Projekt modelu hurtowni danych - dokumentowanie zmienności wymiarów. "Informatyka" 2000, nr 6.
 • Gorawski M., Fraczek M.: Systemy DSS: Projekt i opis modelu hurtowni danych. "Informatyka" 2000, nr 5.
 • Gołuchowski J., Kała A.: Mapy wiedzy jako narzędzia jej wizualizacji. W: Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara: Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. WNT, Warszawa 2004.
 • Gołuchowski J., Kania K.: Hurtownia danych o procesach jako źródło wiedzy w systemach Business Process Intelligence. W: L. Drelichowski (red.): Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2005.
 • Gorawski M., Koziatek A.: Data Warehouse: Ekstrakcja danych. "Software" 1999, nr 9.
 • Gołuchowski J.: Interakcyjne systemy wspomagania decyzji. AE, Katowice 1987 (niepublikowana).
 • Gołuchowski J.: Systemy diagnoz ekonomicznych. AE, Katowice 1997.
 • Gołuchowski J.: Pojęciowe podstawy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W: C. Olszak, H. Sroka (red.): Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowa rola systemów informatycznych. AE, Katowice 1998.
 • Gołuchowski J.: Technologiczne aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Strategia Systemów Informacyjnych 1999. Materiały konferencyjne. AE, Kraków 1999.
 • Gołuchowski J.: Metody i narzędzia informatyczne wspomagające proces interaktywnego nauczania za pomocą Internetu (e-learning). Zespołowa praca badawcza pod kierunkiem J. Gołuchowskiego. AE, Katowice 2002 (maszynopis).
 • Gołuchowski J. (red.): Zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej. Aspekty technologiczne, AE, Katowice 2003 (materiały powielone).
 • Gołuchowski J. (red.): Zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej. Zarządzanie wiedzą o procesach biznesowych. AE, Katowice 2004 (materiały powielone).
 • Gorawski M.: Data Warehouse: Systemy Wspomagania Podejmowania Decyzji. "Software" 1999, nr 5.
 • Gołuchowski J., Sroka H.: Systemy wspomagania organizacji. AE, Katowice 2001.
 • Gołuchowski J., Staś T.: Możliwości pozyskiwania wiedzy w procesie automatycznego diagnozowania serwisów informacyjnych. ECOM-02. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Gołuchowski J., Ziemba E.: Inteligentny system szkolenia w zakresie e-marketingu jako narzędzie wzbogacania wiedzy decydentów w MSP. W: J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz (red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. PAN. IBS, Warszawa 2003.
 • Gołuchowski J., Ziemba E.: Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu kompetencji pracowników na przykładzie rozwiązań TRIM AR. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2005.
 • Gołuchowski J., Pańkowska M., Smolarek M., Ziemba E.: E-learning w szkoleniach pracowników i nauczaniu w szkołach wyższych. Rezultaty międzynarodowych projektów badawczych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2004.
 • Graves M.: Projektowanie baz danych XML. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice 2002.
 • Gregory C.: Enterprise portals. The Business Case for Enterprise Information Portals. Pearson Education, London 2002.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Organizacje wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 • Grudzewski W.M., Merski J. (red.): Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych. Cz. II. 2004.
 • Gruber T.R.: A Translation Approach to Portable Ontologies. Knowledge Acquisition, 5(2), 1993.
 • Gołuchowski J., Smolarek M., Ziemba E.: E-learning as a Tool for Improving and Evaluating SME Employees' Competences in E-marketing. In: Selected Problems of IT Application. Ed. by J.K. Grabara. WNT, Warszawa 2004.
 • Guida G., Stefanini A.: Industrial Applications of Knowledge-Based Diagnosis. Eiselvier, Amsterdam 1992.
 • Hackathorn R.: Farming Web Resources for the Data Warehouse. "DM Review" 1999, Juni, http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleld=1001
 • Hackathorn R.: Web Farming for the Data Warehause, Morgan Kauffman 1999.
 • Hamscher W., Console L., de Kleer J. (eds.): Model-based Diagnosis. Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo 1992.
 • Heisig P., Mertins K., Vorbeck J.: Knowledge Management. Concepts and Best practices in Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001.
