PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 8 | 14--25
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Use of ARIMA model to investment funds ranking forecasting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaproponowano budowę rankingu funduszy inwestycyjnych wykorzystującego jako kryterium oceny wskaźniki selektywności i wyczucia rynku. Stworzono w tym celu zmienną syntetyczną, powstałą z zagregowania wskaźników selektywności i wyczucia rynku. Wzięto pod uwagę następujące zmienne diagnostyczne: współczynnik Sharpe’a, Treynora, Jensena, alfa Sharpe’a, γ w modelu Treynora-Mazuy’ego, β2 w modelu Henrikssona-Mertona. Wartości zmiennych zostały obliczone dla każdego miesiąca w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2005 r. W obliczeniach wykorzystano tygodniowe stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych dla tego okresu. Obliczone wartości wskaźników posłużyły do budowy rankingu funduszy inwestycyjnych pod względem efektywności zarządzania aktywami przez menedżerów. Podjęto również próbę modelowania szeregów czasowych statycznych i dynamicznych syntetycznych mierników z uwzględnieniem elementów prognozowania wartości tych wskaźników. Wykorzystano do tego celu modele klasy ARIMA. Trafność otrzymanych prognoz rankingów funduszy została zweryfikowana przy pomocy mierników dokładności predykcji ex ante oraz ex post. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the building of investment funds' ranking, which uses as an estimation criterion selectivity index and market sensing, was proposed For this purpose the synthetic variable was created, it arisen from selectivity index and market sensing aggregation. The following diagnostic variables were taken into consideration: Sharpe ratio, Trey nor, Jensen, Sharpe alpha, y in Treynor-Mazuy model, ßi in Henriksson-Merton model. The variables values were estimated for every month from June 1999 until June 2005. In these calculations the weekly return rates of investment funds for this period were used. Estimated indexes' values served as an investment funds' ranking building in respect of efficiency in assets management by managers. The test of static and dynamic synthetic measures of time series modeling was undertaken with taking into account value forecasting elements of these indexes. For this purpose, the ARIMA model was used. The relevance of obtained funds rankings' forecasts was verified by measures of ex ante and ex post accuracy prediction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Czekaj J., Jajuga K., Socha J. (2000), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków
 • Grabiński T., Wydymus S., Zcliaś A. (1993), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków
 • Jajuga K. (2000), Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy", nr 2
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997), Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
 • Jensen M. C. (1968), The performance of mutual funds in the period 1945-1964, "Journal of Finance", No. 2
 • Merton R. C. (1998), Continuous-time finance, Oxford: Blackwell
 • Ostrowska E. (2003), Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym - wskaźniki Sharpe, Treynora i Jensena, Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 990, Wrocław
 • Sharpe W. F. (1966), Mutual fund performance, "Journal of Business", No. l, Part 2 (Suppl.)
 • Tarczyński W. (1996), Analiza dyskryminacyjna jako narządzie oceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 213, Szczecin
 • Treynor J. (1965), How to rate management of investment funds, Harvard Business Review, No. 43
 • Zeliaś A., Pawcłck B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zeliaś A. (1984), Teoria prognozy, PWE, Warszawa
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000134699043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.