PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1161 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 467--477
Tytuł artykułu

Zagraniczne bezzwrotne źródła finansowania rewitalizacji w Polsce

Warianty tytułu
Foreign Non-Returnable Sources of Financing Revitalization in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy rewitalizacyjne mają miejsce w wielu dziedzinach życia, a ich celem ogólnym jest polepszenie warunków bytowych i jakości życia mieszkańców danej wspólnoty, a więc rozwój lokalny. Przedmiotem rozważań autorki były źródła finansowania procesów rewitalizacyjnych w Polsce. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na kilka pytań. Co należy rozumieć przez pojęcie rewitalizacja oraz jakie są jej cele? Z jakich środków stawianych do dyspozycji UE mogą być dofinansowywane przedsięwzięcia rewitalizacyjne podejmowane w polskich miastach? Czy procesy te mogą być finansowane z innych źródeł niż fundusze UE? Czy wzrost zainteresowania problematyką miejską w świecie wiąże się z udostępnieniem nowych źródeł finansowania procesów rewitalizacyjnych?
EN
Joining the European Union by Poland has created the possibility to gain external sources to finance projects connected with city's revitalization. The aim of the article is to point at potential existing sources of funds used for financing revitalization in Poland. The author describes also new sources: URBAN, JEREMIE, JESSICA. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Hübner D., Miejsce miast w nowej polityce spójności, Referat wygłoszony podczas konferencji pt. "Polityka spójności UE w latach 2007-2013 a rozwój metropolii i miast polskich", Toruń, czerwiec 2006.
 • Kępka W., Rewitalizacja przełamuje kryzys społeczno-gospodarczy, Gazeta Samorządu i Administracji z 10-23 października 2005 r., nr 21(195).
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wytyczne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2006 (www.zporr.gov.pl).
 • Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Podręcznik procedur wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
 • Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 - załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 (DzU nr 197 poz. 2024).
 • Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006-załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z l lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego programu operacyjnego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (DzU nr 166, poz. 1744).
 • Skalski K., Trudne drogi do programów rewitalizacji, maszynopis dostępny na stronie Forum Rewitalizacji (www.fr.org.pl), dostęp w dniu 29 czerwca 2006 r.
 • Uzupełnienie Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego na lata 2004-2006 (ze zmianami wprowadzonymi 15 czerwca 2005 r.). Dokument pobrano ze strony: www.zporr.gov.pl, dostęp w dniu 15 czerwca 2006 r.
 • www.eog.gov.pl, dostęp w dniu 15 czerwca 2006 r.
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl, dostęp w dniu 28 czerwca 2006 r.
 • www.mgip.gov.pl, dostęp w dniu 20 czerwca 2006 r.
 • www.urbact.org, dostęp w dniu 20 czerwca 2006 r.
 • Zioło M., Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego v Polsce, [w:] Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000135608517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.