 • Hansen M.T., Nohria N., Tierney T.: What's Your Strategy for Managing Knowledge? "Harvard Business Review" 1999, Vol. 77, No 3-4.
 • Holsapple C.W.: Knowledge and its Attributes. W: C. Holsapple: Handbook on Knowledge Management. Springer Verlag, Berlin 2003.
 • Honeycutt J.: Knowledge Management Strategies. Microsoft Press, Redmond, Washington 2000.
 • Hulthage Ingemar: Reasoning with Models in Artificial Intelligence. W: W. Ras (ed.): Methodologies for Intelligent Systems 4. Elselvier 1989.
 • Hunt C.: TCP/IP - administracja sieci. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1996.
 • IDC Research http://www.idc.com,2002
 • Inmon W.H.: Building the Data Warehouse. Wiley and Sons, New York 1990.
 • Inmon W.H.: Data Architecture; The Information Paradigm. Wiley-QED, New York 1993.
 • Iwasaki Y., Vescovi M., Fikes R., Chandrasekaran B.: Causal Functional Representation Language with Behaviour-Based Semantics. "Applied Artificial Intelligence" 1995, Vol. 9.
 • Inmon W.H., Welch J.D., Glassey K.L.: Managing the Data Warehouse. John Willey & Sons, New York 1997.
 • Jakóbczyk J.: Rola zarządzania zmianą w procesie zarządzania wiedzą. Andersen Busniess Consulting, www.andersenbc.pl/Prezentacja_Teleinfo_l 1_06_03 .ppt
 • Jakubowski T.: Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych. "Gazeta IT" 2002, nr 7.
 • James J: Knowledge Maps and Knowledge Management a White Paper. www.acig.com.au/library/KMReferences.PDF, 2005
 • Java Agent Development Framework, http://jade.cselt.it/, 2004.
 • JENA - A Semantic Web Framework for Java, http://jena.sourceforge.net/index.html, 2004.
 • Jakubowski T., Wqcel K., Zalech W.: Knowledge Supply Chain Management. Materiały konferencyjne Business Information Systems 2003, Colorado Springs, USA.
 • Kamiński S.: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. KUL, Lublin 1981.
 • Kania K.: Modele temporalne w systemach informatycznych zarządzania. AE, Katowice 1999 (niepublikowana).
 • Kania K.: Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania. AE, Katowice 2004.
 • Kempa A.: Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem metody case-based reasoning. W: Ciechocinek 2005.
 • Kisielnicki J.: Informatyczna struktura zarządzania. PWN, Warszawa 1993.
 • Kisielnicki J.: Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa. "Organizacja i Kierowanie" 1997, nr 4.
 • Kisielnicki J.: Virtual organization. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • Kisielnicki J.: Zarządzanie organizacją. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J.: System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. Monografie i opracowania 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu - informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 2005.
 • Klein M.: Combining and Relating Ontologies: an Analysis of Problems and Solutions. W: A. Gomez-Perez, M. Gruninger, H. Stuckenschmidt, M. Uschold (red.): Workshop on Ontologies and Information Sharing, IJCAI'Ol. Seattle, USA 2001.
 • Kłopotek M.A.: Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001.
 • Krogh G., Nonaka L, Aben M. Making the Most of Your Company's Knowledge: a Strategic Framework. "Long Range Planning" 2001, No 34.
 • Kobielus J. G., Strategie. Obsługa procesów pracy. IDG BOOKS WORLDWIDE Poland S.A., Warszawa 1998.
 • Koźlak J., Zygmunt A.: Zaawansowane metody reprezentacji wiedzy z wybranego obszaru medycyny. Konferencja "Sieci komputerowe". Zakopane 2004.
 • Kubiak B.F. (red.): Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Kubiak B.: System zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji. W: J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki: Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny. AE, Wrocław 2004.
 • Kujawski M.: Technologie przechowywania danych w systemach OLAP. "Software" 1999, nr 4.
 • Kwieciński M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • LaBrie R., Luis R.: Information Retrieval from Knowledge Management Systems: Using Knowledge Hierarchies to Overcome Keywords Limitations. Ninth American Conference on Information Systems 2003.
 • Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 2004.
