PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 1 | nr 1012 | 66--79
Tytuł artykułu

Wydatki towarzyszące polskiemu i czeskiemu przedsiębiorcy po 1 stycznia 2003 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Expenses Accompanying Polish and Czech Enterprenuer After 1st January 2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przeddzień wejścia do Unii Europejskiej autorka zaprezentowała uwarunkowania dotyczące obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, podatkiem dochodowym i ochroną pracowników w sąsiadujących krajach (Polska, Czechy) według stanu na rok 2003r. Porównanie to pozwalają stwierdzić, że uwarunkowania towarzyszące działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną są rozbieżne pod względem wysokości i sposobu naliczania.
EN
The physical person starting a business activity should be aware of payment obligations connected with running it. The amount of financial encubrances will undoubtedly reduce the enterpreneur's resources. It is essential especially for the physical person running on-man business activity because the firm's treasury is at the same time the personal wallet. When the firm developes there is often a need to hire workers. Then the advantages appear but simultaneously the expenses of the firm's owner rise. The day before entering the European Community the author presents the conditions conneceted with the encumbrances refering to social and health insurances, income tax and the workekr's protection in neighbouring contries according to the situation for year 2003. Common Europe means, among other things, the possibility of using conveniences (for example connected with running a firm) in other countries, especially those independent ones. Therefore, it is worth knowing if such convenience exist.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Skoczyński J., Zmiany obowiązków socjalnych pracodawcy uregulowanych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 12.
 • Ustawa budżetowa na rok 2003 z 23 listopada 2002 r. (DzU nr 235, póz. 1981).
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z późn. zm.
 • Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późn. zm.
 • Ustawa z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z późn. zm.
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 r. (DzU nr 199, póz. 1673).
 • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, póz. 1692) w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu (DzU nr 203, póz. 1720).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (DzU nr 200, póz. 1691).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000135164785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.