PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 6 | 39--46
Tytuł artykułu

Kryterium inflacyjne w rozszerzonej Unii Europejskiej - podsumowanie dyskusji na temat Litwy

Autorzy
Warianty tytułu
Inflation Criterion in the Enlarged European Union - Summary of the Discussion on Lithuania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przykład Litwy pokazuje, że stosowanie dotychczasowej interpretacji kryterium inflacyjnego w rozszerzonej UE ma wyraźne skutki dla rozszerzenia strefy euro. W najbliższych latach w nowo przyjętych do Unii krajach Europy środkowo-Wschodniej istotny wpływ na wzrost inflacji będą miały czynniki strukturalne związane z procesem doganiania wysoko rozwiniętych gospodarek europejskich. Od momentu ustanowienia strefy euro wartość referencyjna kryterium inflacyjnego kształtowana jest zarówno pod wpływem jednolitej polityki pieniężnej EBC, jak również niezależnej polityki monetarnej państw UE spoza obszaru euro. W rozszerzonej UE skutkuje to wzrostem rozbieżności między wartością referencyjną kryterium inflacyjnego a średnią stopą inflacji strefy euro. W artykule wskazano na propozycje zmian, które pozwoliłyby lepiej uwzględnić dynamikę integracji monetarnej w UE i które nie wymagałyby zmian zapisów traktatowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The example of Lithuania shows, that using hitherto existing interpretation of inflation criterion in the EU of 27 members has distinct implications for the expansion of the euro area. In the comming years, structural factors, related to the process of catching- up with highly developed European economies, will have significant influence on the inflation rate in the new EU member states from Central Eastern Europe. Since the inception of the euro area, the reference value of the inflation criterion is determined both by the single ECB monetary policy as well as by independent monetary policies of the EU member states outside the euro area. In the enlarged EU this results in a growing divergence between the reference value of the inflation criterion and the euro area inflation rate. The article indicates proposals of changes which would better allow for taking into consideration the dynamics of monetary integration within the EU, yet would not require changes of the Treaty provisions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
39--46
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • European Commission (2000), Annex B. Inflation criterion, "European Economy", No. 70, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brussels.
 • European Commission (2004), Convergence Report, "European Economy", No. 2, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels.
 • European Commission (2006a), Convergence Report, COM(2006) 223, Brussels.
 • European Commission (2006b), Convergence Report. Technical Annex, COM(2006) 223, Brussels.
 • EBC (2004), Raport o konwergencji, październik, Frankfurt.
 • EEC (2006a), Raport o konwergencji, maj, Frankfurt.
 • EBC (2006b), Raport Roczny 2005, luty, Frankfurt.
 • ECOFIN (2006), Euro area enlargement, 10255/06, June, Brussels.
 • Parlament Europejski (2006a), Kandydaci do strefy euro muszą spełniać wszystkie kryteria z Maastricht, l czerwca, http:// www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/045-8628-l 52-06-22-907-200605 31IPR08606-01-06-2006- 2006-false/default_pl.htm
 • Parlament Europejski (2006b), Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia strefy euro, A6-0191/2006, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//Text+REPORT+A6-2006-0191+0+DOC+XML+V0//PL
 • Gulde A-M., Kahkönen J., Keller E (2000), Pros and Cons of Currency Board Arrangements in the Lead-up to EU Accession and Participation in the Euro Zone, "Policy Discussion Paper", No. 00/1, IMF, Washington, D.C.
 • Krzak M., Pietras J., Pruski J. (2006), Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, "Zeszyty BRE Bank-CASE", nr 85, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • OECD (2006), 2006 Economic Review - Euro Area, ECO/EDR (2006)17, September, Paris.
 • Oręziak L. (1999), Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Orłowski W. [2004], Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000134334345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.