 • Lindvall M., Rus I., Jammalamadaka R., Thakker R.: Software tools for Knowledge Management. www.Docs.dtic.mil/tech/kmse/swtools4km.pdf, 2004.
 • Lausen H., Stollberg M., Hernandez R.L., Ding Y., Han S., Fensel D.: Semantic Web Portals - State of the Art Survey, www.nextwebgeneration.org Technical Report DERI-TR-2004-04-03, 2004.
 • List B., Schieler J., Tjoa A.M., Quirchmayr G.: Multidimensional Business Process Analysis with the Process Warehouse. In: W. Abramowicz and J. Zurada (eds.): Knowledge Discovery for Business Information Systems. Kluwer Academic Publishers 2000.
 • Macewicz W.: Język składu dokumentu hipertekstowego HTML i HTML+. Zakład Nauczania Informatyki MIKOM, Warszawa 1995.
 • Maedche A.: Web information tracking using ontologies. "Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management" 2004, No 12.
 • Maier R., Haedrich T.: Centralized Versus Peer-to-Peer Knowledge Management Systems. www.ofenhandwerk.com/oklc/pdf_files/J-2_maier.pdf, 2004.
 • Maier R.: Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Springer Verlag, Berlin 2004.
 • Małachowski A.: Środowisko wirtualnego klienta, AE, Wrocław (w druku).
 • Malhotra Y.: Integrating Knowledge Management Technologies in Organizational Business Processes: Getting Real Time Enterprises to Deliver Real Bsiness Performance. "Journal of Knowledge Management" 2005, No 1.
 • Manola F., Miller E.: RDF Primer, W3C Recommendation, http://www.w3 .org/TR/2004/REC-rfd-primer-20040210, 10.02.2004.
 • Maier R., Remus U.: Towards a Framework for Knowledge Management Strategies: Process Orientation as Strategic Starting Point. Proc. of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences 2001.
 • Marwick A.D.: Knowledge Management Technology. "IBM Systems Journal" 2001, Vol. 40, No 4.
 • Matrix: Jak przekształcić dane w skuteczną informację biznesową- prezentacja jednego z największych projektów hurtowni danych zrealizowanych w Polsce. Altkom Matrix S.A. 1999.
 • Mazur M.: Jakościowa teoria informacji. Warszawa 1970.
 • McElroy M.W.: The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Innovation. Butterworth-Heinemann 2004.
 • McGuinness D.L., Harmelen F.: OWL. Web Ontology Language. Overview, W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210, 2004.
 • Meadche A.D.: Ontology Learning for the Semantic Web, Norwell. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 2003.
 • Meta Group Inc. http://www.metagroup.com, 2002.
 • Mika P., Akkermans H.: Towards a New Synthesis of Ontology Technology and Knowledge Management. "Knowledge Engineering Review" 2004, No 4.
 • Mikuła B., Pietruszka-Oryl A.: Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8.
 • Molenda N.: SCORM Sharable Courseware Object Reference Model, http://www.e-profirma.com.pl
 • Mulawka J.: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996.
 • Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M.: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław 2002.
 • Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M.: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław 2003.
 • Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M.: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. AE, Wrocław 2004.
 • Niedzielska E. (red.): Informatyka ekonomiczna. AE, Wrocław 1999.
 • Niedzielska E. (red.): Komunikacja gospodarcza. AE, Wrocław 1999.
 • Niklasiński K.: "Projektowanie i tworzenie kursu e-learning dla systemu Lotus LearningSpace na przykładzie kursu SQL" za The MASIE Center, Making Sense of Learning Specifications & Standards: A Decision Maker's Guide to their Adoption, 8 March 2002, www.pcz.czest.pl
 • Nowicki A. (red.): Informatyka ekonomiczna. AE, Wrocław 1998.
 • Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 • Noy N.F., McGuinness D.L.: Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology, SMI Tech. Report SMI-2001-0880.
 • Nycz M. (red.): Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. AE, Wrocław 2004.
 • Ortiz Laverde A.M., Baragano A.F., Sarriegui Dominguez J.M.: Knowledge Processes: On Overview of the Principal Models. 3rd European Knowledge Management Summer School 7-12 Sept, 2003 San Sebastian, Spain.
