PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 3 | 365--387
Tytuł artykułu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stają się zjawiskiem o coraz większym znaczeniu. W latach 90. XX w. notowano stały wzrost BIZ, będący istotnym elementem procesów globalizacyjnych. Jak wynika z przedstawionych danych statystycznych napływ kapitałów pochodzących z zagranicy ma zróżnicowany charakter. Największa liczba BIZ trafiła do krajów znajdujących się na najwyższym stopniu rozwoju gospodarczego. Z kolei kraje rozwijające się i europejskie kraje postsocjalisryczne były, globalnie rzecz ujmując, omijane przez kapitały zagraniczne, choć akurat w ich przypadku BIZ mogłyby odegrać znaczącą rolę w podnoszeniu poziomu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
365--387
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Adamowicz M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze agrobiznesu. Podstawowe uwarunkowania i dynamika zjawiska, "Ekonomista" 1999, nr 6.
 • Agiomirgianakis G., Asteriou D., Papathoma K., The Determinants of Foreign Direct Investment: A Panel Data Study for the OECD Countries, City University London, Department of Economics, "Discussion Paper Series" 2003, nr 6.
 • Balance of Payments Manual, 5-th Edition, IMF, Washington 1993.
 • Bandelj N., Embedded Economies: Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, Princeton 1999.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paris 1996.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski i E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1997.
 • Dziemianowicz W., Kapital zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Wydawnictwo: Michał Swianiewicz, Warszawa 1997.
 • Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i Opracowania SGPiS nr 193, Warszawa 1986.
 • Górniewicz G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski, w: Przedsiębiorstwo konkurencyjne, red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Górniewicz G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w europejskich krajach postsocjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjali-styczne, red. S. Swadźba, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
 • Górniewicz G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 90. Korzyści i zagrożenia, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2002, nr 1.
 • Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wzrost bezpośrednich inwestycji za świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zagrożenia i korzyści, w: Problemy integracji gospodarczej, tom 2, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2004.
 • Górniewicz G., Wplyw bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, red. E. Skawińska, Poznań 2001.
 • Hastenberg J.J.W. van, Foreign Direct Investment in Hungary. The Effects on the Modernization of the Manufacturing Industry and the Demand for Labor, Uniwersytet Utrecht, Utrecht 1999.
 • Jasiński B., Mesjasz L., Rola finansowania zewnętrznego w procesie restrukturyzacji przemysłu krajów CEFTA,w. Zadłużenie zewnętrzne a rozwójprzemyslu kraju dlużniczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Jodkowski A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności, Warszawa 1995.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (1990-1999), w: Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, red. W. Kraszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.
 • Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 • Olesiński Z., Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Polszakiewicz B., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a problem równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Kraszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
 • Siemiątkowski P., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe WSHE, t. VII, Nauki ekonomiczne, Włocławek 2000.
 • Siemiątkowski P., Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, t. l, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2005.
 • Siemiątkowski P., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (4), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2004.
 • Siemiątkowski P., Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w. Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, red. S. Pangsy-Ka-nia i G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Siemiątkowski P., Wybrane następstwa napływu kapitału zagranicznego do Polski, w: Problemy integracji europejskiej, t. 3, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2005.
 • Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Znicz, Szczecin 1996.
 • Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Szmyt-Radosevic V., Siemiątkowski P., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polski rynek pracy - wybrane aspekty, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2003/2004, nr 3(3).
 • Sztaba S., Ekonomia niekonwencjonalna, Poltext, Warszawa 1995.
 • World Investment Report 1998. Trends and Determinants, United Nations, UNCTAD, New York and Geneva 1998.
 • World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, UNCTAD, New York and Geneva 1999.
 • World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UNCTAD, New York and Geneva 2005.
 • World Investment Report FDI Policies for Development: National and International Perspectives, UNCTAD, New York and Geneva 2003.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000135327228

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.