PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 735 | 57--67
Tytuł artykułu

Dowodowa funkcja rachunkowości

Warianty tytułu
The Evidence Function of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano bazę informacyjną oraz omówiono cele i zadania dowodowej funkcji rachunkowości. Przedstawiono klasyfikację i formy nośników informacji dowodowej funkcji rachunkowości.
EN
The evidence function of accounting plays a significant role in the operations of every modern business. The main tasks of this function include preparing, entering, collecting, and filing accounting evidence. This article provides a detailed discussion of each task of the evidence function of accounting. In addition, the authors describe the information database of this function. The article is based on a review of both economic and legal literature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--67
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bień W. [2004], Bieżąca informacja o wynikach i sytuacji finansowej spółki kapitałowej, „Rachunkowość", nr 11.
 • Biuletyn VAT [2004], INFOR, sierpień.
 • Dziuba-Burczyk A. [2003]. Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, KSW im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
 • Gierusz B. [2002], Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Oddk, Gdańsk.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin. Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M. [2003],Prawidłowa dokumentacja księgowa, czyli „porządek w papierach ", „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non-Profit", nr 3.
 • Hołda A., Pociecha J. [2004], Rewizja finansowa. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Jankowska K., Baliński K. [2004], Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa.
 • Kędziora H. [2004a], Nota księgowa jako dokument księgowy, „Serwis Finansowo-Księgowy", nr 39 (493).
 • Kędziora H. [2004b], Obowiązek dekretowania dokumentów księgowych, „Serwis Finansowo-Księgowy", nr 41 (495).
 • Klimas M. [2000], Podręczna encyklopedia rachunkowości. Poltext, Warszawa 2000.
 • Koc S. [2004], Aporty wnoszone do spółek kapitałowych - Kodeks spółek handlowych, podatki, księgowość, „Rachunkowość", nr 5.
 • Kolaczyk Z. [1997], Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości [2003], T. Cebrowska, K. Czubakowska, W. Goś, M. Hass-Symotiuk, T. Kiziukiewicz i inni, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Korczyn A. [2003], Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne z uwzględnieniem zasad i metod klasvfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji, dokumentacji. Sigma, Skierniewice.
 • Krynicki J., Trzemżalski J. [2002], Inwentaryzacja - ujęcie księgowe i podatkowe, Buchalter. Szczecin.
 • Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Kuczyńska-Cesarz A. [2003], Rachunkowość, Difin, Warszawa.
 • Kurek H.. Zielińska H. [2006], Kontrolna funkcja rachunkowości. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 691.
 • Kwasiborski A. [1998], Kryteria oceny poprawności działania podsystemów rachunkowości informatycznej, „Rachunkowość", nr 5.
 • Leksykon finansów [2001], red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa.
 • Lenart S. [2003], Jak prawidłowo dokumentować wydatki, „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non-Profit", nr 2.
 • Małkowska D. [2004], Środki trwale, wartości niematerialne i prawne. Ujęcie podatkowe i rachunkowe, Oddk. Gdańsk.
 • Micherda B. [2004], Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Wydawnictwo AE w Krakowie. Kraków.
 • Olchowicz I. [2002], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Pałka M. [2001], Zakładowy plan kont od 2002 r. z komentarzem. Ekspert, Wrocław.
 • Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości [2001], red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław.
 • Rachunkowość finansowa [1995], red. Z. Luty. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa.
 • Rogala E. [2003]. VAT 2003. Vademecum podatniku, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. 2002, nr 167. poz. 1375.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów, Dz.U. 1998, nr 149, poz. 982, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów, Dz.U. 2003. nr 150, poz. 1457.
 • Selwa Z. [2002], Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Sobolewska M. [2003], Przewodnik po dokumentach finansowo-księgowych, „Serwis Finansowo-Księgowy". Dodatek specjalny, nr 51.
 • Szałkowska-Kozyra K. [2003], Instrukcje obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w działalności gospodarczej według obowiązujących przepisów, BOB, Legionowo.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926, ost. zm. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1808.
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 • Winiarska K. [2000], Rachunkowość skomputeryzowana. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Gorzów, nr 17 (41).
 • Winiarska K. [2001], Komputeryzacja prac księgowych [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Winiarska K., Wołoszyn A.J. [2004], Rachunkowość budżetowa. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa.
 • Wójtowicz W. [2003], Faktury VAT w 2003 r., Difin, Warszawa.
 • Zagadnienia rachunkowości finansowej [2002], red. W. Gabrusewicz i Z. Kołaczyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, COSZ. Warszawa.
 • Ziętowska I. [2003],Zakładowy Plan Kont - podstawowy element dokumentacji, „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non-Profit", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000135586432

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.