 • Olszak C.M., Ziemba E.: Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise. In: Informing Science and IT Education. Ed. by E. Cohen and E. Boyd. The Informing Science Institute. Santa Rosa, CA, USA 2003.
 • Olszak C.M., Ziemba E.: Systemy Business Intelligence narzędziem wspomagającym pracę menadżerów. W: Human-Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Red. B. Kubiak i A. Korowicki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Olszak C.M., Ziemba E.: "Business Intelligence" w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 1(111).
 • Olszak M.C., Ziemba E.: Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems. In: J.V. Carrasquero (eds.): Proceedings - PISTA 2004 International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications, Volume 1: Informatics and Society. The International Institute of Informatics and Systemics. Orlando, Florida, USA. 21-25 July 2004.
 • Opara S.: Podstawy filozofii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999.
 • Pawlak Z.: Personalna funkcja firmy. Poltext, Warszawa 2003.
 • Pun W., McDonald C., Weckert J.: A Framework for Knowledge Management Systems: A Proposal, http://www.dfki.uni-kl.de/aabecker/ Frei-burg/Final/Pun/KBS4KM97.html
 • Pelc J.: Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. PWN, Warszawa 1967.
 • Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2000.
 • Płoszajski P. (red.): Zarządzanie wiedzą w Polsce - bilans doświadczeń. SGH, Warszawa 2001.
 • Poe V.: Tworzenie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2000.
 • Polanyi M.: The tacit dimension. Routledge & Kegan Paul, London 1966.
 • Portals and Their evolution. An analysis of Portals with Communities of Practice, www.rowebots, 2004.
 • Probst G.: Practical Knowledge Management: A Model that Works, http://know.unige.ch/publications/Prismartikel.PDF, 1998.
 • Welcome to the Protege Project, http://www.w3.org/RDF/, 2004.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Rastogi P.N.: Knowledge Management and Intellectual Capital - The New Virtuous Reality of Competitiveness. Human Systems Management 2000.
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE, Katowice 2003.
 • Rudolf T.: Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej CXO (dodatek Zarządzanie wiedzą), http://www.centrumwiedzy.edu.pl, 2002
 • Ruech J.: Technology and social communication. W: L. Thayer (red.): Communication Theory and Research. Springfield Illinois 1967.
 • Ruggles R.: Knowledge Tools: Using Technology to Manage Knowledge Better. Ernst & Young Center for Business Innovation, April 1997, www.businessinnovation.ev.com/mko/html/toolsrr.html, 2001.
 • Ruggles R.: The Role of Stories in Knowledge Management, http://www.storytellingfoundation.net/, 01 /10/2001.
 • Ryznar Z.: Istota i zadania hurtowni danych. "Informatyka" 1998, nr 11.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z.: Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1969.
 • Sarvary M.: Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. "California Management Review" 1999, Vol. 41, No 2.
 • Scott Morton M.: Expert Decision Support Systems. Planning Executive Institute, New York 1994.
 • Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. DW ABC, Warszawa 1998.
 • Shannon C.E.: A Mathematical Theory of Communication. "Bell System Technique" 1948, Vol. 27, No 3, 4.
 • Sheldon T.: Wielka encyklopedia sieci. Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 1995.
 • Skrzypek E.: Wycena wiedzy i kapitału intelektualnego i ich wpływ na efektywność organizacji. W: Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J. Grabara (red.): Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. WNT, Warszawa 2004.
 • Skyrme D.J.: Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise. Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 • Slater A., Moreton R.: An Evaluation of Knowledge Management Concepts and Methodologies. "Transactions in International Infrmation Systems" 2002, No 4.
 • Słyk R.: DSS Systemy Wspomagania Podejmowania Decyzji. ORACLE Polska 1998.
 • Smith A.J., Medley B.: Information Resource Management. Southwestern Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1987.
 • Sobczak A.: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora publicznego, www.egov.pl/_baza/teksty/zarzadzanie_wiedza_it.doc
 • Sowa J.F.: Ontology, Metadata, and Semiotics. W: B. Ganter, G.W. Mineau (red.): Conceptual Structures: Logical,. Linguistic, and Computational Issues, Lecture Notes in AI
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000134276247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.